Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Kilde: Capua 1880

Eteriske oljer og essenser av høy kvalitet takket være vakuumdestillering

Kjernekompetansen til Capua 1880, et selskap basert i Sør-Italia, er produksjon av eteriske oljer av høy kvalitet fra sitrusfrukter. Disse oljene brukes på mange områder, blant annet til produksjon av parfymer der de brukes som såkalte toppnoter, eller som smakstilsetning i matvarer. Etter at olje-/vannemulsjonen er ekstrahert fra fruktskallet, raffineres de separerte råoljene i destilleringsprosessene. Dette danner ekstremt rene oljer som har en presist definert lukt og som ikke påvirkes av andre ingredienser i form av duft eller farge.

Capua 1880 bruker vakuumteknologi fra Busch Vacuum Solutions i destillasjonsprosessene, som utføres i tynnfilmfordampere eller kortveisdestillatorer, avhengig av frukttypen. Alle destillatorene bruker kun COBRA-skruevakuumpumper som er uten driftsvæsker. De frekvenskontrollerte vakuumpumpene garanterer det nødvendige vakuumnivået presist og pålitelig, sammen med temperaturen, og sikrer den ønskede produktkvaliteten.

Om Capua 1880

Capua 1880 har produsert essenser fra sitrusfrukter siden 1880. Selskapet har to produksjonsanlegg i Calabria, midt i verdens største vekstområde for bergamott, som er en krysning mellom sitron og bitterappelsin spesielt foredlet for produksjon av eteriske oljer.

Over 96 prosent av verdens bergamottproduksjon kommer fra Calabria, og Capua 1880 er verdens største produsent av naturlige essenser fra denne frukten. I tillegg til bergamott ekstraherer de også oljer fra sitroner, appelsiner, blodappelsiner og mandariner. Sitrusfruktene høstes og behandles på Reggio Calabria-anlegget til Capua 1880 mellom oktober og mai. Ekstraksjonen av oljen foregår på samme måte for alle sitrusfrukter.

De eteriske oljene som inneholder vann, ekstraheres mekanisk fra fruktskallet på 12 produksjonslinjer. Først separeres de gjenværende faste stoffene og deretter separeres vannet fra denne emulsjonen i sentrifugalseparatorer i flere trinn. Råoljene som ekstraheres på denne måten, raffineres gjennom året på Campo Calabro-anlegget og blandes for individuelle kunder i henhold til den ønskede oppskriften for å sikre at ønsket duft alltid oppnås.

I tillegg til toppmoderne produksjon, sørger grundig kvalitetskontroll for at de eteriske oljene samsvarer presist med spesifikasjonene til de ulike kundene.

95 prosent av bergamottessensene som produseres på denne måten, brukes i parfymeproduksjon. Mange av verdens mest kjente parfymeprodusenter bruker bergamottolje fra Capua 1880 som toppnote i sine parfymer. De siste fem prosentene brukes til smakstilsetninger i drikkevareindustrien.

Destillasjonsprosess

Råoljene som ekstraheres i første trinn, raffineres på totalt fem destillasjonslinjer og deretter lagres de i en kontrollert atmosfære. Destillasjon av de eteriske råoljene må utføres så grundig som mulig slik at ikke luktene påvirkes. Så tidlig som sent på 1990-tallet bestemte derfor Capua 1880 seg for å erstatte vakuumteknologien i sine tynnfilmfordampere og kortveisdestillatorer med tørr COBRA skruevakuumteknologi fra Busch. Væskering-vakuumpumpene som ble brukt tidligere, oppnådde bare et vakuum på 40 til 60 millibar. En høyere temperatur var derfor nødvendig for fordampingen. Dette var 80 til 90 grader celsius for tynnfilmfordampere, avhengig av frukttypen.

Vår løsning

Alle tynnfilmfordampere er nå utstyrt med COBRA skruevakuumpumper som opprettholder et mye høyere permanent vakuum. Fordelen i dette tilfellet er at destillasjonsprosessene kan utføres ved omgivelsestemperatur.

Varierende omgivelsestemperaturer eller forskjellige oljer kan bety at det blir nødvendig å finjustere driftsvakuumet og pumpekapasiteten til vakuumpumpene. Dette kan gjøres ganske enkelt ved å regulere den frekvensstyrte motoren.
Kortveisdestillatorer (fig. 2) går med enda lavere trykk. Derfor installeres vakuumboostere oppstrøms for COBRA-skruevakuumpumpene som er installert der. Fordi disse vakuumpumpene drives av frekvensstyrte motorer kan de reguleres etter behov. I kortveisdestillasjon er også oljene som skal destilleres, avhengig av nøyaktige driftstrykk. Driftstemperaturene er vanligvis noe høyere enn omgivelsestemperaturen, men betydelig lavere enn da væskering-vakuumpumper fortsatt var i bruk.
COBRA skruevakuumpumper fra Busch (fig. 3) har blitt spesielt utviklet for bruksområder der det er nødvendig med lavt trykk og kompresjon av ekstraherte gasser og damper uten driftsvæsker, for eksempel for å forhindre kontaminering mellom gassen eller dampen og en driftsvæske.

Den store forskjellen sammenlignet med væskering-vakuumpumper som ble brukt tidligere, er at COBRA skruevakuumpumper ikke krever driftsvæske for å komprimere prosessgassen. Dette er grunnen til at den kalles «tørr» skruevakuumpumpe.

COBRA skruevakuumpumper

I COBRA skruevakuumpumper roterer to skrueformede rotorer i motsatt retning av hverandre (fig. 4). De ekstraherte dampene fanges mellom sylinderen og skruekamrene, komprimeres og transporteres så til gassutløpet. Under kompresjonsprosessen kommer ikke skruerotorene i kontakt med hverandre eller sylinderen. Nøyaktig produksjon og minimal klaring mellom de bevegelige delene gjør dette driftsprinsippet mulig, og i tillegg garanterer det et lavt sluttrykk på <0,1 mbar.

COBRA skruevakuumpumper bruker vannkjøling, som sikrer jevn temperaturfordeling gjennom pumpehuset og dermed garanterer termisk stabilitet i hele prosessen. På grunn av det variable trinnet i skruespiralene blir prosessgassen forhåndskomprimert. Fordelen med dette er at både gasstemperaturen og strømforbruket i vakuumpumpene blir betydelig redusert. Generelt opererer tørre skruevakuumpumper ved høyere temperatur enn væskering-vakuumpumper. Dette forhindrer at dampene i vakuumpumpene kondenseres, og dermed elimineres muligheten for kontaminasjon med en driftsvæske.

Fordeler for Capua 1880

Overgangen fra væskering til tørr skruevakuumteknologi har vist seg å være svært fordelaktig for Capua 1880.

  • Kvalitetssikringen av de eteriske oljene som produseres, er blitt betydelig forenklet.
  • Redusert kvalitet på grunn av høye temperaturer i destillasjonsprosessen kan elimineres fullstendig.
  • Destillasjon ved lave temperaturer, som justeres presist for det spesifikke produktet, gjør at prosessen kan kjøre under optimale forhold og garantere de beste resultatene for duften.
  • Dette frembringer også en helt gjennomsiktig, fargeløs olje (fig. 5).

Å kvitte seg med væskering-vakuumteknologien betydde at driftsvæskevannet og dermed kostnadene knyttet til dette og ekstra vedlikeholdsarbeid også ble eliminert.

Capua 1880 har inngått en serviceavtale med Busch. Den spesifiserer at en servicetekniker fra Busch inspiserer og utfører service på COBRA-vakuumpumpene og vakuumsystemene én gang i året. Ytterligere vedlikeholdsarbeid er ikke nødvendig.

Capua 1880 er sikre på at de tok den riktige avgjørelsen for to tiår siden da de byttet til COBRA skrueteknologi fra Busch. Dette har også opprettet en ny kvalitetsstandard innenfor produksjon av eteriske oljer fra sitrusfrukter.

Lær mer om vakuumdestillasjon