Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Prisen Busch Innovation in Vacuum 2018 går til det canadiske firma Lapierre Equipment Inc. Fra venstre til højre: Kaya Busch, Donald Lapierre, Sami Busch, Ayhan Busch. Kilde: Busch Vacuum Solutions.

Innovation in Vacuum Busch Award 2018, tildelt Lapierre

Prisen Busch Innovation in Vacuum 2018 blev overrakt til producenten af ahornsirup, og udstyr til produktion af siruppen.

Prisen Busch Innovation in Vacuum 2018 er blevet overrakt til det canadiske firma Les Équipements Lapierre (Lapierre Equipment Inc.). Ved at anvende Buschs tørtløbende klovakuumpumper, MINK, har virksomheden revolutioneret den måde ahornsirup tappes på direkte fra træerne og derved markant forbedret effektiviteten af ahornsiruppens produktionsprocesser.

Innovation in Vacuum Busch Award

Busch Vacuum Solutions uddeler hvert år sin egen pris: Innovation in Vacuum Busch Award. Denne ære tildeles enkeltpersoner eller virksomheder, som opfinder særligt innovative måder at anvende vakuumteknologi på, og som derved skaber noget til gavn for mennesker og miljøet. Buschs pris "Innovation in Vacuum" blev første gang overrakt tilbage i 2013 for at markere Buschs 50 års jubilæum.

Les Équipements Lapierre

Les Équipements Lapierre blev startet af Donald Lapierre i 1978. Lapierre producerer alt udstyr og tilbehør, der er nødvendigt til at tappe, opsamle og koge ahornsaften og producere ahornsirup. Lapierre driver også en af verdens største økologiske ahornsirupgårde. De tapper cirka 150.000 ahorntræer hvert år, og ejendommen bruges som forsknings- og udviklingscenter for Les Équipements Lapierre. Indtil 1970´erne blev der indsat metaltapper (en slags hane) i huller, der var boret i ahorntræerne. Saften dryppede derefter ud af træet og blev opsamlet i spande. Donald Lapierre brugte også denne traditionelle metode tilbage i virksomhedens første år. Men da han var utilfreds med den traditionelle saftindsamlingsmetode, besluttede han at ændre hele processen.

Vakuum til opsamling af ahornsaft

Donald Lapierres far brugte allerede et meget simpelt vakuumsystem, selv om det ikke var særligt effektivt. Så Donald Lapierre forbedrede det ved at skifte til plasticrør og tappe og opfinde sine patenterede udsugningsenheder (saftudtrækkere). Med disse opfindelser skabte han et netværk af rør og vakuumenheder, der udtrak saft fra træerne, i stedet for at det skulle samle sig i en spand. Dette havde to store fordele. For det første kunne ahornsiruppen indsamles meget hurtigere uden at skulle skifte spande flere gange om dagen. For det andet var tappene han anvendte meget mindre end de traditionelle haner, hvilket betød, at ahorntræerne hurtigere kunne hele. Maple Research Center på University of Vermont testede effekterne af at bruge vakuumteknologi på træerne og undersøgte kvaliteten af siruppen og kunne konstatere, at hverken træernes sundhed eller kvaliteten af siruppen led som følge heraf.

Vacuumløsning fra Busch

Det eneste svage punkt i systemet var vakuumpumperne (væskeringsvakuumpumper og oliesmurte lamelvakuumpumper), der indledningsvist blev anvendt af Donald Lapierre til hans løsning. Eksperter fra Busch fandt en løsning på dette problem ved at introducere Donald Lapierre for de tørtløbende klovakuumpumper, MINK. Disse vakuumpumper giver det ideelle resultat, ved at levere et effektivt, rent og tørt vakuum uden behov for vand eller olie som driftsvæske. De er desuden stort set vedligeholdelsesfri.
Med sine innovative koncepter sætter Les Équipements Lapierre standarden for ahornsirupbranchen og er en af de førende producenter af førsteklasses ahornsirup, der overgår forventningerne, når det gælder kvalitet, smag og miljøvenlig produktion.
Prisen Busch Innovation in Vacuum 2018 blev overrakt til Donald Lapierre og hans familie af Ayhan, Sami og Kaya Busch på Busch Vacuum Solutions' hovedkvarter i Maulburg, Tyskland.