Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

ATEX-kontroll

Høy driftssikkerhet. Takket være ATEX-kompatible vakuumpumper. Regelmessig kontrollert, sertifisert og dokumentert. Den totale sikkerhetspakken.

atexcheck

Bare spesielt kvalifiserte og sertifiserte Busch serviceteknikere utfører ATEX-kontrollene. På brukerstedet eller på våre servicesentre. De utfører grundige undersøkelser av alle ATEX-relevante komponenter i din vakuumpumpe, blåser eller kompressor. Sammen med alle overvåkingssensorer, ventiler og elektriske motorer.

I tillegg vil spesialistene våre også foreslå tiltak til forbedringer der det er relevant. Basert på erfaringene fra tusenvis av systemer som er installert og testet av Busch.

Deretter kan du være sikker på at vakuum- og overtrykkutstyret ditt fungerer trygt i eksplosjonsfarlige områder. I henhold til sikkerhetsforskriftene i EUs ATEX-direktiver. Verifisert av Busch.

La Busch ta seg av dine ATEX-enheter. Ta Busch ATEX-kontrollen.

Hva du får

360° test

 • Visuell inspeksjon av alle ATEX-relevante deler
 • Detaljert undersøkelse av elektriske og mekaniske komponenter
 • Kalibrering, funksjonskontroll og testing av definerte avstengingspunkter for installerte sensorer
 • Testing av elektriske motorer

Sikkerhet

 • Bevis på samsvar med juridiske krav
 • Overholdelse av alle ATEX-direktiver
 • Problemfri drift
 • Inspeksjonsfilene arkiveres i 10 år

Høy Busch-standard

 • Spesielt opplærte serviceteknikere
 • Erfaring fra tusenvis av utførte ATEX-kontroller
 • Toppmoderne verktøy og kalibreringsenheter
 • Forslag til forbedringer

SLIK FUNGERER DET

atex_check_how_it_works
Som del av vår ATEX-kontroll vil du motta en ATEX-samsvarserklæring i henhold til retningslinjene i 2014/34/EU eller 1999/92/EG (ATEX 137). En oversikt over alle inspiserte sensorer med standardspesifikasjoner og testresultat vil bli gitt i en egen rapport.

Alle dokumenter forbundet med ATEX-kontroller garanteres å være tilgjengelige i fem år. Det betyr at alle testprotokoller kan ses etter behov i løpet av en periode på fem år, og kopier av ATEX-samsvarserklæringer kan lages.