Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Fiskeopdrætning

Vakuum bruges i næsten alle trin i fiskeopdrætsprocessen. Fra rogn til færdigpakket filet.

landingpagefishfarming_fishfarm_rgb_1200x675px

VAKUUMS ROLLE I FISKEOPDRÆTING

Fisk, hovedsageligt laks, ledsages af vakuum i hele deres livscyklus. Den mest almindelige anvendelse af vakuum i fiskeopdræt er vakuumpakning af fersk fisk. Desuden anvendes vakuum til udluftning af avlstanke, til transport af fisk, men også til at fjerne/ekstrahere biprodukter og affald.

Vakuum spiller også en vigtig rolle for den videre behandling af disse biprodukter. De omdannes f.eks. til fiskeolie og fiskefoder. På den måde undgår du unødvendigt affald og sikrer, at processen er bæredygtig.

Vi tilbyder den rigtige vakuum- eller overtryksteknologi til alle områder inden for fiskeklækning helt frem til forarbejdning og pakning.
Busch har hjulpet os med at opgradere vakuumforsyningen af vores fiskeopdrætning.
Dagfinn Vik, Technical Manager hos Inka AS

VORES LØSNINGER TIL FISKEOPDRÆTNINGSPROCESSER

Erfarne Busch-specialister arbejder tæt sammen med leverandører til fiskeopdræt og fiskeforarbejdningsanlæg. Vi hjælper med at bygge komplette fabrikker med centraliserede trykluft- og vakuumsystemer. Over hele verden.

Vi anbefaler, at du designer luft-, gas- og vakuumforsyningssystemer, der er skræddersyet til at opfylde dine specifikke krav. Det spænder fra simpel ventilation af avlstanke til komplekse forsyningsenheder til et helt forarbejdningsanlæg eller recirkulerende akvakultursystemer (RAS).
TYR (overtryk) TYR (vakuum) MINK kompressorer MINK vakuumpumper SAMOS Dolphin R5 SECO
Skumekstraktion i klækkerier
Sortering af fiskeæg
Ventilation af avlsbassiner
Rengøring af bånd- og tromlefiltre
Gastilførsel af avlsbassiner
Pneumatisk transport af levende fisk
Lufttilførsel til rengøring af avlsbassiner
Pneumatisk tilførselssystem
Ekstraktion af affald fra slagtning (✓) (✓)
Opretholdelse af vakuum til filetering
Vakuum til transport
Pneumatisk vakuumtransport af is til nedkøling
Vakuumpakning
Pakning i modificeret atmosfære
Termoformning
Kartonpakning (✓)
Håndtering/palletisering (✓)

VAKUUM I FISKEOPDRÆTNINGSPROCESSER

landingpagefishfarming_fishinwater_rgb_1200x675px

Fiskeklækkeri

 • Skumudsugning
 • Sortering af fiskeæg

I løbet af det første år lever laksen i bure indendørs.

I denne periode overvåges fisken nøje med kameraer. Specialuddannet personale, ofte dyrlæger, sørger for, at fisken bliver fodret tilstrækkeligt. Og at iltniveauet i vandet holdes på et passende niveau. Tilførslen af ekstra ilt til avlstankene kan f.eks. sikres med kapselblæsere fra TYR-serien.

Desuden følges lakseynglens størrelse konstant, da det er vigtigt, at den vokser ensartet. Ellers vil nogle fisk, der dominerer i størrelse, blive stærkere og større, mens mindre fisk har svært ved at overleve. For at undgå denne ubalance sorteres fisken regelmæssigt. Vakuum gør det muligt blidt at flytte de levende fisk fra en beholder til en anden via pneumatisk transport.

Nogle fisk overlever desværre ikke den indledende avlsfase i indendørstankene. Det er vigtigt regelmæssigt at fjerne disse døde fisk for at forebygge sygdomme og sikre maksimal hygiejne. Døde fisk synker naturligt til bunds i burene. Her samles de op med en klo og anbringes i en tragt ved siden af buret. Tragten åbnes med en ventil, og de døde fisk suges ud af området ved hjælp af vakuum. Dette system til fjernelse af døde fisk er et af vores mest populære standard vakuumsystemer.
landingpagefishfarming_fishfarm_rgb_1200x675px_1

Fiskeopdræft/vandkultur

 • Første indtag af vandtilførselspumper
 • Ventilation af avlsbassiner
 • Rengøring af bånd- og tromlefiltre
 • Gastilførsel af avlsbassiner
 • Ventilation af avlsbassiner
 • Pneumatisk transport af levende fisk
 • Lufttilførsel til rengøring af avlsbassiner
 • Pneumatisk tilførselssystem
Når laksen er omkring et år gammel og vejer omkring 100 gram, defineres den som ung eller smolt. Den er derefter klar til at leve i saltvand og kan dermed slippes ud i havet.

Særlige foderflåder bruges ofte til at blæse laksefoderet ind i burene i havet. TYR-kapselblæsere er yderst velegnede til dette formål.
landingpagefishfarming_fishfabric_rgb_1200x675px

Fiskebearbejdning

 • Ekstraktion af affald fra slagtning
 • Opretholdelse af vakuum til filetering
 • Vakuum til transport
 • Pneumatisk vakuumtransport af is til nedkøling

Ved forarbejdning af fisk er vakuum normalt med til at fjerne/ekstrahere tarmene. Disse såkaldte biprodukter genanvendes f.eks. til produktion af fiskeolie og fiskefoder. Det resterende affald transporteres derefter ud af anlæggene ved hjælp af pneumatisk transport.

Når alt affald og biprodukter er væk, er det tid til filetering. I dette procestrin bruges vakuum ofte til at suge fisken op til fileteringsbordet. Herefter køres de fileterede fisk til vakuumpakning.
landingpagefishfarming_packagedsalmon_rgb_1200x675px

Pakning

 • Vakuumpakning
 • Pakning i modificeret atmosfære
 • Termoformning
 • Kartonpakning
 • Håndtering/palletisering

Vakuum er også blevet uundværligt i de fleste moderne lagerbygninger, hvor det bruges til løft og palletering.

DETALJER OM ANVENDELSER i FISKEOPDRÆTNING

Udsugning af fisketanke

 • Skumekstraktion i klækkerier
 • Ekstraktion af affald fra slagtning

Udluftning af fisketanke

 • Ventilation af avlsbassiner
 • Gastilførsel af avlsbassiner
 • Lufttilførsel til rengøring af avlsbassiner

Pneumatisk transport

 • Pneumatisk transport af levende fisk
 • Pneumatisk tilførselssystem
 • Vakuum til transport
 • Pneumatisk vakuumtransport af is til nedkøling

no_301_graphicsforfishfarmingpage_videothumbnail_1920x1080px_ll

Håndtering og løft

 • Sortering af fiskeæg
 • Opretholdelse af vakuum til filetering
 • Håndtering/palletisering

Pakning

 • Vakuumpakning
 • Pakning i modificeret atmosfære
 • Termoformning
 • Kartonpakning