Vakuumberatung-Icon.svg
Rådgivning vedrørende vakuum

For vakuumpumper, systemer, kompressorer og blæsere

Vakuumberatung-Icon-hell.svg

Rådgivning vedrørende vakuum

For vakuumpumper, systemer, kompressorer og blæsere

Få forbedret effektivitet i vakuumsystemet.

Vakuumsystemer påvirkes af øgede krav til driftstid, stigende energiomkostninger samt øgede omkostninger til vedligeholdelse og reparation. Mange vakuumsystemer er ikke optimeret til at opfylde disse krav. Eksempelvis kan vakuumanlæg, som ikke er fuldt integreret med det samlede system, både binde investeringer, skabe unødvendigt høje energiomkostninger eller medføre, at overspænding ikke absorberes på en pålidelig måde.

Selv mindre ændringer i produktionsprocessen kan medføre permanent ineffektive driftsforhold, større slitage eller øget energiforbrug i vakuumsystemet.

Vores vakuumkonsulentservice giver operatører af produktionsanlæg mulighed for at sikre, at deres vakuumanlæg fungerer effektivt fra de individuelle pumper til hele vakuumsystemer, også selvom produktionsforholdene ændrer sig.

Med en enkelt eller periodisk gennemgang af alle vakuumanlæg og systemkomponenter i kombination med de øvrige komponenter i produktionsanlægget kan vi identificere potentiale for optimeringer samt finde strategier til eliminering af fejl.

Hundredvis af virksomheder anvender Buschs vakuumrevisioner til at optimere driftsøkonomien i deres vakuumanlæg og -systemer.


Vacuum Consultancy Keyvisual

Beskrivelse af service

Vi aftaler en dag, hvor en af vores vakuumspecialister besøger dig og gennemgår alle relevante systemer.

Under besøget analyseres og dokumenteres alle systemparametre i detaljer på grundlag af kundespecifikke key performance-parametre. Som led i denne proces vil der eventuelt blive identificeret og beskrevet et antal potentielle forbedringer.

Yderligere potentiale for forbedringer bestemmes under en efterfølgende analyse af systemparametrene sammenlignet med andre Busch-vakuumsystemer, som er i brug. Til dette formål sammenligner vi data fra flere tusinde vakuumsystemer over hele verden.


Vores service

  • Gennemgang af de samlede omkostninger til brug samt krav omkring hele systemets levetid
  • Ekspertrådgivning
  • Energibesparelser
  • En skriftlig rapport, som indeholder de målte værdier og beregnede nøgletal samt anbefalinger til optimering af systemet
  • Øget produktivitet
  • Beskyttelse af pumperne
  • Støjreduktion
  • Lækagedetektion
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
Servicehotline
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os
Vil du vide mere?
Kontakt os direkte i (Busch Danmark)
Servicehotline
+45 (0)87 88 07 77 Kontakt os

Standard News

Sidste nyt