Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Vakuum-varmebehandling

En prosess for å endre de fysiske eller kjemiske egenskapene til et materiale ved oppvarming til høye temperaturer i en ovn under vakuum.

gearwheels_fotolia8414566xl_300dpi_rgb_edit

Hva er varmebehandling med vakuum?

Over tid vil ethvert materiale absorbere luften det eksponeres for, sammen med støv og vanndamp som luften inneholder. Materialet reagerer kjemisk, og det dannes oksider, nitrider eller andre uønskede forbindelser. Disse kan betraktes som urenheter eller forurensning.

Oppvarming av materialet under vakuum gjør det mulig å rengjøre og beskytte det. Dette er mulig fordi forurensninger enten vil fordampe når de varmes opp eller dekomponeres termisk uten oksygen. Urenhetene og forurensningene som fjernes på denne måten, kan deretter fjernes fra ovnen ved hjelp av vakuum.

Fordelen med varmebehandling under vakuum er at det ikke trengs kostbar eller brennbar gass-atmosfære som hydrogen eller argon for å hindre at materialet oksideres når det varmes opp.

Prosess for vakuum-varmebehandling i vakuumovn

heat_treatment_process_illustration
En vakuumovn består av et forseglet kammer der varmebehandlingen finner sted. Kammeret er koblet til et vakuumsystem som fjerner nitrogen og oksygen, noe som forhindrer oksidasjon og kontaminering av prosessmaterialet.

Vanlige typer varmebehandling i vakuumovner inkluderer gløding, nedbørsherding, temperering, normalisering og avspenning. Hver prosess utføres i flere trinn, avhengig av kravene til materialet som håndteres. Trinnene inkluderer oppvarming og bløtlegging ved bestemte temperaturer og kjøling med nøyaktige hastigheter. Dette sikrer at de ønskede egenskapene samt en blank, forurensningsfri finish oppnås.

Vakuum-varmebehandling i vakuumovn sikrer konsistente produkter av høy kvalitet, som er ideelle for bransjer som luftfart og bilindustri, samt sykehus og helseinstitusjoner.

BUSCH VAKUUMTEKNOLOGI I VARMEBEHANDLING

serviceguide_img
For bruk i varmebehandling med vakuum tilbyr Busch individuelle vakuumpumper så vel som komplette vakuumsystem, inkludert røropplegg og styring. Vakuumsystem for varmebehandling består vanligvis av tre elementer: en forvakuumpumpe, en vakuumbooster og til slutt en oljediffusjonsvakuumpumpe designet for høye vakuumnivåer.
Våre løsninger

Les mer om vakuum-varmebehandling

Hvordan fungerer vakuum-varmebehandling?

Vakuum-varmebehandling er en prosess der materialer prosesseres termisk under vakuum. For å hindre kontaminering eller for å forsterke de fysiske, kjemiske eller metallurgiske egenskapene til materialet som blir varmebehandlet.

Hva er vakuumovner?

Vakuumovner er spesialiserte typer ovner som brukes til oppvarming med høy temperatur i et miljø uten luft eller andre gasser.

Hvor kan vakuum-varmebehandling brukes?

Vakuum brukes inne i det forseglede vakuumkammeret der oppvarmingen finner sted. Et helautomatisk vakuumsystem brukes til å skape nødvendig vakuum. Et kontrollsystem tillater overvåking og justering av vakuumnivå for å passe perfekt til hver oppvarmingssyklus og bruksområde. For eksempel vil noen materialer kreve avgassing når de når bestemte temperaturer, derfor vil kontrollsystemet varme opp og holde produktet ved disse temperaturene i et bestemt tidsrom for å la gassutviklingen finne sted. Dimensjonering og design av vakuumpumpe er avgjørende for å sikre at pumpen kan håndtere gassbelastningen til både produkt og ovn.

Hva er fordelene med vakuum-varmebehandling?

Det rene miljøet under vakuum er ideelt for mange metallurgiske prosesser som lodding, diffusjonsliming, sintring og herding. Ulike avanserte og komplekse materialer som titan, inconel samt rustfritt stål av høy kvalitet og deres legering blir behandlet under vakuum. Dette gjør det mulig å skape et produkt med en klar, oksidfri finish.

Hva er de beste vakuumpumpene for varmebehandling?

Vakuum-varmebehandlingsovner trenger vanligvis et system som består av tre typer vakuumpumper: De mest brukte vakuumpumpene i første trinn er tørre skruevakuumpumper. Vakuumboostere brukes deretter til å oppnå et lavere driftstrykk. Høyvakuum oppnås til slutt ved hjelp av en oljediffusjonsvakuumpumpe.

Hvordan fungerer systemt for varmebehandling med vakuumovn?

Et vakuumdestillasjonssystem består vanligvis av følgende kjernekomponenter:

 • Et vakuumkammer som brukes til å opprettholde vakuummiljøet.
 • En varm sone som er en isolert motstandsvarmer som brukes til å varme opp materialer til 1200 °C for de fleste bruksområder og til over 2000 °C for noen spesialiserte prosesser. Varmeelementet med isolert motstand består av en serie varmeelementer laget av materialer med høy temperatur, som inconel, grafitt, molybden eller wolfram, avhengig av prosesstemperatur og bruksområde. Elementene varmes opp av motstand mot elektrisk strøm. For å hindre varmetap inne i den varme sonen, brukes en termisk isolasjon som er egnet for både vakuum- og høytemperaturmiljøer.
 • Et vakuumsystem gir nødvendig vakuum. Den består hovedsakelig av en forvakuumpumpe, en vakuumbooster og en oljediffusjonsvakuumpumpe.
 • Et gasskjølings-system brukes til å kjøle ned produkt raskt på slutten av syklusen, noe som forbedrer materialegenskaper eller syklustid. Produktet kan også kjøles ved å bygge opp et vakuumkammer som beskrevet over som en trykkbeholder. For kjøleformål fylles denne beholderen med høytrykksgass på slutten av syklusen.
 • Et digitalt kontrollsystem basert på programmerbar logisk styring (PLS) og overvåkningskontroll og datainnhenting (SCADA).
 • Et vannkjølingssystem som gjør det mulig å holde ovnen kjølig under drift.

Hva er de viktigste punktene å tenke på når du kjøper et vakuumsystem for varmebehandling?

Det finnes ikke én løsning som passer for alle når man kjøper et system for vakuumvarmebehandling. Følgende parametere må tas i betraktning for å skape den mest effektive løsningen:

 • varmekraft
 • driftstemperatur
 • prosess- og materialkompatibilitet
 • temperaturjevnhet
 • gassrenhet og duggpunkt
 • gasskjølingshastighet
 • ovnsklassifisering (for luftfarts-applikasjoner)
 • pumpe-nedetid og vakuumnivå
 • sikkerhetsfunksjoner
 • lasting og lastsikring
 • anleggslayout og ergonomi

Hvilke vakuumpumper fra Busch er spesielt egnet til varmebehandlingsprosesser?

Valg av vakuumpumpe avhenger av de respektive prosesskravene. Mest egnede produkt er COBRA tørr skruevakuumpumpe, R5 oljesmurte lamellvakuumpumpe og RANGU diffusjonsvakuumpumpe, samt PANDA/PUMA vakuumbooster.

Hva er noen eksempler på bruk av Busch vakuumteknologi i varmebehandlingsapplikasjoner?

Busch vakuumpumpe brukes som standard i mange termiske prosesser. Busch tilbyr et bredt utvalg av vakuumsystem tilpasset hvert bruksområde, fra lodding med høy ytelse av flymotorer til kjemisk dampinfiltrasjon av karbonfiberbremser for luftfarts- og motorsportapplikasjoner.

Hvordan fungerer vakuum-varmebehandling?

Vakuum-varmebehandling er en prosess der materialer prosesseres termisk under vakuum. For å hindre kontaminering eller for å forsterke de fysiske, kjemiske eller metallurgiske egenskapene til materialet som blir varmebehandlet.

Varmebehandling i praksis

 • Pålitelig vakuumforsyning for plasmanitrering

  Pålitelig vakuumforsyning for plasmanitrering

  HWL Löttechnik GmbH

  Les mer