Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Kilde: Capua 1880

Essentielle olier og ekstrakter af høj kvalitet takket være vakuumdestillering

Kernekompetencen hos Capua 1880, en virksomhed baseret i det sydlige Italien, er produktion af æteriske olier af høj kvalitet ud fra citrusfrugter. Disse olier bruges inden for mange områder, herunder produktion af parfume, hvor de bruges som topnoter, eller i fødevarer som smagsstof. Når olie/vand-emulsionen er blevet ekstraheret fra frugtskindet, raffineres de rå olier i destilleringsprocesser. Det giver ekstremt rene olier, der har en præcis defineret duft og ikke er påvirket af andre ingredienser, når det gælder duft eller farve.

Capua 1880 bruger vakuumteknologi fra Busch Vacuum Solutions til destilleringsprocesserne, der udføres i tyndfilmsfordampere eller korte destillatorer afhængigt af typen af frugt. Alle destillatorer bruger udelukkende COBRA skruevakuumpumper, der er fri for driftsvæsker. De frekvensstyrede vakuumpumper garanterer præcist og pålideligt det påkrævede vakuumniveau, der sammen med temperaturen sikrer den ønskede produktkvalitet.

Om Capua 1880

Capua 1880 har fremstillet ekstrakter fra citrusfrugter siden 1880. Virksomheden har to produktionsanlæg i Calabrien i midten af verdens største område til dyrkning af bergamot, en krydsning mellem citron og bitter appelsin, som blev specielt fremavlet til fremstilling af æteriske olier.

Mere end 96 procent af verdens produktion af bergamot dyrkes i Calabrien, og Capua 1880 er verdens største producent af naturlige ekstrakter fra denne frugt. Dog ekstraheres også olier fra citroner, appelsiner, blodappelsiner og mandariner. Mellem oktober og maj høstes og bearbejdes citrusfrugterne på Capua 1880's fabrik i Reggio Calabria. Ekstraheringen af olier er den samme for alle citrusfrugter.

De æteriske olier, der indeholder vand, ekstraheres mekanisk fra frugtskindet på 12 produktionslinjer. Først udskilles de resterende faste stoffer, hvorefter vandet udskilles fra denne emulsion i den nedstrøms og flertrins centrifugaludskiller. De rå olier, der ekstraheres på denne måde, raffineres året igennem på Campo Calabro fabrikken og blandes til de enkelte kunder i forhold til den ønskede opskrift, så der altid opnås den samme duft.

Ud over den højt avancerede produktion sikrer omhyggelig kvalitetskontrol, at de æteriske olier svarer nøjagtigt til de forskellige kunders specifikationer.

95 procent af de bergamotekstrakter, der fremstilles på denne måde, bruges i parfumeproduktion. Mange af verdens bedst kendte parfumeproducenter bruger bergamotolie fra Capua 1880 som topnote til deres parfumer. De resterende fem procent bruges i drikkevareindustrien som smagsstof.

Destilleringsproces

De rå olier, der ekstraheres i første fase, raffineres på i alt fem destilleringslinjer og opbevares derefter midlertidigt i en kontrolleret atmosfære. Destilleringen af de rå æteriske olier skal udføres så forsigtigt som muligt, så duftene ikke påvirkes. Helt tilbage i slutningen af 1990'erne besluttede Capua 1880 derfor at udskifte vakuumforsyningen til sine tyndfilmsfordampere og korte destillatorer med tørtløbende COBRA skruevakuumteknologi fra Busch. De væskeringsvakuumpumper, der blev brugt tidligere, opnåede kun et vakuum på 40 til 60 millibar. Derfor var en højere temperatur nødvendig til fordampning. Det var 80 til 90 grader celsius for tyndfilmsfordampere afhængigt af typen af frugt.

Vores løsning

Alle tyndfilmsfordampere er nu udstyret med COBRA skruevakuumpumper, der bevarer et meget højere, permanent vakuum. Fordelen i dette tilfælde er, at destilleringsprocesserne kan udføres ved almindelig omgivelsestemperatur.

Varierende omgivelsestemperaturer eller forskellige olier kan betyde, at det er nødvendigt med finjusteringer af driftsvakuummet og vakuumpumpens pumpehastighed. Det er muligt ved bare at regulere vakuumpumpens frekvensstyrede motor.
Korte destillatorer (fig. 2) drives ved endnu lavere tryk. Det er derfor, at der er installeret vakuumboostere opstrøms på de installerede COBRA skruevakuumpumper. Disse vakuumboostere drives også af frekvensstyrede motorer og kan derfor reguleres efter behov. Ved kort destillering afhænger de nøjagtige driftstryk også af de olier, der skal destilleres. Driftstemperaturerne er normalt en anelse højere end den omgivende temperatur, men væsentligt lavere end da der stadig blev brugt væskeringsvakuumpumper.
COBRA skruevakuumpumper fra Busch (fig. 3) er specialudviklet til applikationer, hvor der kræves lave tryk og komprimering af ekstraherede gasser og dampe uden driftsvæsker, f.eks. for at forhindre kontamination af gassen eller dampen med en driftsvæske.

Den største forskel i forhold til de tidligere anvendte væskeringsvakuumpumper er, at COBRA skruevakuumpumper ikke kræver nogen driftsvæske for at komprimere procesgassen. Det er derfor, at det kaldes en "tørtløbende" skruevakuumpumpe.

COBRA skruevakuumpumper

I COBRA skruevakuumpumper drejer to skrueformede rotorer i hver sin retning (fig. 4). De ekstraherede dampe fanges mellem cylinderen og skruekamrene, komprimeres og transporteres til gasudløbet. Under kompressionsprocessen kommer skruerotorerne ikke i kontakt med hinanden eller med cylinderen. Nøjagtig fremstilling og minimalt spillerum mellem de bevægelige dele muliggør dette driftsprincip og garanterer desuden et lavt sluttryk på <0,1 mbar.

COBRA skruevakuumpumper har vandkøling, hvilket sikrer en jævn temperaturfordeling gennem hele pumpehuset og dermed termisk stabilitet i hele processen. På grund af den variable stigning i skruespolerne er procesgassen forkomprimeret. Fordelen ved det er, at både gastemperaturer og vakuumpumpens strømforbrug bliver reduceret betydeligt. Generelt kører tørtløbende skruevakuumpumper ved højere temperaturer end væskeringsvakuumpumper. Det forhindrer kondensering af dampene i vakuumpumpen og eliminerer dermed risikoen for kontaminering med en driftsvæske.

Fordele for Capua 1880

Skiftet fra væskeringsteknologi til tørtløbende skruevakuumteknologi har enorme fordele for Capua 1880.

  • Kvalitetssikringen af de fremstillede æteriske olier er blevet betydeligt forenklet.
  • Kvalitetsforringelser som følge af højere temperaturer under destilleringsprocessen kan elimineres helt.
  • Destillering ved lavt tryk, der er justeret nøjagtigt efter produktet, gør det muligt at køre processen under optimale betingelser og garanterer de bedste resultater for duften.
  • Dette giver også en helt klar og farveløs olie (fig. 5).

Afskaffelsen af væskeringsvakuumteknologien betyder, at driftsvæsken og dermed omkostningerne til den samt de yderligere omkostninger til vedligeholdelsesarbejde også blev elimineret.

Capua 1880 har indgået en serviceaftale med Busch. Den angiver, at en Busch servicetekniker inspicerer og udfører service på COBRA vakuumpumperne og vakuumsystemerne én gang om året. Yderligere vedligeholdelsesarbejde er ikke nødvendigt.

Capua 1880 er sikre på, at de tog den rigtige beslutning for to årtier siden, da de skiftede til Busch's COBRA skrueteknologi. Det har også ført til en ny kvalitetsstandard for fremstillingen af æteriske olier ud fra citrusfrugter.

Få mere at vide om vakuumdestillering