Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Efektywny recykling resztek

Odparowywanie próżniowe redukuje zawartość wody w biogazach odpadowych

W instalacjach biogazowych gromadzą się duże ilości pozostałości z fermentacji. Dzięki zastosowaniu pomp próżniowych, z których wiele jest produkowanych przez BUSCH , te pozostałości stają się łatwiejsze w obróbce i mogą zostać przekształcone w cenne produkty uboczne.

Biogaz składa się głównie z metanu (CH 4 ). Ta cząsteczka składa się z jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru. Oznacza to, że jej spalenie powoduje wyemitowanie czterokrotnie większej ilości cząsteczek wody niż CO 2 . Chociaż jest on gazem cieplarnianym, stanowi część nieszkodliwego cyklu. Roślina, z której pochodzi organiczny surowiec, wcześniej wchłonęła dwutlenek węgla z powietrza.

Pozostałości o dużej zawartości wody

Jednak tylko część materiału przekształca się w gaz. W układzie pozostają substancje określane jako pozostałości z fermentacji. Odznaczają się wysoką zawartością wody i innych płynów, szczególnie jeśli układ jest zasilany szlamem. Teoretycznie ten produkt odpadowy nadaje się do zastosowania jako nawóz. Jednak płynne pozostałości z fermentacji podlegają takim samym warunkom, jak sam szlam. Przykładowo w Niemczech konieczne jest ich przechowywanie przez kilka miesięcy, aby następnie mogły być stosowane tylko w ograniczonym zakresie.

Przechowywanie coraz większych ilości pozostałości z fermentacji jest bardzo kosztowne z uwagi na wymagania w aspekcie przestrzeni. Dlatego uzasadniona jest redukcja ich ilości przez wyodrębnienie z materiału wody. Instalacje biogazowe są zwykle połączone z blokowymi elektrowniami cieplnymi, a z tego względu pochodzące z nich ciepło odpadowe można zastosować w celu odparowania wody. Aby zwiększyć wydajność energetyczną, najlepiej, aby ten proces zachodził w komorach próżniowych.

Czysta woda i koncentrat

Po recyrkulacji ciepła odparowana woda jest skraplana. Pozostały koncentrat odpadów z fermentacji zawiera wszystkie składniki odżywcze z surowca. Można go następnie osuszyć, skompostować i wykorzystać jako nawóz organiczny.

Próżnia nie tylko obniża zużycie energii. Wszystkie resztkowe gazy opuszczające materiał są podawane z powrotem do instalacji biogazowej w celu dalszego wykorzystania. Ponieważ instalacja musi być hermetycznie zamknięta, ograniczone do minimum są również uciążliwe zapachy. W zależności od wielkości i konstrukcji do wytwarzania próżni można zastosować różne pompy próżniowe i ich kombinacje. BUSCH oferuje szeroką gamę opcji przeznaczonych do tego celu, zawsze umożliwiając znalezienie optymalnego rozwiązania.

Co trąd ma wspólnego z biogazem?

Na Zachodzie biogaz został ponownie odkryty jako źródło energii po kryzysie naftowym lat 70, minionego wieku. Bieżący boom dotyczący biogazu rozpoczął się dopiero na początku nowego tysiąclecia i przybrał na sile głównie w wyniku postępów kryzysu klimatycznego. Jednak pierwsza instalacja biogazowa została zamontowana już w roku 1859 w kolonii dla trędowatych w indyjskim Bombaju. W angielskim mieście Exeter latarnie gazowe używane do oświetlania ulic były zasilane biogazem wytwarzanym ze ścieków od roku 1895. Również w innych miastach biogaz był zbierany z oczyszczalni ścieków i wprowadzany do lokalnych sieci gazowych. W tym czasie inne podmioty stosowały gaz do zasilania swojej floty samochodowej. Na przykład służba utylizacji odpadów w Zurychu wykorzystywała biogaz do roku 1973. W krajach, takich jak Indie, Korea Południowa, Tajwan, Malezja i Botswana, w wielu gospodarstwach domowych, szczególnie w obszarach wiejskich, do zasilania w energię do własnego użytku stosowane są małe instalacje biogazowe. Gaz jest wykorzystywany głównie do gotowania.