Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Fiskeoppdrett

Vakuum brukes i nesten alle trinn i oppdrett av fisk. Fra rogn til ferdigpakket filet.

landingpagefishfarming_fishfarm_rgb_1200x675px

ROLLEN TIL VAKUUM I FISKEOPPDRETT

Fisk, for det meste laks, ledsages av vakuum gjennom hele livssyklusen. Den vanligste bruken av vakuum i fiskeoppdrett er vakuumpakking av fersk fisk. I tillegg brukes vakuum til ventilasjon av oppdrettstanker, til transport av fisk, men også for å suge ut biprodukter og avfall.

Vakuum spiller også en viktig rolle for videre behandling av disse biproduktene. De blir for eksempel omdannet til fiskeolje og fiskefôr. Dette bidrar til at man unngår unødvendig avfall og at prosessen blir mer bærekraftig.

Vi tilbyr riktig vakuum- eller overtrykksteknologi til alle områder innenfor fiskeoppdrett, helt frem til prosessering og emballering.
Busch har hjulpet oss med å oppgradere vakuumforsyningen til oppdrettsanleggene våre.
Dagfinn Vik, teknisk sjef i Inka AS

VÅRE LØSNINGER FOR PROSESSERING AV OPPDRETTSFISK

Erfarne Busch-spesialister samarbeider tett med leverandører til oppdrettsanlegg og fiskeforedlingsanlegg. Spesialistene våre bidrar til å bygge komplette fabrikker med sentraliserte trykkluft- og vakuumsystemer. Over hele verden.

Vi anbefaler at du prosjekterer luft-, gass- og vakuumforsyningssystemer som er skreddersydd for å oppfylle dine spesifikke krav. Dette omfatter alt fra enkel ventilasjon av oppdrettstanker til komplekse forsyningsenheter for et helt foredlingsanlegg eller resirkulering av akvakultursystemer (RAS).
TYR (overtrykk) TYR (vakuum) MINK tørre klokompressorer MINK tørre klovakuumpumper SAMOS DOLPHIN R5 SECO
Ekstraksjon av skum i klekkerier
Sortering av fiskeegg
Ventilering av oppdrettstanker
Rengjøring av bånd- og trommelfiltre
Gasstilførsel til oppdrettstanker
Pneumatisk transport av levende fisk
Lufttilførsel for rengjøring av oppdrettstanker
Pneumatisk fôrtilførsel
Ekstraksjon av slakteavfall (✓) (✓)
Opprettholde vakuum for filetering
Vakuum for transport
Pneumatisk vakuumtransport av is til kjøling
Vakuumpakking
MAP-pakking
Termoforming
Pakking i esker (✓)
Håndtering/palletering (✓)

VAKUUM I FISKEOPPDRETTSPROSESSER

landingpagefishfarming_fishinwater_rgb_1200x675px

Fiskeklekkeri

 • Skumekstraksjon
 • Sortering av fiskeegg

I løpet av det første året bor lakseyngelen i merder innendørs.

I løpet av denne tiden overvåkes fisken nøye med kameraer. Spesialpersonell, ofte veterinærer, sørger for at fiskeyngelen blir gitt tilstrekkelig fôring. Og at oksygennivået i vannet holdes på riktig nivå. Tilførselen av ekstra oksygen til oppdrettstankene kan for eksempel sikres ved hjelp av rotasjonsblåsere i TYR-familien.

I tillegg overvåkes størrelsen på lakseyngelen kontinuerlig, da det er viktig at de vokser likt. Ellers vil noen fisk som dominerer i størrelse bli sterkere og større, mens mindre fisker får problemer med å overleve. For å unngå denne ubalansen blir fisken sortert med jevne mellomrom. Vakuum gjør det mulig å flytte levende fisk fra én tank til en annen på en forsiktig måte via pneumatisk transport.

Noen fisk overlever dessverre ikke den innledende avlsfasen i innendørstankene. Det er viktig å fjerne denne døde fisken regelmessig for å forebygge sykdommer og sikre maksimal hygiene. Død fisk synker naturlig ned i bunnen av merdene. Der plukkes de opp med en hov og plasseres i en trakt ved siden av merden. Denne trakten åpnes med ventil og død fisk suges ut ved hjelp av vakuum. Dette såkalte "dødfisksystemet" er et av våre mest populære standard vakuumsystemer.
landingpagefishfarming_fishfarm_rgb_1200x675px_1

Fiskeoppdrett/akvakultur

 • Første inntak for vanntilførselspumper
 • Ventilering av oppdrettstanker
 • Rengjøring av bånd- og trommelfiltre
 • Gasstilførsel til oppdrettstanker
 • Ventilering av oppdrettstanker
 • Pneumatisk transport av levende fisk
 • Lufttilførsel for rengjøring av oppdrettstanker
 • Pneumatisk fôrtilførsel
Når lakseyngelen er rundt ett år gammel og veier ca. 100 gram, defineres den som smolt. Den er da klar til å leve i saltvann og kan dermed slippes ut i sjøen.

Ofte brukes spesielle fôrflåter til å blåse laksefôret inn i merdene i sjøen. TYR rotasjonsblåsere er perfekt egnet for dette formålet.
landingpagefishfarming_fishfabric_rgb_1200x675px

Fiskeforedling

 • Ekstraksjon av slakteavfall
 • Opprettholde vakuum for filetering
 • Vakuum for transport
 • Pneumatisk vakuumtransport av is til kjøling

I fiskeforedling spiller vakuum vanligvis en rolle for å suge ut tarmene. Disse såkalte biproduktene gjenbrukes for eksempel til å produsere fiskeolje og fiskemat. Det gjenværende avfallet transporteres deretter ut av anlegget ved hjelp av pneumatisk transport.

Når alt avfall og alle biprodukter er fjernet, er det på tide med filetering. I dette prosesstrinnet brukes vakuum ofte til å suge fisken til fileteringsbordet. Deretter transporteres den fileterte fisken til vakuumpakkeavdelingen.
landingpagefishfarming_packagedsalmon_rgb_1200x675px

Emballering

 • Vakuumpakking
 • MAP-pakking
 • Termoforming
 • Pakking i esker
 • Håndtering/palletering

Vakuum har også blitt uunnværlig i de fleste moderne lagerbygg, hvor det brukes til løfting og palletering.

BRUKSOMRÅDER INNENFOR FISKEOPPDRETT I DETALJ

Ekstraksjon av fisketanker

 • Ekstraksjon av skum i klekkerier
 • Ekstraksjon av slakteavfall

Lufting av tanker

 • Ventilering av oppdrettstanker
 • Gasstilførsel til oppdrettstanker
 • Lufttilførsel for rengjøring av oppdrettstanker

Pneumatisk transport

 • Pneumatisk transport av levende fisk
 • Pneumatisk fôrtilførsel
 • Vakuum for transport
 • Pneumatisk vakuumtransport av is for kjøling

no_301_graphicsforfishfarmingpage_videothumbnail_1920x1080px_ll

Håndtering og løfting

 • Sortering av fiskeegg
 • Opprettholde vakuum for filetering
 • Håndtering/palletering

Emballering

 • Vakuumpakking
 • MAP-pakking
 • Termoforming
 • Pakking i esker

CASESTUDIER

 • Produksjon av lakseprodukter ved bruk av toppmoderne vakuumteknologi

  Produksjon av lakseprodukter ved bruk av toppmoderne vakuumteknologi

  Nordlaks Produkter AS

  Les mer
 • Hygienisk fjerning av død fisk i RAS

  Hygienisk fjerning av død fisk i RAS

  Osland Settefisk SA

  Les mer
 • Sikker oksygenforsyning til biofilter for fiskeoppdrett

  Sikker oksygenforsyning til biofilter for fiskeoppdrett

  Osland Havbruk AS

  Les mer