PneumaticConveying-Icon.svg
Pneumatiske transportbånd

Finn ut mer om bruken av vakuum og overtrykk i pneumatiske transportbåndsprosesser, f.eks. pneumatisk transport av massegods som granulater, korn, pulver eller støv og mye mer.

Pneumatiske transportbånd med vakuum og overtrykk

Hvor brukes vakuum- og/eller overtrykkpneumatiske transportørsystemer?
Den pneumatiske transporten av bulkvarer er en velprøvd og effektiv metode for å transportere støv, pulvere, granulater og andre fluidiserbare materialer raskt og pålitelig innenfor et produksjonssted. Differensiering skjer mellom pneumatisk sugetransport og pneumatisk overtrykktransport - det vil si, transport med vakuum eller overtrykk.

Pneumatisk sugetransport brukes alltid når sensitive materialer må transporteres uten å være i kontakt med omgivelsesluften. Pneumatiske sugetransportørsystemer brukes primært i matindustrien, i plastbearbeidingsindustrien for transport av granulater, og i de farmasøytiske og kjemiske industriene.
 
Pneumatisk overtrykktransport, på den annen side, brukes
for relativt tunge materialer som sand, grus og sement.

Høy-volum- og fuktige materialer kan også transporteres med vakuumtransport, for eksempel ved avhending av vått avfall eller transport av fuktig bark.

Hvilken Busch-serie er spesielt godt egnet for pneumatisk transport?
Mink-vakuumpumper, som bruker klo-teknologiprinsippet, representerer den mest økonomiske, pålitelige og reneste løsningen som finnes for den pneumatiske sugetransporten av sensitive materialer. Den ekstraherte luften komprimeres uten driftsvæske og kjører derfor praktisk talt vedlikeholdsfritt.

Pumpehastighetene og vakuumnivåene i sugetransportørsystemer bestemmes av forskjellige faktorer, inkludert transporthastighet, materialets egenskaper, transportlinjens lengde og rørdiametere.


I tillegg til Mink klo-vakuumpumper, brukes også R 5 roterende lamellvakuumpumper når det kreves høyere vakuumnivåer. Hvis
materiale skal transporteres i relativt stort volum, vil det første
valget være Samos sidekanal-eller Tyr blåsere.

Busch vakuumsystemer er spesielt designet for store eller komplekse transportørsystemer og blir satt opp komplett på installasjonsstedet,
inkludert separasjonsenheter og kontrollsystemer, etter behov.

Praktisk anvendelse av Busch vakuum- og overtrykkgeneratorer i pneumatiske transportørsystemer:
 

  1. Pneumatisk sugetransport av mat
  2. Pneumatisk overtrykktransport av bulkvarer
  3. Pneumatisk sugetransport av plastpellets
  4. Transport av vått avfall
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt