PneumaticConveying-Icon.svg
Pneumatiske transportprocesser

Få mere at vide om brugen af vakuum og overtryk i pneumatiske transportprocesser, f.eks. den pneumatiske transport af bulkvarer såsom granulater, kerner, pulver eller støvarter m.v.

Pneumatisk transport

 

Hvor anvendes transportsystemer med vakuum eller overtryk?
Pneumatisk transport er en gennemtestet og effektiv metode til hurtig og pålidelig transport af støv, pulver, granulat og andre materialer i et produktionsanlæg. Der skelnes mellem pneumatisk sugetransport og pneumatisk overtrykstransport, dvs. transport ved hjælp af vakuum eller overtryk.

Pneumatisk sugetransport anvendes altid, når skrøbelige materialer skal transporteres uden kontakt med den omgivende luft. Pneumatiske sugetransportsystemer anvendes primært i fødevareindustrien, plastforarbejdningsindustrien til transport af granulat og i medicinal- og den kemiske industri.

Transport med pneumatisk overtryk anvendes derimod til relativt tunge materialer som sand, grus og cement.

Det er også muligt at transportere store mængder materiale samt fugtige materialer, eksempelvis ved bortskaffelse af vådt affald eller transport af barkflis.

Hvilke serier fra Busch er især velegnede til pneumatisk transport?
Mink vakuumpumper, som anvender kloteknologien er den mest økonomiske, driftssikre og rene løsning til pneumatisk sugetransport af skrøbelige materialer. Den udsugede luft komprimeres uden driftsmidler og kører stort set uden vedligeholdelse.


 


De pumpehastigheder og vakuumniveauer, som anvendes i sugetransportsystemer, afhænger af forskellige faktorer, herunder transporthastighed, materialets egenskaber, transportlinjens længde og rørdiameteren.

Udover Mink klovakuumpumper kan den gennemtestede R 5 lamelvakuumpumpe også anvendes, når højere vakuum niveauer påkræves. Hvis materialer skal transporteres i relativt store mængder, bør Samos sidekanalblæsere eller Tyr kapselblæsere vælges. Vakuumsystemer fra Busch er specifikt designet til store eller komplekse transportørsystemer. Komplet idriftsættelse inklusiv relevante separationsenheder og styresystemer foretages på installationsstedet.

Praktisk anvendelse af vakuum- og overtryk fra Busch i pneumatiske transportørsystemer:
 

  1. Pneumatisk sugetransport af fødevarer
  2. Pneumatisk overtrykstransport af bulkvarer 
  3. Pneumatisk sugetransport af plast råmateriale
  4. Transport af vådt affald 
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Standard News

Sidste nyt