Wszystko sprowadza się do zasady działania

Pompy próżniowe są ważnymi elementami procesu pakowania świeżych produktów spożywczych. Która pompa próżniowa osiąga najwyższy czynnik wydajności? Odpowiedź na to pytanie może dać bezpośrednie...
W tym artykule zestawiono ze sobą dwa testy porównawcze. Aby wszystko było jasne, są one określane poniżej jako Test 1 i Test 2 . Dla lepszej czytelności śrubowa pompa próżniowa z uszczelnieniem olejowym jest w dalszej części określana skrótem SVP (ang. screw vacuum pump), a rotacyjna...
Kategorie

World of Vacuum

PRZECZYTAJ WIĘCEJ