Drying-Icon.svg
Tørking

Finn ut mer om bruken av vakuum i tørkeprosesser som i frysetørking av mat, i melkepulverproduksjon, i avløpsvannindustrien, i tretørking, i tørkingen av plastgranulater, i keramikkindustrien og i komponenttørking, så vel som i mange andre prosesser.

Vakuum for tørkeprosesser

 Where is vacuum used in drying processes?Hvor brukes vakuum i tørkeprosesser?
Det er utenkelig å forestille seg mange industrisektorer og -felt uten vakuumtørkeprosesser. Væsken som finnes i de bearbeidede materialene fordampes av trykkreduksjon og ekstraheres som damp.

Vakuumtørking skjer fortere, mer skånsomt og mer energieffektivt enn varmetørking. Det er spesielt godt egnet for tørkeprosesser for kjemikalier, legemidler, mat og andre bruksområder der for sterk varme ville ødelegge eller forringe produktet.

I produksjonen av fruktkonsentrat eller frysetørking av kaffe eller frukt, opprettholder for eksempel vakuumtørking produktets konsistens og bevarer vitale ingredienser som vitaminer og smak.

Vakuumtørking er spesielt godt egnet for tørking av produkter med en stor overflate, som syntetiske plastgranulater eller andre hygroskopiske materialer. Vakuum brukes også til å tørke industrielle komponenter.

Hvilken Busch-serie er spesielt godt egnet for tørkeprosesser?
Busch skrueteknologi har vunnet særlig anerkjennelse i de kjemiske og farmasøytiske industriene, der et stort antall tørkeprosesser kreves. COBRA-skruevakuumpumper brukes i omfattende grad til å generere høye vakuumnivåer i ett stadium.

COBRA-skruevakuumpumper er det ideelle valget for tørkeprosesser, da de utviser høy toleranse for fuktighet og er helt fri for driftsvæske. Fraværet av driftsvæske gjør det umulig å forurense bearbeidede materialer.

Hvis det er risiko for at eksplosiv damp kan produseres under tørkeprosessen, er et vidt område av eksplosjonsbeskyttede (ATEX) vakuumpumper tilgjengelige for å håndtere slike materialer. Disse pumpene oppfyller alle nasjonale og internasjonale krav til sikkerhetssertifisering.

Vi leverer ikke bare vakuumteknologi for tørkeprosesser, men også separasjonsenheter som kondenserer ekstrahert damp og resirkulerer dem som væske. Da vakuumpumpene er tørrkjørende og ikke bruker noe driftsvæske, kan ingen forurensning oppstå og om nødvendig kan væsken gjenbrukes umiddelbart.

Vår brede produktportefølje er designet for å håndtere et bredt spekter av tørkeprosesser. Bruksområdene varierer fra små roterende lamellvakuumpumper til store vakuumsystemer og totale vakuuminstallasjoner.


Ved tørking av keramiske stoffer eller byggemateriale som mursteiner eller fliser, brukes væskerings- og roterende lamellvakuumpumper. Dolphin væskeringsvakuumpumper representerer en spesielt effektiv og holdbar måte å ekstrahere fuktige gasser og damp på, da den eneste driftsvæsken som kreves er vann.

En spesiell utgave av vår R 5 roterende lamellvakuumpumpe viser høy dampkompatibilitet, dvs. vanndamp kondenserer ikke inne i pumpen. Derfor kommer ikke ekstrahert fuktighet i kontakt med materialet som skal tørkes.

Begge teknologier er egnet for de bestemte kravene til disse prosessene
og er tilgjengelige i mange forskjellige størrelser og varianter.

COBRA-skruevakuumpumpene ekstraherer lett alle typer damp ved lave trykknivåer og bruker tørrkjøringsdriftsprinsippet. I kombinasjon med Puma eller Panda Roots-vakuumboostere kan de brukes i vakuumsystemer for tørkeprosesser.

R 5- eller Huckepack-roterende lamellvakuumpumper og Dolphin væskeringspumper er utprøvd over hele verden i tørkingen av
keramiske og byggematerialer.

Eksempler på Busch vakuumteknologi i tørkeprosesser:
 

  • Frysetørking – av mat
  • Produksjon av melkepulver
  • Tørking av slam – I avfallsvannindustrien
  • Vedtørking – I vedbearbeiding
  • Tørking av syntetiske granulater
  • Tørking av keramikk
  • Tørking av komponenter
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Matchende produkter

Standard News

Siste nytt