Image Description
Rotasjonsblåser

Prinsippet om drift

Trelobe blåser virker etter det utprøvde roots prinsippet: to parallellmonterte stempler roterer i motsatt retning i et hus. Det pumpede mediet forsegles i rommet mellom rotorene og huset. Mediet komprimeres, pumpes av rotasjonsbevegelsen gjennom huset til gassutløpet, der det slippes ut. En lyddemper med integrert inntaksfilter er tilkoblet oppstrøms for blåsertrinnet. Når mediet har blitt komprimert under blåsertrinnet, strømmer det gjennom utslippslyddemperen nedstrøms. Drivenheten er en motor som med kileremsdrift. Kilereimen gjør at blåserens hastighet kan optimaliseres nøyaktig etter prosessen. 

Tyr

WEBCONTENT-572_Tyr_5_HerausragendeLeistung_sRGB_sfm.jpg

Rotasjonsblåser

Prinsippet om drift

Trelobe blåser virker etter det utprøvde roots prinsippet: to parallellmonterte stempler roterer i motsatt retning i et hus. Det pumpede mediet forsegles i rommet mellom rotorene og huset. Mediet komprimeres, pumpes av rotasjonsbevegelsen gjennom huset til gassutløpet, der det slippes ut. En lyddemper med integrert inntaksfilter er tilkoblet oppstrøms for blåsertrinnet.

Når mediet har blitt komprimert under blåsertrinnet, strømmer det gjennom utslippslyddemperen nedstrøms. Drivenheten er en motor som med kileremsdrift. Kilereimen gjør at blåserens hastighet kan optimaliseres nøyaktig etter prosessen.

Designet til blåseren er praktisk talt identisk i vakuum- og overtrykksversjonene.


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Matchende produkter

Standard News

Topic News
  • Aqua Nor 2019 - Vakuumløsninger for akvakulturnæringen
    På Aqua Nor 2019 presenterte vi våre vakuumløsninger tilpasset flere applikasjoner innen akvakulturnæringen, med hovedfokus på vakuumtransport av dødfisk.
  • Pålitelig og effektiv biofiltrering med Tyr i norsk fiskeoppdrett
    RAS-anlegget på hos Osland Havbruk ble utviklet og realisert av en av Norges ledende leverandører innen gjenvinning av produksjonsvann. Anlegget er delt inn i områdene yngel og smolt. Begge...
  • Energisparende oksygenering av luftetanker
    I kommunale renseanlegg for avløpsvann vil aerob biologisk rensing av avløpsvann som regel finne sted i en luftetank eller luftekanal etter den primære sedimentasjonstanken. Avløpsvannet luftes med...

Standard News

Siste nytt