Image Description

Oljesmurte lamellvakuumpumper

Prinsippet om drift

Teknologien med roterende lameller gir mulighet til en teknisk enkel oppbygning av vakuumpumpene. Det konstant høye vakuumnivået ved kontinuerlig drift garanteres av sirkulerende oljesmøring, perfekt tilpassede materialer og moderne og nøyaktig produksjon. Den standard oljeseparatoren sikrer rent utslipp uten olje, takket være det avanserte filtersystemet med integrert oljeretur. Når en gassballastventil (ekstrautstyr) er montert, kan selv store mengder damp behandles. En tilbakeslagsventil i inntaksflensen hindrer at luft strømmer tilbake til vakuumkammeret når vakuumpumpen stanser. Pumpen drives av en standard elektromotor med effektivitetsklasse IE2, som er flensmontert.

R 5
Huckepack (To-trinns)
Zebra (To-trinns)

 

Oljesmurte lamellvakuumpumper

Prinsippet om drift

Teknologien med roterende lameller gir mulighet til en teknisk enkel oppbygning av vakuumpumpene. Det konstant høye vakuumnivået ved kontinuerlig drift garanteres av sirkulerende oljesmøring, perfekt tilpassede materialer og moderne og nøyaktig produksjon. Den standard oljeseparatoren sikrer rent utslipp uten olje, takket være det avanserte filtersystemet med integrert oljeretur. Når en gassballastventil (ekstrautstyr) er montert, kan selv store mengder damp behandles. En tilbakeslagsventil i inntaksflensen hindrer at luft strømmer tilbake til vakuumkammeret når vakuumpumpen stanser. Pumpen drives av en standard elektromotor med effektivitetsklasse IE2, som er flensmontert.
 

R 5 Huckepack (To-trinns) Zebra (To-trinns)


Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss

Standard News

Topic News
  • Energieffektiv vakuumforsyning for kjøttforedlingsanlegg
    Et integrert emballasjekonsept som garanterer at det ferdige produktet pakkes på en hygienisk, pålitelig, rask og effektiv måte er elementært i moderne produksjon av kjøtt- og pølseprodukter....

Standard News

Siste nytt