Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Billede: © www.stock.adobe.com - Alexander Raths.

Energibesparelser og reduktion af CO2-udledninger takket være centralisering af vakuumforsyningen

Block House Fleischerei GmbH har gjort øget energieffektivitet og reduktion af drivhusgasser til deres erklærede mål. Producenten af fars burgere har opnået betragtelige energibesparelser og reduceret deres CO2 -udledninger med 36,1 ton pr. år ved at omstrukturere vakuumforsyningen til fem vakuumlinjer. Den primære komponent i det nye vakuumforsyningssystem er et centraliseret vakuumsystem fra Busch. Takket være systemets konstruktion og intelligente styresystem forbruger det markant mindre energi end de vakuumpumper, som tidligere var monteret direkte på pakkemaskinerne.

Om Block House

I 1973 blev Block House slagteriet grundlagt af Eugen Block, og kvalitetsstandarderne fra dengang gælder stadig i dag. IFS-certificeringen bekræfter den høje kvalitet af deres fars- og burgerprodukter. Den førsteklasses kvalitetsmærkning for oksekød garanterer også, at det anvendte kød kun stammer fra køer, som er blevet opdrættet på en korrekt måde. Kødet til bøfferne kommer hovedsageligt fra Angus- og Hereford-kvæg.

Block House slagteriet føler sig lige så ansvarlig for miljø og bæredygtighed, som det gør for at opretholde sine strikse kvalitetsstandarder. Energistyringssystemet er certificeret i henhold til ISO 50001 og er en del af projektet "Companies for Resource Conservation" i Hamborg.

Termoform-pakkemaskiner

Så tidligt som i 2013 blev vakuumforsyningen til pakkemaskinerne analyseret for energiforbrug, og det blev klarlagt, at der måtte være et besparelsespotentiale her. På det tidspunkt havde hver af de fem pakkelinjer en termoformningsmaskine, udstyret med en lamelvakuumpumpe som en forpumpe og en vakuumbooster. Disse vakuumpumper var installeret tæt på pakkemaskinerne og derfor i nærheden af arbejdspladserne. Resultatet var, at vakuumpumperne udsendte deres spildvarme direkte ind i produktionsområdet. Det var kun muligt at opretholde de lave rumtemperaturer, som kræves af hygiejnemæssige årsager, ved at øge klimaanlæggets ydelse. Støjniveauet på arbejdspladsen var endnu en ulempe.

Ud over at spare energi og reducere CO2 -udledningerne havde Block House slagteriet et yderligere formål med at udskifte vakuumforsyningen. Virksomheden ønskede at sikre tilgængeligheden i vakuumforsyningen samt fjerne vakuumpumperne fra produktionsområdet for at undgå spildvarme og støj tæt på arbejdspladserne. Desuden skulle vedligeholdelsespersonalet helst ikke bevæge sig ind i området, hvis det var muligt.

Vores løsning

Sammen med vakuumspecialister fra Busch, blev der udviklet et system, som både var energibesparende, og som ideelt set også ville eliminere de andre tidligere ulemper. Teamet blev hurtigt enige om, at en central vakuumforsyning til pakkemaskinerne ville være den ideelle løsning. Grundlaget for at designe det centraliserede vakuumsystem var de fem eksisterende termoformningspakkemaskiner, som kun har behov for vakuum til den faktiske pakkeproces, fordi det nederste folie ikke suges ind i formene med et vakuum, men i stedet blæses ind i formene med trykluft.

Det nye centraliserede vakuumsystem (fig. 3) har været i drift siden september 2015. Dets hovedkomponenter er fire R5 lamelvakuumpumper med fire Panda vakuumboostere. Et vakuummodul bestående af en lamelvakuumpumpe og en vakuumbooster har udelukkende en standby funktion og bruges kun, hvis der skal udføres vedligeholdelse under driften. Det centraliserede vakuumsystem er placeret en etage under produktionsområdet i et særskilt lokale, og er således fuldstændig adskilt fra produktionen.
Pakkekammeret evakueres i to trin med to vakuumforsyningslinjer. Der er et konstant såkaldt "grov" vakuum på 30 millibar i den ene linje. Det muliggør hurtig evakuering til dette "grove vakuumniveau". Når dette er blevet opnået, skifter systemet til den anden linje med et vakuumniveau på 4 millibar. Denne to-trins trykudligningsmetode giver korte cyklustider. Der er buffertanke mellem det centraliserede vakuumsystem og pakkemaskinerne for at sikre, at det nødvendige vakuumniveau til enhver tid er tilgængeligt i linjerne.

Systemet er efterspørgselsbaseret. De enkelte vakuummoduler tændes og slukkes afhængigt af trykket via tryktransmittere. Takket være denne styring, og et 9,9 kilowatt mindre energiforbrug sammenlignet med den tidligere decentraliserede forsyning, opnår Block House slagteriet energiomkostningsbesparelser på 4.356 euro om året. Den sparede energi svarer til 22,8 tons CO2 -udledning (fig. 4).

Fordele ved en centraliseret vakuumforsyning

Frank Damast, der er teknisk direktør på Block House slagteriet, er sikker på, at han installerede den mest avancerede vakuumteknologi med det nye centraliserede vakuumsystem fra Busch, og at dette også er den tidligere vakuumforsyning langt overlegent, når det gælder vedligeholdelsesniveau og tilbøjelighed til at bryde ned.

Det modulopbyggede design gør det næsten umuligt for vakuumforsyningen at svigte. Standby-vakuummodulet udgør også et yderligere sikkerhedselement i systemet.

Energibesparelser og reduktion af CO2 Emissioner

Installationen af vakuumsystemet i et særskilt rum på en underliggende etage sparer 23.100 kWh køleydelse fra køleenheden i produktionsområdet. Det svarer til en årlig omkostningsbesparelse på 2.541 euro, og reducerer CO2 -udledningen med 13,3 tons. Hvis energiomkostningsbesparelserne fra den centrale vakuumforsyning og kølesystemet gøres op, bliver det til en samlet årlig besparelse på 6.897 euro. Den samlede reduktion af CO2 -udledningen bliver på 36,1 tons. Det centraliserede vakuumsystem forsyner i øjeblikket fem pakkemaskiner, men det er designet således, at yderligere to pakkemaskiner kan tilsluttes. Dette muliggør desuden kortere cyklustider.

Brugen af en innovativ og energibesparende vakuumforsyning fik tilskud fra Hamborgs kommune via programmet “Companies for Resource Conservation”, hvilket bekræftede Block House slagteriet i, at de havde fundet den bedst mulige vakuumforsyningsløsning med det centraliserede vakuumsystem fra Busch.

Vedligeholdelse af det centraliserede vakuumsystem udføres en gang om året af en servicetekniker fra Busch, som koordinerer besøgene på forhånd med den produktionsansvarlige. Ved at forbinde det centraliserede vakuumsystem til driftsanlæggets proceskontrolsystem, kan det overvåges konstant, og eventuelle uregelmæssigheder kan opdages med det samme. Strømforbruget vises og dokumenteres derved også automatisk.
Flere fakta om Block House Fleischerei GmbH

Block House Fleischerei GmbH er en Block Foods AG virksomhed. På virksomhedens moderne kødforarbejdningsanlæg i Hamborg, Tyskland, skæres bøffer op i portioner, køer udskæres, og der produceres burgere og carpaccio (fig. 2). Næsten 100 medarbejdere arbejder på et enkelt skiftehold, selvom burgerproduktionen kører med to skiftehold. Nogle af produkterne bruges på virksomhedens egen restaurantkæde, Block House. De fleste af de 49 restauranter tilbyder deres bøffer i tyske byer. Men bøfferne, der modnes, skæres op og pakkes på Block House slagteriet i Hamborg, serveres også på Block House restauranter i Spanien, Portugal, Østrig og Schweiz. I alt betjenes der over seks millioner gæster i disse restauranter hvert år. Størstedelen af produkterne leveres til grossister, detailhandlen og gastronomibranchen. Kunderne er hovedsagligt i Tyskland og nabolandene.