Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Zróżnicowane kolorystycznie powłoki utwardzające dla stali narzędziowej

Ochrona przed zużyciem dzięki natryskiwaniu łukowemu powłok

Powłoki z twardego materiału zwiększają żywotność narzędzi. Materiał odporny na zużycie jest nanoszony w komorach próżniowych, często połączonych z pompami próżniowymi firmy BUSCH .

Azotki o indywidualnym zabarwieniu

Dzisiejsze wiertła często nie wyglądają już jak wykonane ze stali, ponieważ ich końcówki mienią się zadziwiającymi kolorami. Jednak nie chodzi tu o względy estetyczne, a o rozróżnienie stopnia ich twardości. Wiertła są pokryte warstwą twardego materiału. Są to zwykle azotki metali, a każdy z materiałów charakteryzuje się specyficznym kolorem: azotek tytanu lśni jak złoto, jasnożółty azotek cyrkonu przypomina lemoniadę, a barwa związku zawierającego aluminium i chrom jest stylowo niebieska.

Powłoki są stosowane również na innych narzędziach, a także na częściach maszyn narażonych na duże zużycie. Oprócz koloru każdy z materiałów stosowanych na powłoki charakteryzuje się odpowiednimi właściwościami w zakresie twardości, odporności na temperaturę, współczynnika tarcia i możliwej grubości powłoki, zwykle wynoszącej kilka mikrometrów. Wybór powłoki zależy od rodzaju zastosowania. Przykładowo, jasnożółty azotek cyrkonu jest stosowany do obróbki stopów aluminium.

Wyładowanie w zjonizowanym gazie

Twarde powłoki są zwykle nakładane za pomocą próżniowego powlekania łukowego będącego podtypem fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD). Łuk próżniowy jest łukiem elektrycznym, tj. wyładowaniem w silnie zjonizowanym gazie wytwarzającym wymagany materiał przez odparowanie samej katody.

Katoda składa się z metalu podstawowego powłoki, anodą jest podłoże, czyli powlekane narzędzie. W komorze próżniowej katoda „spala się”, tworząc zjonizowaną plazmę przyciąganą do anody. Do azotowania metalu czysty azot dostarczany jest z zewnątrz. Powstały materiał jest osadzony w cienkich i mocno przylegających warstwach. Wysokie podciśnienie umożliwia zachodzenie procesu w stosunkowo niskich temperaturach około 400°C i zabezpiecza powłokę przed wpływem innych substancji. Optymalny system próżniowy do tego procesu można stworzyć z szerokiej gamy produktów BUSCH .
Czym właściwie jest twardość?

W materiałoznawstwie twardość to odporność mechaniczna materiału na fizyczne wnikanie innego, twardszego przedmiotu. Twardość nie jest tożsama z wytrzymałością. Odnosi się do odporności materiału na odkształcenie i rozdzielenie.

Powszechną metodą pomiaru twardości jest doprowadzenie do zderzenie przy określonej sile między badanym obiektem a ostrosłupem wykonanym z diamentu – ten kamień szlachetny jest najtwardszym znanym materiałem. Im twardszy materiał, tym mniejszy odcisk piramidy.

Tę metodę testową nazwano na cześć brytyjskiej firmy zbrojeniowej Vickers, w której została opracowana. Jednostką miary jest liczba twardości Vickersa (VHN). Gips charakteryzuje się wartością VHN wynoszącą 1,25. Zakres twardości stali wynosi to ok. 500–1000 VHN. Dzięki zastosowaniu powłok z azotków metali można osiągnąć twardość do ok. 4000 VHN. Wartość VHN diamentów wynosi 10 060.