Distillation-Icon.svg
Destillering

Lær mer om bruken av vakuum i destilleringsprosesser, som i kjemikalie- og legemiddelindustrien, løsemiddelutvinning, råoljedestillering og mange flere.

Destillering med vakuum

Hvor brukes vakuum i destilleringsprosesser?
Vakuumdestillering er en viktig prosess i legemiddel- og kjemikalieindustrien og har bruksområder i mange andre sektorer, inkludert produksjon av drikkevarer og mat. Et annen eksempel er råoljeraffinering: råolje inneholder tyngre og lettere hydrokarboner med forskjellige kokepunkter, som krever to destilleringsprosesser. Etter atmosfærisk destillering utføres en ny destillering under vakuum for å separere tunge hydrokarboner ved lavere temperaturer, og minimere termisk sprekking og dannelse av uønskede biprodukter.

Vårt vide utvalg av dampkompatibelt, korrosjonsfritt vakuumutstyr er ideelt til bruk i destilleringsprosesser. Vi tilbyr ATEX (eksplosjonssikre)-modeller til bruk med brannfarlig damp, gass og væske.

Hvilken Busch-produktserie er spesielt godt egnet for vakuumdestillering?
COBRA-skruevakuumpumper er ideelle for destillering, da de genererer høyt vakuum i ett enkelt stadium. Da disse pumpene virker uten driftsvæske, kan de ekstrahere media som damp uten kontaminasjon. Derfor kan media brukes på nytt etter kondensering. Et omfattende utvalg av størrelser og modeller er tilgjengelig, inkludert eksplosjonssikre utgaver.

Dolphin væskesvakuumpumper er ekstremt robuste vakuumgeneratorer (ATEX) som brukes i en rekke destilleringsprosesser. De kan leveres i et vidt spekter av serier, størrelser og materialvalg for å tilpasses spesifikke bruksområder.


Huckepack roterende lamellvakuumpumper har vært brukt i destilleringsprosesser i mer enn 50 år. Disse totrinns-vakuumpumpene har en enkel men utprøvd design og er smurt med fersk olje. Driftsvæsken er levert til kompresjonskamrene i minimale mengder. Prosess-kompatible væsker kan brukes.

R 5 oljesmurte roterende lamellvakuumpumper er også egnet til bruk i destilleringsprosesser.

 Eksempler på Busch vakuumteknologi i destilleringsprosesser:
 

Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Matchende produkter

Standard News

Siste nytt