Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Fig. 1: Frysetørrede jordbær. Kilde: FrostX.

Vakuum bevarer fødevarer

Frysetørring ved hjælp af vakuumteknologi

Holdbarheden for fødevarer kan forlænges på flere måder. En af de ældste måder ud over røgning og saltning er tørring - hvilket blev anvendt før frysning, kogning eller vakuumpakning. Frysetørring er i nyere tid kommet til som supplement til tørremetoder for at beskytte fødevarer mod at blive fordærvet i længere tid. Processen er kun blevet mulig i kraft af moderne vakuumteknologi, fordi mad frysetørres under vakuum. FrostX producerer denne type frysetørrere, som ikke fylder ret meget og således er velegnede til bagerier og restauranter. Det sætter dem i stand til at frysetørre mange forskellige slags frugt, grøntsager, krydderurter, svampe, kødvarer og endda færdigretter.

Sådan foregår frysetørring


Frysetørring er udelukkende en fysisk proces, der virker ud fra princippet om sublimering. På grund af vakuumet i tørrekammeret sublimeres det frosne vand til vanddamp. Isen springer "væskestadiet" over og går direkte til "gas" fra "fast" form.

Før den faktiske fryseproces finder sted, skal produktet være dybfrosset. Det frosne produkt vil efterfølgende blive tørret. Efter nedkøling finder den faktiske tørreproces sted i det lufttætte kammer, idet lufttrykket reduceres i kammeret via en vakuumpumpe, til der er opnået et vakuum på 1-0,5 mbar. Fordampningen af det frosne vand starter nu ved -40 °C. Vanddampen suges ud af tørrekammeret og føres ved hjælp af vakuumpumpen ind i en kondensator, der befinder sig nedstrøms. I denne "isfælde", der er kølet ned til ca. -50 °C, sublimeres vanddampen og kondenserer som is på køleslangen. På dette trin fjernes det meste af fugten.

Under sublimeringen udtrækkes termisk energi fra tørrekammeret. Det betyder, at temperaturen i kammeret ville falde i forbindelse med dette. Derfor skal kammeret opvarmes. Det skal dog sikres, at der kun tilføres samme mængde termisk energi, som der trækkes ud af vandet som sublimeringsenergi, for at holde temperaturen konstant eller give en lille temperaturstigning.

Tørrekammeret ventileres derefter til atmosfærisk tryk, og det tørrede produkt, der har et vandindhold på 1-4 %, tages ud med henblik på yderligere bearbejdning. Ventilationen foregår med tør luft eller en inertgas, så det tørrede produkt ikke kan absorbere fugt fra den atmosfæriske luft.

FrostX-frysetørrer med vakuumteknologi fra Busch


FrostX-frysetørrere er mindre end en almindelig fryser og kan frysetørre mange forskellige slags frugt, grøntsager, krydderurter, svampe, kødvarer og endda færdigretter under vakuum. Samtidig med at fødevarerne beholder deres fulde ernæringsindhold og smag. Frysetørring er også med til at hindre madspild og gør det langt nemmere at opbevare fødevarer, fordi holdbarheden for frysetørrede fødevarer er væsentligt længere. Takket være dens beskedne størrelse kan frysetørreren være i selv små køkkener eller bagerier, og dertil kommer det lave støjniveau og de reducerede driftsomkostninger, der giver en yderligere fordel. FrostX-frysetørrere er udstyret med ZEBRA lamelvakuumpumper fra Busch Vacuum Solutions. Disse pumper er solide og driftssikre og sikrer en stabil pumpehastighed, selv ved lavt tryk. Selve vakuumpumpen er støjsvag og nem at servicere, hvis det skulle være nødvendigt.

Selv Michelin-restauranter bruger frysetørrere


FrostX har faktisk for nyligt leveret en af sine frysetørrere til en tre-stjernet Michelin-restaurant i Wien, Østrig. Dette eksempel viser, at processen med at frysetørre er kommet til restauranterne og giver mulighed for en helt ny måde at lave mad og smag på. Og alt sammen uden det går ud over næringsværdi og smag.