Drying-Icon.svg
Tørring

Læs mere om brug af vakuum i tørreprocesser som eksempelvis frysetørring af fødevarer, fremstilling af pulvermælk, spildevandsindustrien, tørring af træ, tørring af plastgranulat, keramikindustrien og tørring af komponenter samt mange andre processer.

Vakuum til tørreprocesser

Hvor bruges vakuum i tørreprocesser?
I mange industrielle processer indgår vakuumtørreprocesser som en forudsætning. Den væske, de forarbejdede materialer indeholder, fordampes ved hjælp af trykreduktion og fjernes som damp.Hvor bruges vakuum i tørreprocesser?
I mange industrielle processer indgår vakuumtørreprocesser som en forudsætning. Den væske, de forarbejdede materialer indeholder, fordampes ved hjælp af trykreduktion og fjernes som dam
Hvor bruges vakuum i tørreprocesser?
I mange industrielle processer indgår vakuumtørreprocesser som en forudsætning. Den væske, de forarbejdede materialer indeholder, fordampes ved hjælp af trykreduktion og fjernes som damp.

Vakuumtørring er hurtigere, mere skånsom og mere energibesparende end varmetørring. Processen er især velegnet til tørreprocesser til kemikalier, lægemidler, fødevarer og andre områder, hvor kraftig varme påvirkning ville ødelægge eller forringe produktet.

Det gælder eksempelvis ved produktion af frugtkoncentrat eller frysetørring af kaffe eller frugt, hvor vakuumtørring bevarer produktets konsistens og konserverer vigtige bestanddele som vitaminer og smag.

Vakuumtørring er især velegnet til tørring af produkter med et stort overfladeareal som syntetisk plastgranulat eller andre hygroskopiske materialer. Vakuum anvendes også til at tørre industrikomponenter.

Hvilke produktserier fra Busch er især velegnede til tørreprocesser?
Buschs skrueteknologi har især vundet anerkendelse indenfor den kemiske industri og medicinalindustrien, hvor der er behov for et stort antal tørreprocesser. COBRA-skruevakuumpumper anvendes i stor udstrækning til at generere høje vakuumniveauer i en enkelt fase.

COBRA-skruevakuumpumper er velegnede til tørreprocesser, da de har en høj tolerance over for fugt og kører helt uden driftsmidler. Da der ikke anvendes driftsmidler, kan de forarbejdede materialer ikke blive forurenet.

Hvis der er risiko for, at der kan dannes eksplosive dampe under tørreprocessen, findes et stort udvalg af eksplosionssikrede (ATEX) vakuumpumper, som kan håndtere disse materialer. Disse pumper opfylder alle nationale og internationale krav til sikkerhedsgodkendelse.

Busch leverer ikke kun vakuumteknologi til tørreprocesser, men også separationsenheder, som kondenserer de fjernede dampe og genanvender dem som væske. Da vakuumpumperne er tørtløbende og ikke anvender driftsmidler, kan der ikke ske forurening, og hvis det ønskes, kan væskerne genanvendes med det samme.

 


Vores store produktsortiment er udviklet til at opfylde behovene i en lang række forskellige tørreprocesser. Anvendelsesområderne dækker alt fra små lamelvakuumpumper til store vakuumsystemer og nøglefærdige vakuumanlæg.

Ved tørring af keramiske stoffer eller byggematerialer som mursten eller fliser, anvendes væskeringsvakuumpumper og lamelvakuumpumper. Dolphin væskeringsvakuumpumper er særdeles effektive og robuste til fjernelse af fugtige gasser og dampe, da de kun kræver vand som driftsmiddel.

En specialudgave af R 5-vakuumpumpen har høj dampkompatibilitet, dvs. vanddamp kondenserer ikke i pumpen. Dermed kommer den fjernede fugt ikke i kontakt med det materiale, der skal tørres.

Begge teknologier lever op til de specifikke krav forbundet med disse processer og fås i mange forskellige størrelser og varianter.

COBRA-skruevakuumpumper fjerner nemt alle typer damp ved lavt tryk og anvender et tørtløbende driftsprincip. Kombineret med Puma- eller Panda Roots-vakuumpumper kan de bruges i vakuumsystemer til tørreprocesser.

R 5- eller Huckepack lamelvakuumpumper og Dolphin væskeringsvakuumpumper er specielt velegnede til tørring af keramik- og byggematerialer.

Eksempler på vakuumteknologi fra Busch i tørreprocesser:
 

  1. Frysetørring – af fødevarer
  2. Produktion af pulvermælk
  3. Tørring af slam – i spildevandsindustrien
  4. Tørring af træ – i træforarbejdning
  5. Tørring af syntetisk granulat
  6. Tørring af keramik
  7. Tørring af komponenter

Vakuumtørring er hurtigere, mere skånsom og mere energibesparende end varmetørring. Processen er især velegnet til tørreprocesser til kemikalier, lægemidler, fødevarer og andre områder, hvor kraftig varme påvirkning ville ødelægge eller forringe produktet.

Det gælder eksempelvis ved produktion af frugtkoncentrat eller frysetørring af kaffe eller frugt, hvor vakuumtørring bevarer produktets konsistens og konserverer vigtige bestanddele som vitaminer og smag.

Vakuumtørring er især velegnet til tørring af produkter med et stort overfladeareal som syntetisk plastgranulat eller andre hygroskopiske materialer. Vakuum anvendes også til at tørre industrikomponenter.

Hvilke produktserier fra Busch er især velegnede til tørreprocesser?
Buschs skrueteknologi har især vundet anerkendelse indenfor den kemiske industri og medicinalindustrien, hvor der er behov for et stort antal tørreprocesser. COBRA-skruevakuumpumper anvendes i stor udstrækning til at generere høje vakuumniveauer i en enkelt fase.

COBRA-skruevakuumpumper er velegnede til tørreprocesser, da de har en høj tolerance over for fugt og kører helt uden driftsmidler. Da der ikke anvendes driftsmidler, kan de forarbejdede materialer ikke blive forurenet.

Hvis der er risiko for, at der kan dannes eksplosive dampe under tørreprocessen, findes et stort udvalg af eksplosionssikrede (ATEX) vakuumpumper, som kan håndtere disse materialer. Disse pumper opfylder alle nationale og internationale krav til sikkerhedsgodkendelse.

Busch leverer ikke kun vakuumteknologi til tørreprocesser, men også separationsenheder, som kondenserer de fjernede dampe og genanvender dem som væske. Da vakuumpumperne er tørtløbende og ikke anvender driftsmidler, kan der ikke ske forurening, og hvis det ønskes, kan væskerne genanvendes med det samme.

Vores store produktsortiment er udviklet til at opfylde behovene i en lang række forskellige tørreprocesser. Anvendelsesområderne dækker alt fra små lamelvakuumpumper til store vakuumsystemer og nøglefærdige vakuumanlæg.

Ved tørring af keramiske stoffer eller byggematerialer som mursten eller fliser, anvendes væskeringsvakuumpumper og lamelvakuumpumper. Dolphin væskeringsvakuumpumper er særdeles effektive og robuste til fjernelse af fugtige gasser og dampe, da de kun kræver vand som driftsmiddel.

En specialudgave af R 5-vakuumpumpen har høj dampkompatibilitet, dvs. vanddamp kondenserer ikke i pumpen. Dermed kommer den fjernede fugt ikke i kontakt med det materiale, der skal tørres.

Begge teknologier lever op til de specifikke krav forbundet med disse processer og fås i mange forskellige størrelser og varianter.

COBRA-skruevakuumpumper fjerner nemt alle typer damp ved lavt tryk og anvender et tørtløbende driftsprincip. Kombineret med Puma- eller Panda Roots-vakuumpumper kan de bruges i vakuumsystemer til tørreprocesser.

R 5- eller Huckepack lamelvakuumpumper og Dolphin væskeringsvakuumpumper er specielt velegnede til tørring af keramik- og byggematerialer.

Eksempler på vakuumteknologi fra Busch i tørreprocesser:

Frysetørring – af fødevarer
Produktion af pulvermælk
Tørring af slam – i spildevandsindustrien
Tørring af træ – i træforarbejdning
Tørring af syntetisk granulat
Tørring af keramik
Tørring af komponenter

Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Produkter der matcher

Standard News

Sidste nyt