Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Fig. 1: Typisk R5-lamelvakuumpumpe fra Busch til brug i kammerpakkemaskiner. Kilde: Busch Vacuum Solutions.

Vakuumpakning af friske fødevarer

Tips til korrekt håndtering af vakuumpumpen i en kammermaskine

Vakuumpakning af ferske fødevarer ved hjælp af kammermaskiner er ofte en daglig aktivitet i slagterbutikker, ved ferskvareskranker til kød, pølser og osteprodukter samt i fødevareindustrien.
De olieomsmurte R5-lamelvakuumpumper er specielt udviklet til emballering af fødevarer og har opnået den højest mulige kvalitetsstandard.
Alle friske fødevarer indeholder mere eller mindre ubundet vand, som delvist fordamper under vakuumpakning. Dette kan have indflydelse på produktets kvalitet. Desuden kan pakkeresultatet blive forringet, eller pakkeprocessen kan tage for lang tid, hvis pakkemaskinen ikke er i drift permanent. Hvis pakkeprocessen tager for lang tid, vil den fødevare, der skal emballeres, miste vægt. I det følgende forklares de fysiske handlinger, der udføres under pakkeprocessen, samt nogle praktiske råd til at sikre problemfri drift og lang levetid for vakuumpumpen i pakkemaskinen.
Olieomsmurte R5-lamelvakuumpumper fra Busch Vacuum Solutions er standard (fig. 2) i kammermaskiner og anvendes af alle kendte producenter. De er specielt udviklet til pakning af fødevarer og har bevist deres værd gennem årtier. Takket være kontinuerlige fremskridt har disse vakuumpumper opnået den højest mulige kvalitetsstandard (fig. 1).
Friske fødevarer som kød, pølse, fisk og ost vakuumpakkes normalt ved et tryk på omkring fem millibar. Ved dette tryk er iltindholdet i den resterende luft så lavt, at de forskellige mikroorganismers aktivitet forhindres. Dette øger holdbarheden af de pakkede produkter betydeligt. Sådanne lave tryk får imidlertid også vandet til at begynde at fordampe ved lave temperaturer. Mens vand ved normalt atmosfærisk tryk kun fordamper eller begynder at koge ved en temperatur over 100 grader Celsius, begynder det ved et tryk på 30 millibar at fordampe ved stuetemperatur. Ved et tryk på 8 millibar fordamper vandet allerede ved en temperatur på 4 grader celsius – selv i afkølede rum (fig. 3).

Driftsanbefalinger

For at sikre en pålidelig og problemfri drift af kammermaskiner skal følgende overholdes:

1. Lad vakuumpumpen varme op før pakning

For at gøre dette skal du blot lade pakkemaskinen køre fem til ti gange uden noget produkt og indpakningspose. Sørg for, at kammeret er tørt til dette.

2. Benyt serviceprogrammet regelmæssigt

I dag har de fleste kammermaskiner et serviceprogram. Dette program sikrer, at kondenseret vanddamp, der er blandet med olien, fjernes fra vakuumpumpen. Dette program skal startes mindst én gang om ugen. Afhængigt af pakkemaskinen tager det mellem 10 og 20 minutter. Vakuumpumpen bringes op på driftstemperatur, så vandet i vakuumpumpen fordamper igen og udledes.

3. Kontrollér oliestanden og oliekvaliteten ugentligt. Der skal udføres et

visuelt eftersyn en gang om ugen for at kontrollere, at oliemængden og -kvaliteten er korrekt. Dette kan gøres hurtigt og nemt gennem olieskueglasset. Olien i vakuumpumpen skal være farveløs til gullig og klar. Hvis niveauet kommer under MIN-markeringen på olieskueglasset, skal der påfyldes olie. Hvis olien er uklar, er det et tegn på, at vandet har blandet sig med olien og dannet en emulsion. Serviceprogrammet skal derefter køres. Hvis dette ikke har nogen indvirkning på oliens visuelle tilstand, skal der foretages et olieskift. Mørk olie er et tegn på, at nogle stoffer, f.eks. krydderier, er aflejret i olien, eller at den er blevet for gammel. Hvis det er tilfældet, skal der også foretages et olieskift.

4. Brug passende vakuumpumpeolier

Oliens kvalitet i vakuumpumper og den korrekte mængde spiller en vigtig rolle i pakkeprocessen og i beskyttelsen af pumpen. Det er derfor vigtigt at vælge den rigtige olie for at sikre, at vakuumpumpen og dermed pakkemaskinen fungerer korrekt. Busch Vacuum Solutions har udviklet specialolier til vakuumpumper i pakkemaskiner. VSA-vakuumpumpeolien er velegnet til emballering af meget fugtige produkter, da den er udviklet til udsugning af luft med et højt vanddampniveau. VSL-vakuumpumpeolien kan også bruges til mindre fugtige fødevarer. Begge olier er fødevaregodkendte syntetiske olier med H1-godkendelse. De har desuden en levetid på op til fire gange længere end mineralolier. Busch tilbyder også egnede olier til emballering med ilt som modificeret atmosfære.

5. Efterse vakuumpumpen regelmæssigt

Vakuumpumpen i en kammermaskine skal serviceres regelmæssigt. Serviceintervallerne afhænger af driftsbetingelserne, antallet af emballeringscyklusser og typen af genstand, der skal emballeres. En pålidelig indikator for, hvornår der skal foretages olieskift, er den visuelle tilstand af olien, som beskrevet under punkt 3. Ved olieskift skal udstødningsfilteret i olieudskilleren også altid udskiftes. For vakuumpumper med en pumpehastighed på 25 kubikmeter i timen eller mere skal oliefilteret også udskiftes. Kanttætningsringene på serviceåbningerne skal også udskiftes for at forhindre utætheder. For at gøre det nemmere for dig tilbyder Busch servicesæt til alle R5-vakuumpumper, som indeholder alle de nødvendige dele. Busch Vacuum Solutions tilbyder en verdensomspændende vedligeholdelsesservice, så dette arbejde også kan udføres af en servicetekniker direkte hos kunden. Der findes forskellige typer servicekontrakter.

Overholdelse af disse instruktioner er med til at sikre problemfri drift og lang levetid for vakuumpumpen samt optimale emballeringsresultater.