Råoliedestillering

For at man kan omdanne råolie til benzin, diesel, flybrændstof og fyringsolie skal den først nedbrydes til sine komponenter. Dette opnår man i olieraffinaderier ved en destilleringsproces: Råolien varmes først op til 370°C i en rørformet ovn ved atmosfærisk tryk, hvilket får den til at fordampe. Råolien overføres derefter til en søjle (destillationskolonne) hvori oliedampene stiger op og nedkøles. Forskellige kulbrinter kondenserer derefter på forskellige niveauer alt efter deres kogepunkter, og kan dermed separeres.

Temperaturer på 400°C overstiges ikke i atmosfæriske destillationsprocesser, eftersom råoliens komponenter ellers vil blive nedbrudt. Men ved disse temperaturer kan man ikke opnå total separation - en blanding af kulbrinter med højt kogepunkt, som kaldes den atmosfæriske rest, bliver liggende i søjlens bund.

Denne restvæske udsættes for en sekundær destillation under vakuum. Ved et formindsket tryk (10 til 50 mbar) sænkes blandingens kogepunkt, hvilket muliggør yderligere separation ved kun lidt højere temperaturer. Denne proces gør det muligt at separere følgende værdifulde produkter:

Vakuumgasolie, voks-destillater og vakuumrester, som kan behandles yderligere.

COBRA skruevakuumpumper og Dolphin væskeringsvakuumpumper benyttes til vakuumdestillering af råolie. Alt efter brugen, kan de også benyttes i kombination med Panda Roots-vakuumpumper eller dampejektorer.

Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Standard News

Sidste nyt