Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Hydrogenbrenselceller

En ren energileverandør. Drives bare med hydrogen og oksygen, og med bare vann og varme som biprodukter. Svært effektiv med en hydrogenresirkulasjonsblåser.

how_fuell_cell_work_mink_mh

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

Fremtidens strømgenerator

Verden fokuserer mer enn noen gang på å redusere utslippene av drivhusgasser, og vi leter derfor etter alternativer til konvensjonell strøm. Ideelt sett er dette ikke bare renere, men også mer effektivt. En bærekraftig energigenerator som oppfyller disse kravene blir stadig viktigere: brenselcellen.

Etter hvert som brenselcellene blir mer effektive og rimeligere, utvikles de som en ledende teknologi for å produsere ren elektrisk strøm. Brenselceller genererer elektrisk strøm gjennom en elektrokjemisk prosess, noe som betyr at de ikke forbrenner drivstoff som tradisjonelle forbrenningsmotorer. Som et resultat produserer de ikke skadelige utslipp som drivhusgasser eller luftforurensende stoffer.

Busch Vacuum Solutions har bidratt avgjørende til effektiv bruk av denne bærekraftige teknologien ved å lansere den første TÜV-sertifiserte blåseren for hydrogenresirkulering: MINK MH 0018 A-serien. Den er spesialutviklet for pålitelig resirkulering av hydrogen i brenselceller.

Fordeler med hydrogenbrenselceller

busch_fuel_cell
Hydrogenbrenselceller har en rekke fordeler sammenlignet med andre former for elektrisitetsproduksjonsteknologi.

  • I motsetning til batteri kan de produsere strøm kontinuerlig.
  • I tillegg forårsaker en brenselcelle nesten ingen forurensning og er mye mer effektiv enn en tradisjonell forbrenningsmotor.
  • I tillegg kan en brenselcelle skaleres til en rekke størrelser.

Det finnes flere typer brenselceller som bruker ulike typer brenselskilder, inkludert hydrogen, naturgass og biodrivstoff. Denne allsidigheten gjør dem verdifulle for en rekke bruksområder.

De brukes til å drive motoren i el-kjøretøy og gir strøm til store skip. Og i tilfelle strømbrudd leverer de reservestrøm til datasentre og andre viktige infrastrukturer som sykehus og flyplasser.

Hvordan fungerer en brenselcelle i en bil?

Kjøretøyet har en tank som fylles med en drivstoffkilde, vanligvis hydrogen. Hydrogenet mates inn i brenselcellen, der det reagerer med oksygen fra luften og danner vann og varme. Motoren får kraft fra strømmen som denne reaksjonen genererer. En del av elektrisiteten går til batteriet, noe som gir en ekstra boost når det trengs ved akselerasjon, for eksempel ved grønt lys.

Men i motsetning til en bil med forbrenningsmotor, avgir elektriske hydrogendrevne brenselsceller bare vanndamp og varme som biprodukter. De representerer derfor et viktig skritt på veien mot grønnere transport.

Hydrogen brenselcelle-teknologi

I en brenselcelle kombineres hydrogen og oksygen for å produsere strøm, med vann og varme som biprodukter.

En brenselcelle består av to elektroder: en anode og en katode. En membran skiller dem fra hverandre og muliggjør ione-transport fra anode til katode.

Trykksatt hydrogen (H2) tilføres på anodesiden, og oksygen (O2) på katodesiden. Hydrogenet reagerer med en katalysator, vanligvis laget av platina, og mister elektronene. Dette gir ionene en positiv ladning, slik at de kan passere gjennom protonutvekslingsmembranen (PEM), for så å reagere med oksygen på katodesiden. På grunn av den negative ladingen blir elektronene tvunget til å gå en annen vei. De strømmer gjennom en ekstern krets, noe som forårsaker elektrisk strøm og driver motoren og lader batteriet, hvis montert. Ved katoden rekombinerer protonene og elektronene med oksygen (O) for å danne vann (H2O) og varme.
Det er viktig at oksygen ikke diffunderer inn i hydrogensløyfen da dette kan føre til eksplosive forhold. For å forhindre dette injiseres hydrogen i en høyere mengde enn det som er nødvendig for en prosess. Å slippe ut dette overskuddet av hydrogen i atmosfæren ville ikke bare være ekstremt sløsende og uøkonomisk, men også føre til en ineffektiv prosess. I tillegg er det juridiske restriksjoner som regulerer utslippet.

Det overskytende hydrogenet mates derfor tilbake til systemet av en hydrogenresirkulasjonsblåser. Resirkuleringen av hydrogen i slike brenselcellesystemer varierer fra 20 til 70 % av hydrogeninngangsstrømmen, noe som gjør resirkulasjonsblåseren til en nøkkelkomponent for effektiv drift i ethvert brenselcellesystem.

Vår løsning for resirkulering av hydrogen i brenselceller

mink_mh_0018_a_1
MINK MH 0018 A er den første TÜV-sertifiserte hydrogenresirkulasjonsblåseren for hydrogenbrenselceller.

MINK MH-blåsere er den perfekte løsningen for en rekke prosesser der hydrogenresirkulering forekommer. Fra mobile bruksområder i bil-, skinne-, maritim- og luftfartsindustrien til stasjonære brenselcellemoduler for strømproduksjon.

Blåseren fungerer etter det gjennomprøvde kloprinsippet som Busch introduserte på 1990-tallet. Tørrkompresjonen betyr at det ikke finnes driftsvæsker i kompresjonskammeret. Dette eliminerer muligheten for at hydrogenet blir forurenset av olje. Forurensning kan skade brenselcellen og redusere dens effektivitet, og kan forårsake forurensning hvis det slippes ut i luften.

I tillegg kommer ingen av blåsernes bevegelige deler i kontakt med hverandre. Det betyr at blåserens komponenter utsettes for vesentlig mindre slitasje.

MINK MH TÜV-sertifisering