Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Veiing av hull

Porøsitet kan bestemmes presist ved hjelp av vakuum

Enkelte materialer er beregnet på at gasser eller væsker i begrenset grad skal kunne passere gjennom. Andre må ikke under noen omstendigheter være porøse. Vakuum hjelper med å fastslå graden av porøsitet. BUSCH tilbyr egnede vakuumpumper til testingsprosesser.

Keramiske filtre, for eksempel slike som brukes i kjemikalieindustrien, må ha et nøyaktig definert permeabilitetsnivå. Dette avhenger av størrelsen og antallet porer i materialet. Det ønskede porevolumet dannes under sintring og brenning. Det samme gjelder sjamottesteinene som brukes til fôring i peiser og pizzaovner. Den optimale porøsiteten er her omtrent 20 prosent av volumet.

Hydrogen i motorblokken?

Porer i betong, fliser eller naturstein, spesielt utendørs, er på den annen side mindre ønskelig. De små åpningene gjør at vann trenger igjennom, som så fryser ved frost og dermed kan sprenge bygningsmaterialet. Sprekker kan også dannes i motorblokker av formstøpt aluminium dersom materialet er for porøst.

I dette tilfellet er det på grunn av hydrogen: Gassen løser seg svært lett opp i flytende aluminium og danner hulrom i materialet når det kjøles av. Denne virkningen kan forhindres eller minimeres under støping ved hjelp av vakuum.

Presis bestemmelse av gassluser

For pålitelig kvalitetssikring er det viktig å nøyaktig kunne bestemme materialets porøsitet. Ved aluminiumsstøping plasseres en prøve av det smeltede metallet i et lite vakuumkammer der det avkjøles. Under vakuum blåses gasslusene opp til omtrent ti ganger opprinnelig størrelse, og er ofte allerede klart synlige i et tverrsnittbilde. Tetthet og porøsitet kan fastslås nøyaktig ved å veie inn luft og vann.

Med keramiske materialer og bygningsmaterialer utsettes prøveblokkene også for vakuum som suger luften ut av de åpne porene. Vann får så trenge gjennom porene. Forskjellen i vekt indikerer porøsitetsgraden. Små vakuumkamre er tilstrekkelig for testingsenhetene. BUSCH tilbyr et bredt utvalg vakuumpumper som hver er optimalt egnet for ulike krav.
Hvordan kommer hydrogen inn i metallet?

I enkelte metaller løser hydrogen seg opp som sukker i te. Oppløselighetsgraden avhenger av temperaturen. For eksempel absorberer 100 gram flytende aluminium ved støpetemperatur én kubikkcentimeter hydrogen. For kaldt metall, er det bare 0,05 kubikkcentimeter, eller en tjuendedel.

Når hydrogen kommer inn i smeltet metall, kommer det vanligvis fra fuktigheten i luften. Smeltevarmen gjør at vannmolekylene i luften splittes opp i hydrogen og oksygen. Hydrogenatomene som avgis, absorberes av det flytende metallet. Etter at det har mistet mesteparten av hydrogenoppløseligheten under kjøling, blir det oppløste hydrogenet til gass igjen.

Med aluminium gjennomgår 95 prosent av det oppløste stoffet denne transformasjonen, noe som fører til gassluser. Når materialet blir belastet, kan hydrogenatomene i materialet begynne å migrere. Når de møtes, kombineres de og danner molekyler (2 H til H2). I løpet av denne prosessen øker volumet i rykk og napp med en faktor på tusen! Belastninger utvikles i metallet og såkalt hydrogensprøhet kan dannes. For å holde fuktighet unna støpeprosesser, utføres de ofte i inert gassatmosfære eller vakuum.