Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Effektiv, stillegående og robust: Luftblåsere er det ideelle valget for prosesser som trenger luftstrøm med konstant trykkforskjell. Uansett om det gjelder akvakultur, avløpsvann eller pneumatisk transport, har Busch den riktige blåseren for ditt bruksområde.

Når du trenger luftstrøm i prosessen, kan du velge mellom en luftblåser og en kompressor. Forskjellen ligger i trykket: En kompressor komprimerer luften til et lite område, slik at luften blir tettere. Luftblåsere derimot beveger kun luften ved en liten økning i trykket. Som et resultat av dette er trykkforskjellen til en blåser mye lavere enn trykkforskjellen til en kompressor, noe som gjør dem rimeligere og mer energieffektive i bruk. Hvis du trenger en løsning med høyere trykk, finner du all relevant informasjon om kompressorer.

Industrielle luftblåsere fra Busch

Driftsprinsipp for luftblåsere

Enkelt fortalt fungerer blåserne ved at de fanger luft for å øke trykket, og deretter slippe det ut. Det nøyaktige driftsprinsippet avhenger av type blåser.

Typer industrielle luftblåsere

rotary_lobe_technology_animation_2d_thumnbnail

Rotasjonsblåsere

Rotasjonsblåseren er en type positiv forskyvningsblåser og fungerer i henhold til Roots-prinsippet. Den produserer høy luftstrøm ved lavt trykk. To roterende lober er montert parallelt inne i et sylinderformet hus. Disse trebladede loberotorene roterer i motgående retning. Rotasjonen av loberotorene fanger luften eller gassen i rommet mellom rotorene og huset, og transporterer den deretter til utløpet. Der slippes luften ut, nå ved et høyere trykk.
side_channel_technology_animation_2d_thumnbnail

Sidekanalblåsere

Sidekanalblåsere overfører den kinetiske energien fra en roterende impeller til luften eller gassen og omdanner det til trykk. Impelleren er montert på motorens aksel. Sammen med det spesialformede huset danner den sidekanalen.

Luften eller gassen trekkes inn i sidekanalen og komprimeres. Ett-trinns sidekanalblåsere slipper ut luften eller gassen etter én rotasjon. To-trinns versjoner overfører det til det andre trinnet etter én rotasjon. Her komprimeres det igjen og slippes ut etterpå. Dette fører til høyere trykkforskjell.

En sidekanalblåser gir variabel luftstrøm med lavere trykk enn en rotasjonsblåser, men med høyere trykk enn en vifte.

Allerede funnet ut hva du trenger?

Bruk produktsøket vårt for å finne riktig produkt til ditt bruksområde.

Tekniske hensyn ved valg av luftblåsere

Det er svært viktig å foreta en grundig analyse av bruksområdet for å avgjøre hvilken blåser prosessen din trenger. Viktige faktorer som bør vurderes er:
compressors_landingpage_1

Gjennomstrømning og trykk

Du bør velge en blåser som bare produserer det nødvendige trykket til prosessen. Dette reduserer energiforbruket og øker effektiviteten, og gir dermed lavere driftskostnader enn en blåser eller kompressor som kjører med høyere kapasitet.
compressors_landingpage_2

Driftsforhold

Forholdene som blåseren skal benyttes under kan påvirke beslutningen din. Teknologi som tar liten plass, er ideell hvis det er lite plass på produksjonsgulvet. Andre faktorer som støv, fuktighet og varme bør også tas med i betraktningen.
compressors_landingpage_3

Innkjøpskostnader vs. ROI

Laveste kjøpspris betyr ikke nødvendigvis laveste driftskostnader. Når du bestemmer deg for hvilken blåser du skal kjøpe, bør du vurdere både den innledende investeringen og driftskostnadene gjennom blåserens levetid, for å få maksimal avkastning på investeringen. Energieffektivitet kan ha innvirkning på dette spørsmålet: Energieffektiv teknologi kan kreve høyere investeringskostnad, men kan resultere i lavere langsiktige energikostnader.
compressors_landingpage_4

Støynivå

Hvor er blåseren plassert i forhold til mennesker? Nærhet betyr behov for en mer stillegående blåser for å beholde et behagelig arbeidsmiljø. Blåsere fra Busch har interne lyddempere, noe som gjør dem til det ideelle valget for installasjon i umiddelbar nærhet av arbeidsstasjoner. Dette har også en positiv innvirkning på installasjonskostnadene: Det er ikke behov for spesielle lydisolerte områder eller lange røropplegg.
compressors_landingpage_5

Service og støtte

Hvor mye service vil blåseren kreve, og hvilke servicenivåer tilbyr produsentene? Noen eldre blåserteknologier kan kreve at enheter returneres til produsenten for service, reparasjon eller oppdatering. Resultatet er lange perioder med nedetid. Blåsere fra Busch har komponenter som krever lite vedlikehold, som levetidssmurte lagre og berøringsfrie impellere. Dette sikrer at den årlige servicen er minimal.

Viktigste bruksområder for luftblåsere

Trykkluft med lavt trykk er nødvendig for en rekke industrielle bruksområder. Disse inkluderer pneumatisk transport, behandling av avløpsvann og akvakultur:

Vanlige spørsmål

Hvordan fungerer luftblåserne?

Blåsere fungerer ved å øke lufttrykket. Det nøyaktige driftsprinsippet avhenger av type blåser. En sidekanalblåser overfører kinetisk energi fra en roterende impeller til luften eller gassen og omdanner den til trykk. En rotasjonsblåser fungerer annerledes. To trebladede lober går i motgående retning. Rotasjonen til lobene fanger luften eller gassen, komprimerer den, og frakter den til neste trinn eller til utløpet.

Hva er lufteblåsere?

Lufteblåsere brukes til behandling av avløpsvann. De gir lufting for å fremme aerob nedbrytning og holde faststoffer suspendert i aktiverte slamtanker. Det brukes ingen spesifikk blåserteknologi for lufting: Navnet refererer bare til bruksområdet.

Hva er industrielle blåsere?

Industrielle blåsere er maskiner som gir en kraftig strøm av luft eller gass til et spesifikt industrielt bruksområde. Denne luften har et litt høyere trykk enn omgivelsesluften og er konsentrert i en bestemt retning. Navnet refererer til bruksområdet, ikke en spesifikk blåserteknologi.

Hva er forskjellen mellom en vifte og en blåser?

Både vifter og blåsere sirkulerer luft. En vifte beveger luft eller gass med svært lav økning i trykket, og sirkulerer vanligvis luft over et stort område, for eksempel et rom. En blåser konsentrerer derimot luftstrømmen i én bestemt retning med et litt høyere trykk.

Hva er forskjellen mellom en kompressor og en blåser?

Selv om både en kompressor og en blåser skaper overtrykk, bruker de forskjellige metoder og gir ulike resultater. En blåser bruker en liten økning i trykket til å skyve gassen i en bestemt retning. En kompressor øker trykket på gassen ved å komprimere den på et lite sted, slik at gassen blir tettere.

Hva er forskjellen mellom en vakuumpumpe og en blåser?

Forskjellen ligger i trykket. En blåser brukes når det er behov for overtrykk (blåsing), mens en vakuumpumpe brukes når det er behov for utsuging.

Hva er forskjellen mellom en løvblåser og industrielle blåsere og lufteblåsere?

Løvblåsere og industrielle blåsere arbeider etter samme prinsipp og bruker samme teknologi – bare måten de er installert på er annerledes. Industri- og lufteblåsere er permanent installert industriutstyr og kan bruke hvilken som helst form for blåseteknologi. En løvblåser er en type sentrifugalblåser som er spesielt konstruert for å flytte løv i en hage eller på et offentlig sted. Den må derfor være bærbar, forholdsvis lett og enkel å bruke.

LUFTBLÅSERE FRA BUSCH I PRAKSIS