Frysetørring av matvarer

Frysetørring er basert på den fysiske sublimeringsprosessen: i et vakuum endres vannet fra fast, fryst tilstand direkte til damp – isen fordamper. Produktet som skal frysetørres blir først dypfryst ved normalt trykk, vanligvis med kryogeniske, flytende gasser. Deretter settes det under vakuum, slik at den fryste væsken i produktet sublimeres og fjernes som damp. Dette gjør at vannet kan trekkes ut av matvarene uten oppvarming eller lengre tørkeprosesser, som ville føre til at næringsstoffer og aromatiske stoffer går tapt.

De viktige ingrediensene påvirkes stort sett ikke av frysetørring. Å trekke ut vcannet ved hjelp av denne metoden fører kun til at matens indre struktur endres litt. De tørkede cellene former en svampliknende struktur, som raskt absorberer væske når produktet plasseres i vann. I ideelle tilfeller kan rehydrert frysetørret mat nesten ikke skilles fra fersk mat.


Typiske eksempler på frysetørret mat inkluderer kaffepulver og andre instantdrikker, krydder, frukt og musliblandinger. Noen ganger flyr frysetørret mat høyt – de utgjør en del av en astronauts matpakke.


COBRA lamellvakuumpumpene er særlig egnet til evakuering av tørkekamre i frysetørkesystemer for matvarer. De oppnår nødvendige vakuumnivåer uten driftsvæsker og garanterer høye pumpehastigheter gjennom hele driftsområdet, fra atmosfærisk til ultimativt trykk.

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Matchende produkter

Standard News

Siste nytt