Distillation-Icon.svg
Destillation

Læs mere om brug af vakuum i destillationsprocesser, f.eks. i medicinal inudstrien og den kemiske industri, genvinding af opløsningsmidler, destillation af råolie mm.

Destillation ved hjælp af vakuum

Hvor bruges vakuum i destillationsprocesser?
Vakuumdestillation er en vigtig proces i medicinal industrien og den kemiske industri, og processen kan anvendes i mange andre sektorer, herunder til drikkevare- og fødevareproduktion. Et andet eksempel er raffinering af råolie: Råolie indeholder tunge og lette kulbrinter med forskellige kogepunkter, og der kræves derfor to destillationsprocesser. Efter atmosfærisk destillation udføres herefter endnu en destillation under vakuum for at separere tunge kulbrinter ved lavere temperaturer, så termisk cracking og dannelse af uønskede biprodukter minimeres.

Vores store sortiment af dampkompatible, korrosionsfri udstyr er velegnet til brug i destillationsprocesser. Vi kan levere ATEX-modeller (eksplosionssikrede) til brug med brændbare dampe, gasser og væsker.

Hvilken produktserie fra Busch er især velegnet til vakuumdestillation?
COBRA-skruevakuumpumper er velegnet til destillation, da de genererer et stort vakuum i en enkelt fase. Eftersom disse pumper kører uden driftsmidler kan de udtrække et medie som damp, uden at der sker forurening. Dermed kan mediet genbruges, når det er kondenseret. Der findes et stort udvalg af størrelser og modeller, herunder eksplosionssikre versioner.

Dolphin-væskeringsvakuumpumper er særdeles robuste vakuumpumper (ATEX), som anvendes i forskellige destillationsprocesser. De fås i en lang række serier, størrelser og materialevalg alt efter det specifikke anvendelsesområde.

Huckepack-lamelvakuumpumper har været anvendt i destillationsprocesser i over 50 år. Disse totrins-vakuumpumper har et enkelt men gennemtestet design og smøres med frisk olie. Driftsmidlet leveres til kompressionskamrene i minimale mængder. Der kan anvendes proceskompatible væsker.

Oliesmurte R 5-lamelvakuumpumper er også velegnede til brug i destillationsprocesser.

Eksempler på vakuumteknologi fra Busch i destillationsprocesser:
 

  1. Destillation af råolie – bruges til at udskille kulbrinter
  2. Genvinding af opløsningsmidler – bruges til at genvinde opløsningsmidler fra et procesmedium
  3. Vakuumdestillation – i medicinalindustrien og den kemiske industri.
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Produkter der matcher

Standard News

Sidste nyt