Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Moderne vakuumteknologi med den nyeste PLUS Master Control-enhed til effektiv central vakuumforsyning i henhold til det aktuelle behov. Kilde: Busch Vacuum Solutions.

Vakuumpakning med den nyeste Vacuum 4.0-teknologi

Vinzenz Murr GmbH

Vinzenz Murr GmbH har nu konverteret sit eksisterende centraliserede vakuumsystem til den nyeste Vacuum 4.0-teknologi for at generere vakuum til pakkeprocesser. Systemet anvender nu de nyeste R5 PLUS-vakuumpumper, som er trykregulerede for at holde vakuum til alle pakkemaskiner præcist og permanent på det forprogrammerede niveau – samtidig med at det er ekstremt energieffektivt.

Om Vinzenz Murr GmbH

Vinzenz Murr GmbH har produceret kød- og pølseprodukter i 120 år. Virksomhedens grundlægger Vinzenz Murr åbnede sin første slagterbutik i München i 1902. I dag er Vinzenz Murr GmbH ikke kun et af de største producerende slagterier i München og det sydlige Bayern, men med over 2.000 ansatte er de også en af de største arbejdsgivere i branchen. Vinzenz Murr har siden 1970 produceret kød- og pølseprodukter i München-distriktet i Obersendling. Produkterne sælges næsten udelukkende gennem de 270 forretninger i Bayern.

Buschs centraliserede vakuumsystem i pakkeprocessen

Vinzenz Murr har siden 2004 anvendt et centraliseret vakuumsystem fra Busch Vacuum Solutions til at levere vakuum til alle pakkemaskinerne på slagterifabrikken i Obersendling. Denne centraliserede vakuumforsyning bestod af et vakuumsystem med tre R5-lamelvakuumpumper og i alt tre vakuumboostere. Vakuumsystemet blev betjent ved hjælp af en kaskadestyreenhed. Det betyder, at kun det antal vakuumpumper, som var nødvendige for det aktuelle behov, var i drift. Dette indebar, at vakuumpumperne blev tændt eller slukket efter behov. Et vakuumkammer med en volumen på to kubikmeter fungerede som buffer, så det nødvendige vakuumniveau var umiddelbart tilgængeligt i de respektive pakkekamre efter behov. Hidtil er fire store termoformningsmaskiner blevet forsynet med vakuum.

Fordelene ved at bruge frekvensstyrede vakuumpumper

Ved flytning af vakuumsystemet til et andet rum besluttede administrerende direktør, Alexander Brandl, at udskifte lamelvakuumpumperne, der er udstyret med standardmotorer, med frekvensstyrede lamelvakuumpumper for at kunne justere vakuumsystemets ydeevne mere præcist i forhold til det faktiske behov. Det skyldes, at pakkemaskinerne bruges til at pakke produkter fra flere kilo i vægt til små portionspakker til selvbetjeningsskranker. Det betyder, at der anvendes meget forskellige værktøjer til pakning, og derfor varierer pakningskamrenes volumen betydeligt. På grund af relativt små mængder ændres den samlede volumen for alle pakkemaskiner ofte og dermed også vakuumsystemets effektbehov.
Administrerende direktør, Alexander Brandl, besluttede sig for den nyeste generation af intelligente vakuumpumper: R5 PLUS fra Busch Vacuum Solutions. Årsagerne hertil var indlysende. Han har ikke kun gjort gode erfaringer med Busch-produkter gennem mange år, han var også imponeret over den nemme håndtering af sådanne systemer via berøringsskærmen.
Det nye system har nu været i drift siden juni 2020. Takket være trykstyring kan hver enkelt R5 PLUS nøjagtigt opretholde det specificerede vakuumniveau og kompensere for ændringer i pumpehastigheden via rotationshastigheden. De enkelte, integrerede, primære styreenheder i hver R5 PLUS kommunikerer med hinanden via en sekundær styreenhed på højere niveau - PLUS Master Control. På den måde tilpasser vakuumsystemets generelle ydeevne sig præcist til det faktiske behov. Det centrale vakuumsystem kan nemt betjenes via PLUS Master Control-berøringsskærmen. Efter flere måneders drift viste det sig i praksis, at vakuumsystemets styreenhed reagerer langt mere fint end med det tidligere system, hvilket også reagerede på ændringer i efterspørgslen ved blot at tænde og slukke for de enkelte vakuumpumper, men i grovere trin. Det konverterede vakuumsystem kan nu garantere overholdelse af cyklustider og et præcist defineret vakuumniveau i hver enkelt pakke. De nye R5 PLUS-lamelvakuumpumper er større end de tidligere anvendte vakuumpumper. Det skyldes, at der i fremtiden vil blive tilsluttet endnu flere termoformningsmaskiner til den centrale vakuumforsyning. Men de gennemprøvede, gamle R5-lamelvakuumpumper skal ikke opgives i fremtiden. En eller flere vil i fremtiden blive brugt på tromler som en enkelt enhed.