Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Stadig mer plast forurenser verdenshavene og utgjør en fare for dyr og mennesker. Kilde: marina_larina. Stock.adobe.com.

Resirkulering av plastflasker

Plastavfall blir blåst ut i innsjøer og forurenser verdenshavene. Dyr dør av plastavfallet eller spiser små partikler av plast, slik at plast kommer inn i næringsmiddelkjeden til mennesker. En kunde hos våre amerikanske kollegaer produserer fiber til tekstilindustrien fra plastflasker som har blitt kastet i naturen.

Mellom 100 og 142 millioner tonn avfall finnes i verdenshavene. Mengden øker med rundt ti millioner tonn hvert år.
75 % av dette søppelet består av plast som så godt som aldri brytes ned i havet. Når plast sakte brytes ned, blir plastbitene stadig mindre. Disse partiklene blir til slutt svelget som mikroplast av fisk, krepsdyr og andre skalldyr, og kommer dermed også inn i næringskjeden. Rundt 80 % av alt plastavfall i havet blåste i utgangspunktet fra land og inn i elver, innsjøer og ut i havet.

Siden 2007 har en kunde hos Busch USA produsert fiber til tekstilindustrien av resirkulerte plastflasker. Plastflaske knuses, rives, vaskes, smeltes og behandles til granulat. Granulatet smeltes til en flytende polymer og ekstruderes gjennom små åpninger i en spinner, noe som skaper tekstilfibre og til slutt blir til garn.

Til dette formålet benytter selskapet vår R5 RA 0305 i to ulike prosesser. Seks av dem brukes i fire ekstruder, der hver linje bruker én til to vakuumpumpe, avhengig av prosesskrav. R5-vakuumpumpe brukes til avgassing gjennom ekstruderingsprosessen. Dette bidrar til å fjerne alle uønskede forurensende stoffer, som luft eller damp, fra den smeltede plasten og sikrer et produkt av konsekvent høy kvalitet.

En annen del av produksjonsprosessen bruker åtte R5 RA 0305 vakuumpumpe i to polymeriseringslinjer for faststoff, som fjerner enda mer gass fra plastkulene før endelig ekstrudering. Solid-state polymerisering utføres ved høye temperaturer og null oksygennivåer med dypt vakuum. Prosessen fremmer ytterligere kryssbinding av polymerene, slik at det dannes flere forbindelser mellom polymerkjeder. Dette sørger for at produktet får høy kvalitet.