Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Fig. 1: To af de fire TYR kapselblæsere, som anvendes til beluftning af vandet og rensning af filtrationsfaserne. Kilde: Busch Vacuum Solutions.

Perfekt vandbehandling takket være regulerbare kapselblæsere

23.000 indbyggere i Rudersdal kommune forsynes med drikkevand fra den kommunale vandforsyning i Birkerød. Det årlige forbrug i dette område er 1,2 til 1,5 millioner kubikmeter vand. Råvandet pumpes op fra ni dybe brønde med et gennemsnitligt output på 160 kubikmeter pr. time.
Der bruges TYR kapselblæsere fra Busch Vacuum Solutions til at behandle råvandet, så det kan bruges til drikkevand.
Processen fra råvand til drikkevand består af to trin. Råvandet beluftes i første trin. Dette fjerner uønskede gasser som eksempelvis methan eller brintsulfid fra vandet. Vandet iltes også i det samme procestrin. Dette gøres således, at drikkevandet efter filtrering indeholder de foreskrevne fem milligram af opløst ilt pr. liter.
For at få den mest energieffektive løsning valgte de ansvarlige to TYR kapselblæsere fra Busch Vacuum Solutions. Disse blæsere tilpasser deres ydeevne til den indkommende mængde råvand ved hjælp af variable hastighedsdrev, så det kan garanteres, at vandets iltindhold altid er det samme.
Førhen blev råvandet iltet via såkaldte ilttrapper. Ulempen ved denne procedure er, at der ikke er nogen tilpasningsmuligheder, dvs. iltindholdet kunne ikke opretholdes nøjagtigt. Derudover krævede det også en stor rengørings- og vedligeholdelsesindsats.
Da vandværket stod over for et eftersyn i 2018, besluttede Birkerød Vandforsyning at installere bundbeluftning i to spor og i samarbejde med Busch Vacuum Solutions at installere to frekvensstyrede TYR kapselblæsere (fig. 1). Vandet iltes i to identiske beluftningstanke. Det er altid kun det ene af disse systemer, som kører ad gangen. Det andet har en ren standbyfunktion for at sikre vandforsyningen, i tilfælde af at det andet system svigter. Normalt anvendes begge beluftningssystemer dagligt på skift. Der er en TYR kapselblæser tilsluttet hver af disse beluftningstanke. Der er monteret en lyddæmper på indsugningssiden for at holde støjen så lav som muligt. For driftschef Jens Ejner Kristensen var den problemfri drift af kapselblæserne et ekstremt vigtigt aspekt, eftersom vandværket ligger midt i et beboelsesområde. Siden installationen af de to TYR kapselblæserne på disse beluftningsanlæg har Jens Ejnar Kristensen været i stand til at bevare et nøjagtigt iltindhold og dermed garantere en konstant høj vandkvalitet.
Efter beluftningen følger det andet trin, som er filtrering af vandet gennem sandfiltre. Filtreringen finder sted i to faser: i forfiltre og i efterfiltre. Sandfiltrene fjerner jern og mangan fra vandet og konverterer ammonium til nitrat. Filtrene skal renses regelmæssigt for sandaflejringer. Dette gøres ved, at komprimeret luft, som genereres af to TYR kapselblæsere, strømmer igennem filtrene. Disse kapselblæsere er udstyret med frekvensstyrede motorer, hvilket betyder, at ydeevnen tilpasses graden af filtrenes tilstopning. Samtidig forhindre flowraten eller -trykket i at blive for højt, så sandlagene med forskellige sandkornsstørrelse ikke hvirvles sammen.
Der har også været to TYR kapselblæsere i drift her siden 2017 for at regenerere de seks forfiltre og de seks efterfiltre. På det tidspunkt udskiftede de to forældede kapselblæsere, som var meget vedligeholdelseskrævende og trængte til at blive skiftet ud, fordi de var for gamle. TYR kapselblæsere er som standard udstyret med et akustisk kabinet.
De oprindeligt anvendte kapselblæsere var ikke regulerede. Det betød, at luftmængden og overtrykket ikke kunne tilpasses det faktiske behov. Jens Ejner Kristensen har fundet ud af, at optimering af beluftningsprocessen giver væsentlige energibesparelser. Ydermere har Birkerød Vandforsyning kunnet tilpasse filterskylningen i forhold til de individuelle filterstørrelser, og om det er for- eller efterfiltre.
Når råvandet er filtreret, transporteres det ind i en 1.000 kubikmeter rentvandsbeholder, hvorfra det pumpes videre ud i ledningsnettet direkte til forbrugeren eller til et vandtårn.
Med den komplette omstilling til frekvensstyrede TYR kapselblæsere er det lykkedes Birkerød Vandforsyning at modernisere vandværket, opnå en konstant høj vandkvalitet på lang sigt og samtidig spare energi.