Hygienisk fjerning av død fisk i resirkuleringssystemet (RAS)

Osland Havbruk produserer 8500 tonn fisk i året i sine oppdrettsanlegg i Bjordal ved Sognefjorden. Siden juni 2016 har det nye toppmoderne resirkuleringssystemet (RAS) vært i drift i det spesialtilpassede settefiskanlegget. Der produseres laks fra de klekkes til de blir smolt. For å fjerne død fisk og forurensning fra tankene installerte datterselskapet Osland Settefisk AS en pneumatisk ekstraksjonsenhet fra Busch Vakuumteknikk. Denne sikrer hygienisk fjerning av døde fisker slik at de kan behandles og bearbeides videre til produksjon av biogass.
Topic_Osland_Settefisk_Waste.JPG

Osland Settefisk ble grunnlagt i 1987 og spesialiserer seg på oppdrett av laks og regnbueørret. På sjøanleggene i Bjordal blir 3500 tonn ørret fostret opp hvert år, helt fra de er egg til de oppnår slakteferdig størrelse. Mens ørreteggene kommer fra selskapets egne avlsfisk, blir lakseeggene kjøpt og oppbevart i selskapets klekkeri til eggene klekker. Yngelen som veier ca. 0,2 gram blir så plassert i mindre fôringstanker før de senere plasseres i større veksttanker der de oppnår en vekt på 40 til 50 gram. Hvert år oppdrettes 2,5 millioner smolt ved dette anlegget, som så blir transportert med lastebil et kort stykke til brønnbåten som fører dem videre til merdene i fjorden. Der vokser laksen til de oppnår slaktevekten på fire til seks kilo. Osland Havbruk selger så levende fisk til slakterier og foredlingsanlegg. 

I likhet med mange av kundene deres er Osland Settefisk en del av nettverksselskapet Salmon Group. Dette sikrer en høyere kvalitetsstandard på de produserte fiskeproduktene, ettersom strenge retningslinjer for kvalitet hele tiden følges - helt fra egget til det ferdige produktet, under oppdrett, fôring og foredling. 


Fig. 1: Innmatingsstasjon rett ved siden av oppsamlingstanken 

Driftsleder Kjetil Rørtveit var på utkikk etter en teknisk løsning for raskt å kunne fjerne død fisk fra produksjonsenhetene på en hygienisk måte, som Busch Vakuumteknikk fra Drøbak så leverte. De utviklet et ekstraksjonssystem som ble plassert og installert i et tilstøtende rom. Død eller skadet fisk synker til den dypeste delen av tanken der de hele tiden blir fjernet med vann og transportert til en oppsamlingstank, mens vannet så blir returnert til RAS-anleggene. Slik kan man hele tiden kontrollere om det er døde fisk i oppsamlingstanken. Disse blir så fjernet manuelt med en håv og plassert i en innmatingsstasjon rett ved siden av oppsamlingstanken (Fig. 1) .


Fig. 2: Ekstraksjonssystem ved Osland Settefisk AS 

Innmatingsstasjonene ved hver tank er koblet med rørledninger til ekstraksjonssystemet i et separat rom (Fig. 2). Dette består hovedsakelig av en syklonseparator, en tank og en R 5 lamellvakuumpumpe. Denne vakuumpumpen fra Busch opprettholder hele tiden et vakuum i rørsystemet. Hvis fisk havner i en innmatingsstasjon og ventilen åpnes blir de raskt fjernet ved hjelp av rørledningene, uten å etterlate rester, og fiskene blir så transportert til syklonseparatoren. Når syklonseparatoren har nådd et visst fyllingsnivå vil en ventil koble den fra ekstraksjonssystemet og ventilere den til atmosfæretrykk. En ventil under syklonseparatoren åpnes, og de døde fiskene havner i beholderne under. Der blir fisken revet og blandet med en oppmålt blanding av maursyre og lignosulfonsyre. Slik kan pH-verdien kontrolleres og oksidasjonen bremses. Det resulterende stoffet blir brukt til produksjon av biogass og blir automatisk ekstrahert fra mikseren og videre til en transportbeholder. 

Det var selskapet Krüger Kaldnes som designet og utviklet hele resirkuleringssystemet. Vakuumeksperter fra Busch jobbet tett med ingeniørene i Krüger Kaldnes for å designe ekstraksjonssystemet for avfall.

Busch tilbyr individuelt designede ekstraksjonssystemer for fiskeoppdrettsanlegg i alle størrelser. Disse er koblet til RAS-kontrolleren slik at de er fullstendig integrert i betjeningskontrolleren. Totalt fire innmatingsstasjoner for døde fisk er installert ved Osland Settefisk. Innmatingsstasjonenes maksimale avstand til ekstraksjonsstasjonen er 50 meter. Alle PE-ekstraksjonsrørene har en diameter på 110 millimeter. For et anlegg på denne størrelsen bruker Busch Vakuumteknikk en R 5 lamellvakuumpumpe med en pumpehastighet på 100 kubikkmeter per time. Disse vakuumpumpene er tilgjengelig i mange størrelser slik at de nøyaktig kan innstilles i henhold til kravene og størrelsen på ekstraksjonssystemene. Takket være systemkontrolleren er det mulig å installere en relativt liten vakuumpumpe, noe som har en positiv effekt på energiforbruket.


Kategorier
Vil du vite mer?
Kontakt oss direkte i (Busch Norge):
+47 64 98 98 50 Kontakt oss