Update uw browser.

Het lijkt erop dat u een oude versie van Microsoft Edge gebruikt. Update uw browser voor de beste ervaring met de Busch website.

Gegevensbescherming

Laatste update: 2 mei 2023
Bedankt voor het bezoeken van onze website en voor uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten. Hieronder geven wij u informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website www.buschvacuum.com.

Privacyverklaring

Basisinformatie

U kunt dit document afdrukken of opslaan met de standaardfunctionaliteit van uw browser (over het algemeen door te klikken op “Bestand” -> “Opslaan als”) of door de in de website geïntegreerde printfunctie te gebruiken.

Indien wij voor afzonderlijke functies op onze website gebruikmaken van gecontracteerde dienstverleners of als wij uw gegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen wij u hieronder op de hoogte stellen van de details rondom de betreffende procedures. Dit omvat ook de vastgelegde criteria voor de opslagtermijn.

Tenzij anders is beschreven in de volgende paragrafen, vloeit de rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens voort uit de noodzaak van verwerking voor het aanbieden van de functionaliteiten die door u op deze website zijn opgevraagd (artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke/functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

Busch Dienste GmbH
Schauinslandstrasse 1
D-79689 Maulburg

, hierna “Busch”, “wij” of “ons” genoemd.
Aanvullende informatie is te vinden in onze colofon.

U kunt als volgt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Busch: door een e-mail te sturen naar dpo@buschvacuum.com of door een brief te sturen naar ons postadres, ter attentie van “Data Protection Officer”.

Categorieën verwerkte gegevens en betrokkenen

Categorie verwerkte gegevens


 • Mastergegevens (bijv. mastergegevens voor klanten, zoals namen, adressen)
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers)
 • Inhoudgerelateerde gegevens (bijv. invoertekst, foto’s, video’s)
 • Contractuele gegevens (bijv. onderwerp van een contract, termijn, klantencategorie)
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betaalgeschiedenis)
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte pagina’s, inhoudgerelateerde interesses, tijden van bezoek)
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)

Categorieën betrokkenen


 • Bezoekers en gebruikers van de website en andere online aanwezigheid
 • Klanten, potentiële klanten en zakelijke partners
 • Nieuwsbriefabonnees en direct marketing in bestaande klantrelaties
Hierna worden deze betrokkenen gezamenlijk ‘gebruikers’ genoemd.

Doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens


 • Om onze website en online aanwezigheid beschikbaar te maken, inclusief de functies en inhoud ervan.
 • Om uw persoonlijke klantaccount te maken en beheren.
 • Om u te identificeren als partij van een contract.
 • Om uw online aankopen bij ons te verwerken. Dit omvat uw aankooporders en retourneringen via onze webshop, de verwerking van betalingen, meldingen over afleveringsstatus en afleveringsproblemen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de verwerking van klachten of afhandeling van zaken die betrekking hebben op uw garantierechten op defecten.
 • Om te reageren op contactverzoeken en om te communiceren met gebruikers.
 • Om ons te doen gelden, versterken, ons recht uit te oefenen of onszelf te verdedigen tegen juridische claims en wettelijke geschillen en om criminele activiteiten te onthullen, onderzoeken en voorkomen.
 • Om veiligheidsmaatregelen te implementeren.
 • Om ons bereik te meten.
 • Om direct marketing-strategieën toe te passen, bijv. in de vorm van een nieuwsbrief per e-mail of advertenties per post.
 • Om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over onze producten en services en om de resultaten ervan te analyseren.

Gebruik van de website en logbestanden

Wanneer onze website puur voor informatiedoeleinden wordt gebruikt (bijv. als u zich niet registreert of ons op andere wijze gegevens aanbiedt), verzamelen wij uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Het tijdverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Overgedragen gegevensvolume bij elk bezoek
 • Website waarvan het verzoek is ontvangen
 • Browsernaam
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browser.

IP-adressen van gebruikers worden na gebruik verwijderd of geanonimiseerd. In geval van anonimisering worden IP-adressen zodanig aangepast dat individuele informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden niet langer aan een identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld, of zodanig dat het identificeren van een natuurlijke persoon buitenproportioneel veel tijd, geld en mankracht zou kosten.

Cookies

Gebruik van de webshop

Als u een bestelling wilt plaatsen in onze webshop, is het voor het aangaan van de overeenkomst noodzakelijk dat u de persoonsgegevens opgeeft die wij van u nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. U bent verplicht zich te registreren om dit mogelijk te maken. De hiervoor benodigde informatie is te vinden in het online formulier. De verplichte informatie voor het verwerken van overeenkomsten is afzonderlijk aangegeven; aanvullende informatie is vrijwillig. Na controle door ons wordt het account (de klantaanmelding) geactiveerd. Wij zullen de door u verstrekte gegevens verwerken om uw bestelling te kunnen afhandelen. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens aan onze banken doorgeven. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG.

Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over aanvullende interessante producten uit ons productaanbod of om u e-mails te sturen met technische informatie. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Op grond van handels- en belastingwetgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende tien jaar te bewaren. Na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn wordt de verwerking echter door ons beperkt, hetgeen inhoudt dat uw gegevens alleen worden gebruikt om aan wettelijke bewaarverplichtingen te voldoen.

Het bestelproces wordt versleuteld door middel van TLS-technologie om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens door derden te voorkomen.

Nieuwsbrief, direct marketing

Nieuwsbriefabonnementen

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring ten aanzien van deze privacyverklaring. Met uw toestemming kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele aanbiedingen uit ons productaanbod. Bij dit proces verzamelen wij de volgende gegevens:
  • Uw e-mailadres
  • Land
  • Taal
 • Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de ‘double opt-in’-procedure. Dit betekent dat wij na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven adres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet bevestigt, zullen uw gegevens worden geblokkeerd en na een maand worden verwijderd. Daarnaast slaan wij de gebruikte adressen en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Dit doen wij om uw registratie te verifiëren en mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen aanpakken.
 • Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.
 • U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op ieder moment intrekken en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt ons kenbaar maken dat u uw toestemming wilt intrekken door een e-mail te sturen naar newsletter@news.buschvacuum.com of door een brief te sturen naar het adres dat in de colofon staat vermeld.
 • Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd. Uw e-mailadres wordt om technische redenen opgeslagen om te voorkomen dat u in het vervolg nieuwsbrieven van ons ontvangt.

Het verzenden van nieuwsbrieven na aankoop van een product

 • Als u producten heeft aangeschaft in onze webshop, sturen wij u onze nieuwsbrief toe, zelfs als u zich niet eerder heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. In dit geval wordt de nieuwsbrief verzonden aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven voor uw aankoop. Deze nieuwsbrieven worden gebruikt om producten te adverteren die lijken op het product dat u in onze webshop heeft gekocht en om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Voor deze gepersonaliseerde productaanbevelingen selecteren we producten die voldoen aan wettelijke vereisten gebaseerd op uw eerdere aankoop en interesses, die wij identificeren door de interesses, voorkeuren en productgerelateerde interesses die u met ons heeft gedeeld, in aanmerking te nemen.
 • Uw e-mailadres wordt voor dit doeleinde opgeslagen in onze database voor nieuwsbriefadressen. Wij slaan tevens het IP-adres op dat u heeft gebruikt voor uw aankoop en het tijdstip van uw aankoop om de legitimiteit van onze nieuwsbrief te verifiëren.
 • De rechtsgrond voor de bovengenoemde verwerkingsprocedures met betrekking tot het verzenden van onze nieuwsbrief na een aankoop is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons rechtmatige belang in de verwerking van gegevens is de direct marketing van onze producten aan onze klanten en hun interesse in aanbiedingen en kortingen.
 • U kunt op elk willekeurig moment aangeven dat u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de link in elke e-mailnieuwsbrief of door een bericht te verzenden naar de contactgegevens die vermeld zijn aan het begin van deze privacyverklaring.

Tracking van de nieuwsbrief

 • Houd er rekening mee dat wij uw gebruikersgedrag analyseren als wij u de nieuwsbrief sturen. Hiervoor bevatten de verzonden e-mails webbakens en/of trackingpixels. Dat zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Wij koppelen de onder de paragraaf Gebruik van de website en logbestanden van deze privacyverklaring vermelde gegevens en webbakens aan uw e-mailadres en persoonlijke ID om de analyse te kunnen uitvoeren.
 • Alle links in de nieuwsbrief bevatten deze ID ook. Met behulp van de in dit proces verzamelde gegevens stellen wij een gebruikersprofiel op, zodat de nieuwsbrief beter afgestemd kan worden op de interesses van onze klanten. In dit proces leggen wij vast wanneer u onze nieuwsbrief leest en op welke links in de nieuwsbrief u klikt. Deze resultaten gebruiken wij om uw persoonlijke interesses af te leiden. Onder bepaalde omstandigheden koppelen wij deze gegevens aan uw activiteiten op onze website.
 • De rechtsgrond voor de hierboven beschreven trackingprocessen is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG, op voorwaarde dat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
 • Als onze nieuwsbrief wordt verzonden na een aankoop zonder dat u zich apart voor de nieuwsbrief heeft aangemeld en uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, is de rechtsgrond voor het hierboven beschreven trackingproces artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van gegevens voor trackingdoeleinden is onze behoefte om onze nieuwsbrief beter af te stemmen op de interesses van onze klanten. Wij registreren uitsluitend statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van onze online aanwezigheid. Gebruiksgegevens worden geanonimiseerd en gepseudonimiseerd. Voor dit laatste wordt het IP-adres onmiddellijk na verwerking en voorafgaand aan opslag geanonimiseerd. De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens is ons gerechtvaardigd belang (in de EU: artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG).
 • U kunt op elk willekeurig moment bezwaar maken tegen het bovengenoemde trackingproces door u af te melden van onze nieuwsbrief. U kunt dit doen door op de link te klikken die in elke e-mailnieuwsbrief te vinden is of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die vermeld zijn in deze privacyverklaring. De informatie die verzameld wordt door middel van tracking, wordt opgeslagen zolang u aangemeld bent voor de nieuwsbrief. Zodra u zich heeft uitgeschreven, slaan we anonieme gegevens uitsluitend op voor statistieke doeleinden.
 • Bovendien is tracking niet mogelijk als u de afbeeldingsweergavefunctie in ons e-mailprogramma standaard heeft uitgeschakeld. In dit geval ziet u geen volledige weergave van onze nieuwsbrief en kunt u mogelijk niet alle functies in de nieuwsbrief gebruiken. Het bovengenoemde trackingproces wordt uitgevoerd als u de afbeeldingen handmatig weergeeft.

Gedrukte reclame

 • Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt voor een aankoop ook voor het verzenden van gedrukte media.
 • De bovengenoemde verwerkingsprocedures, met name het proces voor het verzenden van gedrukte media, worden uitgevoerd met behulp van services en IT-systemen van verschillende dienstverleners die wij aangewezen hebben als onze verwerkers.
 • De wetmatigheid wordt verzekerd door overeenkomsten af te sluiten volgens artikel 28 van de AVG en de modelclausules van de EU.
 • De rechtsgrond voor de bovengenoemde verwerkingsprocedures is ons rechtmatige belang na een aankoop volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons rechtmatige belang in de verwerking van gegevens is de marketing van onze producten en diensten en de verbetering van relaties met klanten.

Contactformulier, klachtenformulier en e-mailcontact

Op onze website bevindt zich een contactformulier dat kan worden gebruikt om via elektronische weg contact met ons op te nemen. Gebruik het dropdownmenu om uw land te selecteren en zo het juiste contactpunt voor uw vraag te kiezen. Uw vraag wordt automatisch verzonden naar het betreffende verkoopbedrijf binnen de Busch groep. Onze website bevat tevens een klachtenformulier dat kan worden gebruikt om klachten aan ons te melden. Als u een klacht wilt indienen, vult u het klachtenformulier in onder de link en verstuurt u deze. Uw verzoek wordt automatisch doorgestuurd naar de verantwoordelijke serviceafdeling binnen de Busch groep. Als een gebruiker een van deze opties kiest, worden de gegevens die zijn ingevoerd in het online formulier overgedragen naar ons en opgeslagen. De verplichte informatie voor de contactaanvraag is afzonderlijk aangegeven; aanvullende informatie is vrijwillig.

Daarnaast worden de volgende gegevens opgeslagen ten tijde van verzending:
 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip waarop het formulier is verzonden.

Om de verwerking van uw gegevens mogelijk te maken, wordt in het kader van deze verzendprocedure uw toestemming gevraagd en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. U kunt ons ook een e-mail sturen via het vermelde e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die met de e-mail worden meegezonden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens is de door de gebruiker gegeven toestemming; artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. De rechtsgrond voor verwerking van de gegevens die bij het verzenden van een e-mail worden overgedragen, is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Als het verzoek gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrond voor verwerking artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. In het geval van klachten is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG betreffende de juiste verwerking van aankooporders en ook een rechtmatig belang volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Ons rechtmatig belang is gebaseerd op de voortdurende verbetering en bevordering van kwaliteitsbeheer en klantenondersteuning.

De verwerking van persoonsgegevens die zijn ingevoerd in het invoerscherm dient uitsluitend voor de verwerking van het contact of de afhandeling van de klacht door ons. Indien gebruikers via e-mail contact met ons opnemen, is er ook een noodzakelijk gerechtvaardigd belang bij het verwerken van gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens de verzendprocedure worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatiesystemen te waarborgen. In het geval van het klachtenformulier dienen de overige persoonsgegevens die worden verwerkt om het klachtenafhandelingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is het geval voor persoonsgegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier of klachtenformulier en gegevens die via e-mail zijn verzonden als de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd als, op basis van de betreffende omstandigheden, duidelijk is dat de betreffende zaken definitief zijn afgehandeld. Het IP-adres dat tijdens de verzendprocedure tevens wordt verzameld, wordt direct na de verzendprocedure geanonimiseerd (zie paragraaf Webanalysediensten van deze privacyverklaring).

Wij gebruiken de service JotForm Inc. voor het maken en beheren onze formulieren. Informatie over de externe provider: JotForm Inc. 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 9411 https://eu.jotform.com/. De verwerking van gegevens wordt uitgelegd in de privacyverklaring van JotForm Inc. onder de paragraaf PRIVACY FOR FORM RESPONDENTS (https://www.jotform.com/privacy/). De verwerkte gegevens worden versleuteld voor overdracht. De gegevens worden naar de VS verzonden op basis van het EU-VS-privacyschild. JotForm neemt deel aan het EU-VS-privacyschild en is overeenkomstig gecertificeerd. Meer informatie is beschikbaar in de privacyverklaring van JotForm, onder de paragraaf “Privacy Shield (relevant to our EU users)”.

We gebruiken de Webforms-service om onze formulieren aan te maken en te beheren. ASP.NET Web Forms (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) maakt deel uit van het ASP.NET webtoepassingsraamwerk (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) en is opgenomen in Microsoft Visual Studio. De (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) ASP.NET-toepassing wordt door ons als controller beheerd en draait in onze opdracht op onze servers of op servers die door serviceproviders worden gehost. In dit geval hebben we afspraken gemaakt over het orderverwerkingsproces. De gegevens worden verwerkt in de EU. De verwerkte gegevens worden versleuteld voor overdracht.

Live Chat

Op onze websites wordt livechatsoftware van LiveChat, Inc. gebruikt, waarmee de gebruiker in realtime een persoonlijk gesprek met ons kan voeren. LiveChat gebruikt cookies (zie hierboven) die analyse van het gebruik van onze websites mogelijk maken. Door deel te nemen aan de chat, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens op basis van deze privacyverklaring worden verwerkt. Gegevens worden in deze context verwerkt op basis van art. 6, lid 1, punt a) van de AVG. De gebruiker van de website is technisch in staat om webanalyse te voorkomen door JavaScript en cookies in de webbrowser uit te schakelen. Details van de vereiste instellingen zijn te vinden in de instructies van de verschillende browsers. Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van LiveChat naar https://www.livechatinc.com/privacy-policy.

LiveChat, Inc. heeft zich geregistreerd bij en volgt de kaderovereenkomst van het EU-VS- privacyschild en de kaderovereenkomst van het Zwitsers-Amerikaanse- privacyschild, volgens de verordening van het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die zijn overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. LiveChat, Inc. heeft aan het ministerie van Handel gecertificeerd dat het de privacyschildbeginselen naleeft.

Informatie over de externe provider: LiveChat, Inc. t.a.v.: Privacy Officer, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, VS, support@livechatinc.com

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te kunnen begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de gebruikerservaring beter te begrijpen (zoals hoeveel tijd gebruikers besteden op welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat onze service met feedback van gebruikers te ontwikkelen en onderhouden. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), gebruikte voorkeurstaal om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan andere gegevens van een individuele gebruiker. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Hotjar. Deze verklaring vindt u door te klikken op deze link.

U kunt het aanmaken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze site en het gebruik van trackingcookies door Hotjar op andere websites voorkomen. Hiervoor klikt u op deze link.

Hotjar Limited is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd onder de wetten van Malta met ondernemingsnummer C 65490, met een geregistreerd adres op Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. https://www.hotjar.com ("Hotjar")

Verdere informatie over de privacyverklaring van Hotjar (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) en de toewijding van Hotjar aan de AVG (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment).

Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG).

LinkedIn

We gebruiken de LinkedIn Conversion Tracking en Retargeting-functionaliteit van LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”) om de resultaten van onze advertentiecampagnes op LinkedIn te meten, ze relevanter te maken en bezoekers van onze website met gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn of andere websites opnieuw aan te spreken.

Voor dit doel hebben we een trackingpixel (LinkedIn Insight Tag) op onze website geïntegreerd. Met de LinkedIn Insight Tag kan LinkedIn een cookie van derden in uw browser opslaan en de volgende informatie verzamelen en opslaan: uw IP-adres en gebruikspatronen op onze website en andere websites die een LinkedIn-trackingpixel bevatten. Als u zich aanmeldt bij uw LinkedIn-account, kan LinkedIn de verzamelde gegevens combineren met uw account en u gerichte advertenties aanbieden namens ons of andere adverteerders. Mogelijk ziet u die advertenties op LinkedIn of op websites van derden.

De verzamelde informatie kan ook worden verzonden naar de servers van LinkedIn in de VS (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS). Omdat LinkedIn zich houdt aan de principes van het EU-VS-privacyschild, is deze overdracht gebaseerd op artikel 45 van de AVG (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Websitebezoekers blijven anoniem voor ons omdat we alleen in geaggregeerde vorm toegang krijgen tot trackinggegevens.

Meer informatie over het uitschakelen van op interesses gebaseerde en gerichte advertenties met LinkedIn vindt u hier: advertentievoorkeuren van LinkedIn- accounthouders en gasten. Raadpleeg de privacyverklaring van LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door LinkedIn.

Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG).

YouTube

Onze website gebruikt de insluitfunctie van YouTube in combinatie met de “privacymodus”-functie om video’s af te spelen van de aanbieder YouTube. YouTube is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Om een ingesloten video af te kunnen spelen, maakt onze website verbinding met de server van YouTube. YouTube-video’s zijn op onze website ingesloten met behulp van de “privacymodus”-functie. Deze “privacymodus”-functie wordt aangeboden door YouTube en YouTube zorgt er daarmee voor dat er geen cookies met persoonlijke gegevens op uw apparaat worden opgeslagen. Uw IP-adres en de website die u bezocht heeft, worden echter wel geregistreerd en verwerkt door YouTube wanneer u een video afspeelt. Deze informatie kan echter niet aan u persoonlijk worden gekoppeld als u niet was ingelogd bij YouTube of een andere dienst van Google toen u de video bekeek. Als u bent ingelogd bij YouTube of Google, zal YouTube de verbindingsinformatie toewijzen aan uw YouTube-account en enkel cookies op uw apparaat opslaan die geen persoonlijke gegevens bevatten. Als u dit niet wilt, dient u zich uit te loggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt of de betreffende instellingen in uw gebruikersaccount te wijzigen.

Daarnaast wordt er iedere keer dat u deze website bezoekt, verbinding gemaakt het het DoubleClick-netwerk van Google, ongeacht of u een video afspeelt of niet. Wanneer er verbinding wordt gemaakt met het Google-netwerk, treden er gegevensverwerkingsprocessen in werking waarop wij geen invloed hebben.

Op grond van de certificering in het kader van het EU-VS- privacyschild inzake gegevensbescherming garanderen Google LLC (gevestigd in de VS) en haar dochteronderneming YouTube dat zij zich houden aan de vereisten van de EU op het gebied van gegevensbescherming.

Meer informatie over het privacybeleid van YouTube is te vinden op: https://policies.google.com/privacy?en&hl=en

Webanalysediensten

Busch gebruikt de volgende webanalyse- en trackingdiensten van derden, zoals hieronder in detail wordt beschreven. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.

Google Analytics

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google“). Google Analytics gebruikt cookies; dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, wordt door Google doorgaans verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt het IP-adres door Google echter eerst afgekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten worden verzonden en daar worden afgekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om het gebruik van de website te analyseren, rapporten op te stellen over onze websiteactiviteiten en om extra diensten aan te bieden die verband houden met website- en internetgebruik met betrekking tot de website-exploitant.
 • Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgestuurd, zal niet worden gekoppeld aan andere gegevens van Google.
 • U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de betreffende instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dat doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) naar Google worden verzonden en door Google worden verwerkt. Hiervoor kunt u de browserplug-in van Google downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
 • Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()“. Dat betekent dat de IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor het niet mogelijk is ze aan een bepaalde persoon te koppelen. Als een link aan een bepaalde persoon wordt geassocieerd met de over u verzamelde gegevens, wordt dit direct uitgesloten en worden de persoonsgegevens direct verwijderd.
 • Demografische kenmerken van Google Analytics
  Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics om rapporten te maken met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe leveranciers, waaronder Google-accounts, Gmail, YouTube en het Google Display Netwerk. De gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren door de advertentie-instellingen in uw Google-account te gebruiken of door u af te melden voor de verzameling van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven in deze paragraaf.
 • Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en deze voortdurend te verbeteren. Wij kunnen de statistieken die wij verkrijgen, gebruiken om ons aanbod te verbeteren en dit voor u als gebruiker interessanter te maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden verstuurd, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS- privacyschild (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.
 • Informatie over de externe dienstverlener: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/, privacyopties: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, en het privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google AdWords Conversion Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords Conversion Tracking. Het Conversion Tracking-cookie wordt door Google AdWords in de browser van de gebruiker geactiveerd als u op een van de door Google verzonden advertenties klikt. Deze cookies verlopen na 30 dagen. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke identificatiegegevens te verzamelen. Als de gebruiker een bepaalde pagina van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, weten Google en Busch dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorverwezen. Elke Google AdWords klant ontvangt een ander cookie. Hierdoor kunnen cookies niet worden getraceerd via de website van de klant van AdWords. Op basis van de gegevens die door de conversiecookies zijn verzameld voor AdWords-klanten die Conversion Tracking hebben geselecteerd, worden conversiestatistieken opgesteld. AdWords klanten worden op de hoogte gebracht van het totale aantal gebruikers dat op de advertenties heeft geklikt en is doorverwezen naar een Conversion Tracking-pagina. Ze ontvangen echter geen informatie die ze kunnen gebruiken om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wenst deel te nemen aan het Tracking-programma, kunt u eenvoudig weigeren om dit programma te gebruiken door het Google Conversion Tracking-cookie in de persoonlijke instellingen van uw internetbrowser uit te schakelen. U kunt ook op ieder gewenst moment Conversion Tracking-cookies uitschakelen door in uw browser in te stellen dat cookies van “googleadservices.com” worden geblokkeerd.

Google Tag Manager

 • Deze website gebruikt Google Tag Manager als onderdeel van Google Analytics. Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder andere worden gebruikt om het verkeer en gedrag van bezoekers bij te houden, de impact van online advertenties en sociale media te meten, remarketing en targeting te gebruiken en de website te testen en optimaliseren. Google Tag Manager is een oplossing waarmee Busch websitetags via een interface kan beheren. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein. De tool triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als uitschakeling op domein- of cookieniveau gebeurt, geldt deze voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.
 • Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden op: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google Analytics Remarketing

 • Onze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing, samen met de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Leverancier is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.
 • Met deze functie kunnen de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing worden gekoppeld aan de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op één apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon), ook worden weergegeven op een van uw andere apparaten (zoals een tablet of pc).
  Nadat u uw toestemming heeft gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis voor dat doel aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden afgeleverd op elk apparaat waarmee u inlogt met uw Google-account.
 • Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID’s van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om advertentietargeting op verschillende apparaten te definiëren en mogelijk te maken.
  U kunt via de volgende link permanent bezwaar maken tegen remarketing/targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
  Meer informatie en de voorschriften voor gegevensbescherming zijn te vinden in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl-NL
  U kunt het opslaan van cookies voorkomen zoals verder beschreven in de paragraaf Webanalysediensten in deze privacyverklaring.

Bing Ads Conversion Tracking

 • Het online advertentieprogramma Bing Ads (https://secure.bingads.microsoft.com/ -> Engels) maakt gebruik van Bing-conversietracking, een analysedienst van Bing. Wanneer u op een door Bing geleverde advertentie klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies (UET) op uw computer opgeslagen.
 • UET (Universal Event Tracking) verzamelt de volgende gegevens die worden beschreven in de privacyverklaring van Microsoft https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement en Bing Ads bewaart deze 180 dagen. UET verzamelt ook het IP-adres en het Microsoft-cookie (met een vervaldatum van 13 maanden). Dit cookie bevat een GUID die is toegewezen aan de browser van de gebruiker en/of een ID die is toegewezen aan een gebruiker als deze is aangemeld via zijn of haar Microsoft-account. Over het algemeen wordt het cookie in het relevante domein en het IP-adres altijd doorgegeven met elke HTTP-aanvraag en niet alleen via UET. Bing Ads verkoopt deze gegevens niet door aan derde partijen en deelt deze ook niet met andere adverteerders.
 • Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden verstuurd, heeft Microsoft zich onderworpen aan het EU-VS- privacyschild https://www.privacyshield.gov/welcome. De rechtsgrond voor het gebruik van Bing Ads is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG.
 • Informatie over de externe provider: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Gebruik van SalesViewer®-technologie

Deze website maakt gebruik van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de rechtmatige belangen van de website-exploitant (sectie 6, paragraaf 1, lid f AVG) om gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van marketing-, marktonderzoek- en optimalisatiedoeleinden.

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens vast te leggen en het gebruik van de website te volgen. De gegevens die met deze technologie worden geregistreerd, zijn versleuteld in een niet-herstelbare eenrichtingsfunctie (dit wordt "hashing" genoemd). De gegevens worden direct gepseudonimiseerd en worden niet gebruikt om de bezoekers van een website persoonlijk te identificeren.

De gegevens die door Salesviewer worden opgeslagen, worden gewist zodra deze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en wanneer er geen wettelijke verplichtingen meer zijn om ze te bewaren.

De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde worden ingetrokken met onmiddellijke ingang voor de toekomst door op https://www.salesviewer.com/opt-out te klikken om te voorkomen dat SalesViewer® uw gegevens registreert. In dit geval wordt er een zogenaamde opt-out-cookie voor deze website opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, dient u nogmaals op deze link te klikken.

Lead Forensics

Deze website maakt gebruik van Lead Forensics, een B2B verkoop- en marketingtool. Het wordt beheerd door Lead Forensics, UK Headquarters, Communication House, 26 York Street, Londen, W1U 6PZ, Verenigd Koninkrijk.

De tool Lead Forensics gebruikt een trackingcode om bedrijven die onze websites bezoeken te identificeren op basis van hun zakelijke IP-adressen. Dit is niet hetzelfde als cookies. De trackingcode van Lead Forensics geeft alleen informatie die gemakkelijk beschikbaar is in het publieke domein. Het verstrekt geen individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens over wie onze website heeft bezocht. En kan dat ook niet. In geen geval worden gegevens gebruikt om een individuele bezoeker persoonlijk te identificeren. Als IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. De informatie die wordt gegenereerd door de Lead Forensics trackingcode wordt overgebracht naar de Lead Forensics tool en verwerkt en opgeslagen in een beveiligde omgeving in het Verenigd Koninkrijk.

De tool Lead Forensics levert ons geen IP-adressen. Het geeft ons informatie over welke ondernemingen onze website hebben bezocht, de datum en duur van hun bezoek en de webpagina's die zijn bezocht. Deze informatie stelt ons in staat om het gebruik van onze website te analyseren en uiteindelijk contact op te nemen met deze bedrijven om hun ervaringen op te vragen, of voor verkoopdoeleinden. Om u -als internationale onderneming - de beste service te garanderen, geven wij deze gegevens waar nodig door aan onze dochterondernemingen en verkooppartners. Verder worden er geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden.

Meer informatie kunt u vinden op www.leadforensics.com.

Gebruik van Visual Website Optimizer (VWO)

Wij maken gebruik van Visual Website Optimizer (VWO) voor de statistische analyse van gebruikersgedrag en om inzicht te krijgen in de interactie van gebruikers met onze website. Dit is een webanalyseservice van Wingify Software Pvt. Ltd., KLJ TOWER, 1104, Noord, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, India. Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor marketingdoeleinden en om onze website door te ontwikkelen en te optimaliseren.

A/B-testgereedschap geeft ons inzicht in hoe wijzigingen die wij aan de website aanbrengen van invloed zijn op het gebruikersgedrag. Bezoekers krijgen verschillende versies van de website te zien, bijvoorbeeld met verschillende navigatie-elementen of verschillende plaatsing van content. Aan de hand hiervan kunnen wij vaststellen welke versie beter aansluit bij de behoeften van onze websitegebruikers. VWO verzamelt en analyseert deze gegevens, zoals het aantal bezoekers, het klikgedrag, de bewegingen van de muis en de tijd die op onze website wordt doorgebracht.

Deze tests geven meer nauwkeurige resultaten en een betere analyse wanneer de interactie met de gebruiker langere tijd wordt beoordeeld, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker terugkeert naar een eerder bekeken pagina. Om dit mogelijk te maken, gebruiken wij cookies. Cookies worden uitsluitend op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en alleen voor deze testdoeleinden.

Wij of VWO slaan geen persoonsgegevens van onze bezoekers op en verwerken deze ook niet. Alle gebruikersgegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker, worden onmiddellijk na het verzamelen en voordat deze worden opgeslagen, geanonimiseerd. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van VWO: https://VWO.com/privacy-policy/.

Als u niet wilt dat geanonimiseerde gegevens over uw gebruik van onze website door VWO worden opgeslagen, kunt u zich met één klik afmelden voor de website van VWO: https://VWO.com/opt-out/. Er wordt dan een opt-outcookie geplaatst in de browser die u op dat moment gebruikt. Als u meerdere apparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-outcookie voor elk afzonderlijk apparaat instellen. Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG).

Uw rechten

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u de betrokkene zoals gedefinieerd in de AVG en heeft u de volgende rechten ten aanzien van ons als verwerkingsverantwoordelijke:


 • Rechten in overeenstemming met artikel 15 e.v. AVG
  De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te ontvangen of de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt. Als dit het geval is, heeft hij of zij recht op toegang tot deze persoonsgegevens en tot de informatie die vermeld is in artikel 15 van de AVG. Onder bepaalde omstandigheden heeft u recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 van de AVG, recht op beperking van verwerking in overeenstemming met artikel 18 van de AVG en recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid') in overeenstemming met artikel 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen (recht op overdraagbaarheid van gegevens) in overeenstemming met artikel 20 van de AVG, voor zover verwerking plaatsvindt door middel van geautomatiseerde procedures en gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1) of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG of een overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG. Met betrekking tot het recht van inzage en het recht op gegevenswissing zijn de beperkingen in overeenstemming met de artikelen 34 en 35 van de Duitse wet op gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) van toepassing.
 • Recht op intrekking van toestemming volgens artikel 7, lid 3 van de AVG
  U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van verklaringen van toestemming die aan ons zijn afgegeven voordat de Algemene verordening gegevensbescherming van kracht werd (d.w.z. vóór 25 mei 2018). Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming niet retroactief van kracht zal zijn. Verwerking die voor het intrekken van uw toestemming heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet beïnvloed.
 • Recht op het indienen van klachten
  Indien u een klacht heeft, heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met ons of met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat waar u woont of werkt of in de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvond.
 • Recht om bezwaar te maken
  Naast de hierboven genoemde rechten heeft u ook het recht om in overeenstemming met artikel 21 van de AVG als volgt bezwaar te maken:
  • Situatiespecifiek recht om bezwaar te maken
   U heeft het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking – die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, punt e) van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, punt f, van de AVG (gegevensverwerking op basis van afweging van belangen) – van uw persoonsgegevens, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 4 van de AVG.
   Indien u een bezwaar indient, zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden
   In afzonderlijke gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U heeft het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken.
   Het bezwaar kan in welke vorm dan ook worden ingediend bij de instantie die in de paragraaf Basisinformatie van deze privacyverklaring is vermeld.

Toezichthoudende autoriteit

Er kan als volgt contact worden opgenomen met de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor Busch en gevestigd is in het Duitse Maulburg:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart
Telefoon: +33 (0)1 69 89 89 89
Fax: +49 711 615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Geautomatiseerde besluitvorming

Over het algemeen gebruiken wij geen geautomatiseerde besluitvorming in overeenstemming met artikel 22 van de AVG voor het aangaan en uitvoeren van zakelijke relaties.

Profilering

Om u informatie en productadvies te bieden die op u is afgestemd, kunnen wij – of dienstverleners namens ons – webanalysetools, en met name trackingtechnologie, gebruiken. Deze maken vraaggerichte communicatie en advertenties mogelijk. Voor dit onderwerp verwijzen wij u naar de paragraaf Webanalysediensten van deze privacyverklaring.

Privacybeleid

Ons privacybeleid voor leveranciers en klanten is te vinden onder de volgende links:

Busch B.V. (Nederlands)
Busch Semiconductor Vacuum Group B.V. (English)