Opdater din browser.

Det ser ud til, at du bruger en gammel version af browseren Microsoft Edge. Opdater din browser for at få den bedste oplevelse med Busch's websted.

Fig. 1: Vakuumsystemer til fire termoformningspakkemaskiner og en pakkemaskine med dobbelt kammer. Kilde: Busch Vacuum Solutions.

12 fordele ved en central vakuumforsyning

Anvendelse af vakuum eller beskyttende gasser til pakning af fødevarer er i øjeblikket den mest udbredte metode til at pakke fødevarer hygiejnisk og holde dem friske så længe som muligt. Når så meget ilt som muligt fjernes, reducerer vakuummet mikroorganismers aktivitet i og på fødevarerne, som de holder længere, selv uden konserveringsmidler. Valget af den rigtige vakuumgenerator har en væsentlig indflydelse på pakkeresultatet, driftssikkerheden og den økonomiske effektivitet af hele pakkeprocessen. Hvis en fabrik bruger flere pakkemaskiner, som skal bruge vakuum til pakning af føde- og drikkevarer, kan det være værd at overveje en centralisering af vakuumforsyningen. En central vakuumforsyning kan skære en stor del af driftsomkostningerne væk og generere flere fordele, som vi har opsummeret her.

Fordel 1: Energibesparelse

Centraliserede vakuumsystemer har generelt brug for færre vakuumpumper end en decentral vakuumforsyning, der er direkte tilsluttet de individuelle pakkemaskiner. Dette medfører en tilsvarende reduktion af energiforbruget.

Fordel 2: Høj driftstid

Centraliserede vakuumsystemer har et standby vakuummodul, som starter automatisk, hvis en af vakuumpumperne svigter. Og de består stadig af færre vakuumpumper end en decentral forsyning.

Fordel 3: Efterspørgselsdrevet drift

Generelt set kræver ikke alle pakkemaskiner den maksimale ydeevne for vakuum samtidig. Pakkemaskiner med egen vakuumpumpe kører altid på fuld kraft, hvilket er årsagen til, at de bruger en masse energi. Centrale vakuumsystemer er baseret på efterspørgselsbaseret styring. Det betyder, at når de enkelte vakuummoduler slås til og fra, kan vakuumsystemets ydeevne tilpasses den samlede efterspørgsel. Anvendelse af variable hastighedsdrev baner vej for en endnu mere finjusteret ydeevne. Systemet genererer som sådan kun den mængde vakuum, som der er behov for på det aktuelle tidspunkt.

I praksis fører dette til et endnu større energibesparelsespotentiale.

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

Fordel 4: Enkel vedligeholdelse

Alt vedligeholdelsesarbejde på de individuelle vakuummoduler i en central vakuumforsyning kan udføres uden begrænsninger, når systemet kører. Der er garanteret nem adgang til de individuelle vakuumpumper. Vedligeholdelsespersonalet behøver end ikke at gå ind i produktions- eller pakkeområderne.

Fordel 5: Ingen støjudledning

Centrale vakuumsystemer installeres normalt særlige teknikrum, så de er adskilt fra produktions- og pakkeområder. Dette betyder, at vakuumpumperne ikke udsætter medarbejere for støjudledninger ved deres arbejdsstationer.

Fordel 6: Renere arbejdsmiljø

Eftersom vedligeholdelsesarbejdet på vakuumpumperne udføres uden for produktions- og pakkeområderne, kontamineres hygiejnisk følsomme zoner ikke. Vakuumpumper skal heller ikke rengøres i modsætning til vakuumpumper, der er installeret i produktionsområder, hvor de kan blive kontaminerede af eksempelvis fødevarerester.

Fordel 7: Lav rumtemperatur

Som med alt andet maskineri genererer vakuumpumper også varme. På den ene side blæses den varme luft ud, når den forlader pumpen, og på den anden side afgiver vakuumpumpen også selv varme. Når en vakuumpumpe installeres i produktions- eller pakkeområder, afgiver den sin varme til den omgivende luft. Da produktion og pakning normalt finder sted i kølede områder, skal disse lokalers aircondition øges. Centraliseres vakuumforsyningen i et separat lokale, elimineres dette problem, og så kan der spares yderligere energiomkostninger på aircondition.

Fordel 8: Lang levetid

Mens en vakuumpumpe i en decentraliseret opsætning næsten altid kører på fuld kraft, når pakkemaskinen er tændt, er driftstimerne for den samme vakuumpumpe i et efterspørgselsdrevet centraliseret vakuumsystem lavere, hvilket fører til en øget levetid. Køres vakuumpumperne ved et konstant tryk, udsættes de for mindre belastning. Dette forlænger vedligeholdelsesintervallerne.

Fordel 9: Varmegenvinding

Anvendelse af en olie-vand varmeveksler gør det muligt at genvinde og bruge 50-70 procent af en motors energiforbrug.

Fordel 10: Effektiv fordeling af driftsbelastningen

På den ene side sikrer styresystemet i en central vakuumforsyning, at det kun er det nødvendige antal vakuummoduler, som kører for at dække den aktuelle efterspørgsel. På den anden side anvendes de individuelle moduler på en måde, som sikrer, at de alle har det samme antal driftstimer. Dette fordeler driftsbelastningen ligeligt. Vedligeholdelsesintervaller kan derfor planlægges og udføres på forebyggende og effektiv vis.

Fordel 11: Let at udvide

Takket være vakuumsystemets modulopbygning er det let at tilføje flere moduler, når pakkekapaciteten skal udvides, f.eks. ved at installere en ny pakkelinje.

Fordel 12: Lavere driftsomkostninger

Hvis antallet af vakuumpumper reduceres ved at bruge efterspørgselsdrevet styring, som reducerer anvendelsen af aircondition, kan der spares betydelige energiomkostninger. Der kan opnås yderligere energibesparelser ved lettere og derfor hurtigere vedligeholdelsesarbejde. Dette kan udføres i den normale arbejdstid, hvilket fjerner yderligere omkostninger forbundet med weekendarbejde. Varmegenvinding hjælper med at spare yderligere omkostninger.
Opsummering
I praksis kan en central vakuumforsyning generere energibesparelser på op til 70 procent og bidrage med yderligere fordele.
Beslutningen om at investere i et centraliseret vakuumsystem skal dog tages på baggrund af rådføring med en anerkendt vakuumspecialist.
Busch Vacuum Solutions tilbyder derfor pakker, de såkaldte VacuumAudits, hvor en vakuumekspert nøje undersøger hele pakkeprocessen og påpeger, hvor der kan foretages forbedringer i effektiviteten og den økonomiske effektivtitet.