Hygienisk fjernelse af død fisk i hos RAS

Osland Settefisk AS producerer årligt 8.500 tons fisk i sit opdrætsanlæg i Bjordal på Sognefjorden i Norge og i forskellige offshore-kabinetter. Siden juni 2016 har det nye, state-of-the-art RAS...
Osland Settefisk blev grundlagt i 1987 og har specialiseret sig i opdrætning af laks og regnbueørred. På Bjordal anlægget opdrættes der 3,500 tons ørred hvert år, indtil de er klar til slagtning. Mens ørredæggene kommer fra virksomhedens eget opdrætningsmateriale, købes laksæggende og...
Kategorier