Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Fig. 1: Kapselblæsere med og uden akustisk kabinet. Kilde: Busch Vacuum Solutions.

Vakuumpumper til pneumatisk vakuumtransportsystem

Økonomisk transport af bulkvarer

I dag er pneumatiske vakuumtransportsystemer en vigtig teknologi til skånsom indføring af bulkvarer gennem rørsystemer til de forskellige procestrin. Inden for fødevareindustrien, den farmaceutiske og kemiske industri og materialetilførsel til plastforarbejdning er sugetransport uundværlig, når pulver- eller granulatmaterialer skal transporteres. Korrekt valg af vakuumgenerator er afgørende for driftsomkostningerne for et pneumatisk transportsystem.

Moderne vakuumteknologi muliggør i dag en økonomisk og miljøvenlig drift af vakuumtransportsystemer. For at kunne vælge den mest effektive metode til generering af vakuum er det vigtigt at være meget fortrolig med driftsbetingelserne for vakuumtransportsystemet og at anvende denne viden, når vakuumpumpen vælges. Disse parametre er af afgørende betydning for at kunne vælge den bedst egnede fra forskellige principper for vakuumgenerering. På den ene side skal det transporterede materiale og dets egenskaber være kendt. Yderligere vigtige parametre er rørføring, længde og diameter samt transporttypen (fig. 2). Disse parametre kan bruges til at bestemme det påkrævede differenstryk (∆p). Differenstrykket og volumenstrømmen er de vigtigste parametre for det tekniske valg af vakuumpumpe eller vakuumsystem. Ved beregningen af den økonomiske effektivitet skal der ud over anskaffelsesomkostningerne tages hensyn til driftsomkostningerne. Herunder energiforbrug, evt. yderligere anskaffelsesomkostninger til drøvleregulering, ventiler eller styring afhængig af vakuumgenerering, driftstid (f.eks. kontinuerlig drift, batchdrift) samt vedligeholdelsesindsats og omkostninger.

Forskellige principper for vakuumgenerering

Følgende mekaniske vakuumpumper, der opnår forskellige differenstryk eller vakuumniveauer, anvendes hovedsageligt til sugetransport (fig. 3):
  • Sidekanalblæsere
  • Kapselblæsere
  • Lamelvakuumpumper
  • MINK-klovakuumpumper

Sidekanalblæsere

Små sidekanalsblæsere opnår høje volumenstrømme, hvilket gør dem velegnede til brug på korte transportbånd og i flytransport, når der kræves lave differenstryk og høje volumenstrømme. Sidekanalsblæsere komprimerer oliefri og er relativt billige at anskaffe. Sidekanalblæsere har dog ikke en stabil karakteristikkurve og er derfor ikke stabile i volumen. Hvis de drives ved deres ydelsesgrænser, har de et energikrav over energibehovet.

Kapselblæsere

Kapselblæsere (fig. 1) kører kontaktfrit og dermed uden olie i kompressionskammeret. De kan anvendes til differenstryk på op til 500 hPa (mbar). På grund af disse relativt lave differenstryk er brugen af kapselblæsere i sugetransport begrænset til applikationer, der kræver høje volumenflow ved lave differenstryk. I dette anvendelsesområde kendetegnes kapselblæsere ved deres lave strømkrav.

Lamelvakuumpumper

Lamelvakuumpumper (fig. 4) er de ideelle vakuumgeneratorer til sugetransport, når der er behov for høje differenstryk, og lange transportveje skal overvindes. Desuden er lamelvakuumpumper altid egnede, når produkterne skal transporteres langsomt (stiktransport, fig. 2). Sluttryk på op til 0,1 hPa (mbar) kan opnås med lamelvakuumpumper, hvilket svarer til et vakuum på 99,99 procent. Ingen anden vakuumgenerator i sugetransporten opnår så højt et vakuum (fig. 3) og kan også fungere ved lavere differenstryk. Dette garanterer en stabil karakteristik over hele trykområdet fra atmosfærisk tryk til driftstryk. Lamelvakuumpumper smøres med cirkulerende olie. Det betyder, at de har et internt oliekredsløb, hvilket kræver regelmæssig vedligeholdelse.

MINK-klovakuumpumper

MINK-klovakuumpumper (fig. 5) fra Busch Vacuum Solutions har været standard vakuumgeneratorer inden for pneumatisk vakuumtransport i flere år. Det er en udvikling, der er blevet dokumenteret i deres energieffektivitet, og det faktum at de næsten er vedligeholdelsesfrie og kan styres på efterspørgselsdrevet basis. MINK-klovakuumpumper fås i forskellige versioner og størrelser fra 60 til 1.200 m3/t med standardmotorer eller med variable hastighedsdrev. Busch tilbyder også individuelle centrale vakuumforsyningssystemer til flere transportsystemer eller hele anlæg. MINK-klovakuumpumper komprimerer olie- og kontaktfri. Det gør dem næsten vedligeholdelsesfrie og ekstremt energieffektive.

Konklusion

Vakuum til pneumatiske vakuumtransportprocesser kan genereres af forskellige mekaniske vakuumpumper. Hvilken vakuumpumpe, der er det rigtige valg, afhænger af de tekniske parametre for transportsystemet. Det er vigtigt at være meget fortrolig med alle disse parametre for at kunne vælge den bedstegnede vakuumgenerator. I beregningen af den økonomiske effektivitet skal der tages hensyn til anskaffelsesomkostningerne for vakuumgeneratoren og eventuelle yderligere investeringer, driftstiden og vedligeholdelsesindsatsen eller de deraf følgende omkostninger. Busch Vacuum Solutions har alle vakuumpumper og blæsere præsenteret her i produktporteføljen. En vakuumekspert finder den teknisk mest fornuftige og økonomisk mest fordelagtige løsning til generering af vakuum.