Det største udvalg af vakuumteknologier -
intet behov for kompromisløsninger

Technology-Vacuum-Pumps.jpg
Teknologi
Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps

Oliesmurte lamellvakuumpumpar

Tekniske specifikationer

Takket være lamelteknologien er det muligt at designe vakuumpumper med en meget enkel konstruktion. Det konstant høje vakuumniveau ved kontinuerlig drift opnås via olieomløbssmøring, perfekt matchende materialer og avanceret og præcis fremstilling. Den indbyggede olieseparator sikrer en ren og oliefri udstødning takket være det avancerede filtreringssystem med indbygget oliereturløb. Ved montering af en gasballastventil (ekstraudstyr) kan der desuden behandles store mængder damp. En kontraventil i indsugningsflangen forhindrer, at luften flyder tilbage til vakuumkammeret, når vakuumpumpen er ude af drift. Pumpen drives af en direkte flangemonteret standard-elmotor i effektivitetsklasse IE2.
 

Produkter:


Dry Claw Vacuum Pumps and Compressors

Klovakuumpumper

Tekniske specifikationer

Med Mink-kompressorer drejer to kløer i modsat retning inde i kabinettet. Takket være disse kløers udformning bliver luften eller gassen suget ind, komprimeret og udstødt. Kløerne kommer ikke i kontakt med hinanden eller med cylinderhuset, hvori de roterer. Takket være den berøringsfri friktion optimeres den interne labyrinttætning og garanterer et konstant højt volumenflow. En synkroniseringsgearkasse sikrer nøjagtig synkronisering af kløerne. Mink-vakuumpumper drives af en direkte, flangemonteret, asynkron motor i effektivitetsklasse IE2.

Produkter:


Dry Screw Vacuum Pumps

Skruevakuumpumper

Tekniske specifikationer

En et-faset skruevakuumpumpe med to aksler. To skruerotorer drejer rundt inden i cylinderen, hvilket fastholder og fortætter pumpemediet, der transporteres til gasudløbet. Under fortætningsprocessen kommer skruerotorerne ikke i kontakt med hinanden eller cylinderen, så der er ikke behov for smøremidler og driftsvæsker i fortætningskammeret. Den seneste udvikling af skruedesignet indeholder et et-sidet leje, hvilket reducerer energiforbruget drastisk og forhindrer høje gastemperaturer under fortætning. COBRA tilbyder vandkøling som standard, hvilket giver en ensartet temperaturfordeling i vakuumpumpen.
 

Roots Vacuum Pumps

Vakuumboostere

Tekniske specifikationer

To stempler roterer synkront inde vakuumboostere. Takket være deres særlige udformning og deres præcise fremstilling kommer de ikke i kontakt med hinanden eller med huset. Dette gør det muligt at pumpe mediet uden behov for driftsvæsker. Den synkrone rotation af de to stempler drives af et par tandhjul, der befinder sig på akselenderne i gearkassen, og som er adskilt fra kompressionskammeret. Den indbyggede omløbsventil, som leveres som standard, giver mulighed for drift omkring det atmosfæriske tryk eller ved lavt vakuum uden at skulle bruge en speciel kontrolenhed. Vakuumboostere drives af en direkte flangemonteret elmotor i effektivitetsklasse IE2.
 

Produkter:


Dry Running Rotary Vane Vacuum Pumps

Tørtløbende lamelvakuumpumper

Tekniske specifikationer

Seco-vakuumpumper fungerer i overensstemmelse med den dokumenterede lamelteknologi. Med selvsmørende lameller er ingen driftsvæske nødvendig. Kompressionen sker som en del af en fuldstændig tør proces. Et konstant højt vakuumniveau ved kontinuerlig drift opnås via de perfekt matchende materialer, lamellerne af specialgrafit i kompressionskammeret, effektiv varmeafledning og den avancerede og præcise fremstilling.
 

Produkter:


Rotary Lobe Blowers

Kapselblæser

Tekniske specifikationer

Tyr tre-fløjede kapselblæsere opererer efter det gennemtestede Roots-princip: To roterende stempler er monteret parallelt og roterer i modsat retning inde i et kabinet. Det pumpede medie er forseglet i området mellem rotorerne og kabinettet. Det komprimeres, pumpes gennem kabinettet til gasudløbet via rotationsbevægelsen og udledes. En støjddæmpende anordning med indbygget iindsugningsfilter er tilkoblet. Når mediet er blevet komprimeret, flyder det gennem den støjdæmpende anordning nedstrøms i udløbsfasen. Drivenheden drives af en motor med v-rem.
V-remmen gør det muligt at justere blæserhastigheden nøjagtigt efter processen.
 

Produkter:


Liquid Ring Vacuum Pumps

Væskeringsvakuumpumper og kompressorer

Tekniske specifikationer

Væskeringsvakuumpumper fungerer normalt med vand som driftsmedie. En rotor med vinger er monteret og drejer i kabinettet, der er delvist fyldt med vand. Takket være rotorens rotationsbevægelse og den deraf følgende centrifugalkraft danner væsken inde i cylinderen den såkaldte væskering. Gas transporteres i rummene mellem de enkelte rotorvinger og væskeringen. På grund af rotorens eksakte positionering inde i kabinettet bliver rummene forstørret, og procesgassen suges ind gennem indløbsåbningen. I takt med at rotorvingerne roterer, bliver rummene reduceret, så gassen komprimeres og udledes gennem udstødningsåbningen. Vakuumpumpen kan operere med direkte køling eller åben eller lukket omløbskøling.

Produkter :


Side Channel Blowers

Sidekanalblæsere

Tekniske specifikationer

Samos-sidekanalblæsere fungerer efter impulsprincippet, dvs. at den kinetiske energi overføres fra rotoren til det transporterede medium og den konverteres derefter til tryk. Rotoren er monteret direkte på drivmotorens aksel, og sammen med aluminiumskabinettet danner det sidekanalen, hvor mediet komprimeres og derefter udstødes gennem sidens tryklyddæmper.
 

Produkter:


Scroll Vacuum Pumps

Scrollvakuumpumper

Tekniske specifikationer

Fossa-scoll vakuumpumpen består af både en fast og en mobil spiral. Når den mobile spiral bevæger sig, opstår der tomrum ved pumpens indløb, og gassen trækkes ind. Når rotoren bevæger sig, komprimeres gassen støt til den udledes til atmosfæren via pumpens udstødning.
 

Produkter:


Diffusion Vacuum Pumps

Diffusionsvakuumpumper

Tekniske specifikationer

Rangu-vakuumpumpens består af en oliekedel, der er forbundet med en central flertrins jetenhed. Den opvarmede olie udstødes fra jetenheden ved en hastighed højere end lyden, og processens gasmolekyler meddrives i oliejetflowet og overføres gennem pumpehuset ved hjælp af de tungere oliemolekylers moment. Denne proces fører gasmolekylerne fra lavtryksindsugningsflangen til fødelinjens vakuumport, hvor olien kondenseres og returneres til kedlen, og processens gasmolekyler fjernes af støttepumpen.
 

Produkter: