Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

nordlaks_2

Fig. 2: Lakseporsjonene blir vakuumpakket på to pakkelinjer med termoform-emballasjemaskiner for fylling og forsegling. Source: Busch Vacuum Solutions.

Produksjon av lakseprodukter ved bruk av toppmoderne vakuumteknologi

Nordlaks Produkter AS driver et av verdens største og mest moderne anlegg for foredling av laks i den lille byen Stokmarknes i Nord-Norge. Atlantisk oppdrettslaks fra selskapets egne offshore akvakulturer blir på dette anlegget foredlet og levert til markedet i form av hel fisk, fileter og porsjonsstykker. For å sikre høye standarder for kvalitet og hygiene, blir laksen foredlet til høykvalitets matprodukter ved hjelp av toppmoderne teknologi i et system som er så helautomatisk som mulig. Nordlaks benytter seg av vakuumutstyr fra Busch, nærmere bestemt to sentrale vakuumsystemer som gir en pålitelig vakuumforsyning for lakseforedling og emballering.

Nordlaks Produkter AS


Nordlaks Produkter AS driver et helintegrert produksjonsanlegg for Nordlaks-konsernet, som ble opprettet i 1989. Med totalt 430 ansatte ved ulike anlegg i Norge, produserer selskapet laks og regnbueørret fra eggceller helt til ferdige produkter. Selskapet har derfor kontroll over hele verdiskapningskjeden, slik at de kan opprettholde en sporbar kvalitetsstandard gjennom hele produksjonsprosessen. Nordlaks har over 28 konsesjoner over hele Norge, og har også tre klekkerier for smoltoppdrett. Ved Nordlaks' hovedkvarter i Stokmarknes driver Nordlaks Oppdrett AS, selskapets datterselskap, med oppdrett av laks i offshore akvakulturer, og de leverer levende fisk til Nordlaks Produkter AS, som tar seg av foredlingen på det samme anlegget. Hver dag blir 200 til 250 tonn laks foredlet av 250 ansatte i lokalene. Mesteparten av den produserte laksen blir sløyd og levert til markedet som hel fisk, enten fersk eller frossen. Resten blir foredlet til laksefileter og -porsjoner og emballert. Anlegget produserer for øyeblikket 20 tonn laksefileter per dag, og dette året har de som mål å utvide kapasiteten til totalt 300 til 350 tonn fersk sløyd laks. De viktigste salgsmarkedene for lakseprodukter er Russland, Spania, Italia, Finland, Asia og USA.

Foredling


Laksen som foredles av Nordlaks Produkter AS blir oppdrettet i offshore akvakulturer langs den norske kysten. Når laksen har nådd slaktevekt blir den transportert i egen brønnbåt, i flere leveranser per uke, direkte til nettinnhegninger i sjøen rett utenfor foredlingsanlegget, hvor de holdes i maks et par dager. Fisken er fremdeles i live på dette stadiet, og den transporteres deretter gjennom et rør til foredlingsanlegget, hvor den blir slaktet, blodtappet og sløyd av maskiner på flere produksjonslinjer (Fig. 1). I løpet av denne prosessen blir slakteavfallet fjernet med vakuum og ført til en syklon, og derfra blir avfallet pumpet til produksjon av fiskeolje. Når fisken er sløyd, deler produksjonslinjene seg. Én linje transporterer hel fisk for emballering eller frysing, mens den andre tar fisken til fileteringsområdet. Det er her hodene og halene fjernes. Fisken deles så i to, beinene fjernes og den blir skjært til og flådd. Disse prosessene er helautomatiske. Fiskefiletene blir deretter sjekket manuelt og skjært til på nytt. På dette stadiet deler produksjonslinjene seg igjen: Noen av laksefiletene føres bort for å bli pakket som ferdige produkter, mens resten deles inn i porsjonsstykker før de blir pakket. Porsjonene blir pakket i linjer med vakuumpakkemaskiner (Fig. 2).

Ekstraksjon av produksjonsavfallet ved vakuum


Fiskeslo som er igjen fra den automatiserte sløyeprosessen ekstraheres direkte via vakuumdyser og transporteres til en syklon via et rørsystem. Fiskehodene og -halene samt de avskårne delene ekstraheres også ved vakuum i partier. Noen av disse transporteres pneumatisk via en syklonseparator. Disse delene av fisken blir også brukt til å produsere fiskeolje. Hele systemet for å ekstrahere og transportere bort disse delene av fiskene, har en sentralisert vakuumforsyning (Fig. 3), som er installert i et separat utstyrsrom og som via et rørsystem er koblet til foredlingsmaskinene og arbeidsstasjonene, hvorfra avfallet skal fjernes. Dette systemet, inkludert rørsystemet og kontrollene samt selve det sentraliserte vakuumsystemet, ble utformet og bygd av Busch. Disse delene av fiskene blir transportert i et lukket system, og dermed sikres ren og effektiv fjerning, og det fører igjen til betydelig bedre hygienenivå under foredling. Hele systemet er egnet for CIP på en daglig basis, og det rengjøres hver dag. Det sentraliserte vakuumsystemet for ekstraksjon av fiskeslo består hovedsakelig av Buschs rotasjonsblåsere av typen TYR WT 0730 AV, som tilbyr total sugekapasitet på 18 000 kubikkmeter per time med et konstant vakuumtrykk på 400 millibar. TYR rotasjonsblåsere er frekvensstyrte, så ved bruk av kontrollene kan man justere sugekapasiteten så det passer det reelle behovet. Det betyr at effekten kan begrenses automatisk og at energiforbruket kan reduseres, for eksempel når ikke alle sløyemaskinene er i drift. TYR rotasjonsblåsere er også utstyrt med en energisparende motor og fungerer på et høyt effektivitetsnivå, og det gjør dem svært energieffektive. Energibehovet reduseres ytterligere takket være det integrerte frekvenskontrollsystemet for drivmotorene. Trykkfall i et slikt vakuumtransportsystem er essensielt, og derfor er utformingen av vakuumledningene svært viktig for å minimere energiforbruket. Vakuumet for pneumatisk transport av fiskehoder og -haler samt avfallet fra skjæringen, genereres av fire R5-lamellvakuumpumper. Disse har en sugekapasitet på 1200 kubikkmeter per time, og de ekstraherer fiskeslo i partier og transporterer dem gjennom et lukket rørsystem. Fiskesloet brukes så til produksjon av fiskeolje.
Vakuumpakking

De to pakkelinjene er ustyrt med termoform-emballasjemaskiner for fylling og forsegling. Det betyr at det trengs en vakuumtilførsel for å termoforme den nederste filmen og fjerne luft fra emballasjen. Begge pakkelinjene har et sentralisert vakuumforsyningssystem fra Busch (Fig. 4), som tilbyr tre forskjellige vakuumnivåer: vakuumforming for å termoforme emballasjens nederste film, grovvakuum for å opprettholde et konstant vakuum i rørsystemet og finvakuum for å fjerne luft fra emballasjen. Dette systemet skal sikre at trykket i emballasjen ikke overstiger 10 millibar. Ved å opprettholde et konstant lavt vakuum i rørsystemet eller i vakuumkamrene, kan man raskt fjerne luft fra emballasjen ved nødvendig vakuumnivå, og man kan oppnå raske syklustider og emballeringshastigheter. Systemet består av R5-lamellvakuumpumper i ulike størrelser. Disse sikrer en vakuumtilførsel til formingsstasjonen og et lavt vakuum i kamrene og rørene. Tre Roots-vakuumpumper fra Busch brukes som boostere, og med den ekstra sugekapasiteten de gir kan man raskt oppnå finvakuumet som trengs for emballering.
Nordlaks Produkter AS opererer med et toskiftsystem, noe som betyr at vakuumtilførselen for hele anlegget er i drift 17,5 timer per dag. Det er derfor spesielt viktig å ha på plass et lett tilgjengelig og svært pålitelig vakuumsystem. Med Busch har Nordlaks en samarbeidspartner som spesialiserer seg på vakuumteknologi og som har flere tiårs erfaring innen utvikling av matforedlings- og emballeringsløsninger. Busch har 59 selskaper over hele verden, og hovedkontoret ligger i Maulburg i Tyskland. Busch Vakuumteknikk AS har vært etablert i Oslo siden 1990. Busch Vakuumteknikk AS er en profesjonell partner for alle aspekter innen vakuum- og overtrykksproduksjon for oppdrett, foredling og emballering av fisk.