Destillering av råolje

For å produsere bensin, diesel, flybensin og fyringsolje fra råolje må oljen først brytes ned til sine enkelte komponenter. Dette gjøres med en destillasjonsprosess i et oljeraffineri: først oppvarmes råoljen i en rørovn ved atmosfærisk trykk til ca. 370 °C til den fordamper. Råoljedampen overføres til en destillasjonskolonne ("likeretterkolonne"), hvor dampen stiger og avkjøles. Deretter kondenserer ulike hydrokarboner ved forskjellige nivåer i samsvar med kokepunktet, og kan trekkes av separat.

Temperaturer på 400 °C overskrides ikke i en atmosfærisk destillasjonsprosess, ellers ville komponentene i råoljen brytes ned ("spaltes"). Men ved disse temperaturene kan ikke fullstendig separering oppnås – en blanding av hydrokarboner med høyt kokepunkt blir igjen nederst i kolonnen, den såkalte atmosfæriske resten.

Denne restvæsken utsettes for en ny destillasjon under vakuum. Ved redusert trykk (grovt regnet vakuum mellom 10 og 50 mbar) er blandingens kokepunkt lavere, slik at den kan separeres ved bare litt høyere temperaturer. Prosessen gjør at følgende verdifulle produkter kan separeres:

Vakuumgassolje, voksdestillater og vakuumrester som et mellomprodukt for videre prosessering.


COBRA spiralvakuumpumper og Dolphin væskering-vakuumpumper brukes ved vakuumdestillasjon av råolje. Avhengig av bruken kan de også brukes i kombinasjon med Panda Roots vakuumpumper eller dampejektorer.

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Siste nytt