Zaktualizuj przeglądarkę.

Wygląda na to, że używasz starej wersji przeglądarki Microsoft Edge. Aby czerpać jak najwięcej ze strony internetowej Busch, zaktualizuj używaną przeglądarkę.

Nagroda Busch Innovation in Vacuum Award przyznana firmie Dilo

Firma Dilo Armaturen und Anlagen GmbH otrzymała nagrodę „Busch Innovation in Vacuum Award” przyznaną przez Busch Vacuum Solutions. Nagroda wyraża uznanie za pionierskie prace firmy Dilo nad przenoszeniem gazów. Firma Dilo już w latach 60. była pierwszym przedsiębiorstwem na świecie, które zajęło się problemem przenoszenia heksafluorku siarki (SF6). Heksafluorek siarki jest stosowany jako gaz izolujący w rozdzielniach elektrycznych. Firma Dilo opracowała rozwiązania techniczne, które zapobiegają przedostawaniu się do atmosfery tego szkodliwego dla klimatu gazu.
Nasza firma przyznaje tę nagrodę już od 2013 roku, nagradzając firmy i osoby, które wykorzystują szczególnie innowacyjne pomysły związane z technologią próżniową, a dzięki temu przynoszą korzyść ludzkości i środowisku. Ceremonia wręczenia nagrody Innovation in Vacuum Award 2019 planowana na wiosnę br. została przeniesiona na wrzesień ze względu na restrykcje spowodowane COVID-19. Teraz prezes firmy Dilo Armaturen und Anlagen GmbH Christian Scheller i jej menedżer ds. zakupów Robert Escher, a także dyrektor techniczny Robert Kohler otrzymali nagrodę podczas ceremonii w siedzibie firmy Busch w Maulburgu.

Heksafluorek siarki jest stosowany w rozdzielniach elektrycznych niskiego i średniego napięcia. Jest używany jako dielektryk, ponieważ w tych zakresach napięcia powietrze otaczające nie działałoby jako izolator. Heksafluorek siarki jest jednak bardzo szkodliwy dla środowiska, dlatego też kluczowe staje się niedopuszczanie tego gazu do atmosfery. W 1967 roku firma Dilo zaprezentowała pierwsze hermetyczne orurowanie do rozdzielni z izolacją gazową, które umożliwia bezpieczne zassanie i przechowanie gazu. Przez ponad 50 lat firma Dilo opracowała kolejne innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają bezpieczne przenoszenie tego gazu. Dziś firma Dilo jest światowym liderem tego obszaru rynku i oferuje szeroką gamę komponentów, usług, wyposażenia serwisowego i aparatury pomiarowej. Do zasysania i transportu heksafluorku siarki firma Dio wykorzystuje pompy próżniowe naszej firmy.