Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Strålingspartikler avslører kreftsvulst

Radiodiagnostikk skapes under vakuum

Positronemisjonstomografi (PET) skiller mellom selv den minste ulcus og friskt vev. PET arbeider med lavradioaktive isotoper som produseres under vakuum i en syklotron.

Presise bilder er ofte det første skrittet mot tilheling. Ikke minst gjelder dette innenfor kreftmedisin. Mens primærsvulsten vanligvis er lett å se, kan en metastase være så liten som et knappenålshode. For at behandlingen skal være vellykket, må selv de minste metastasene oppdages. Dette får vi til med positronemisjonstomografi. Den lager bilder ved hjelp av små mengder strålingspartikler som gis til pasienten i en blanding med glukose.

Grådige celler

Kreftceller trenger mye energi og forsyner seg grovt av sukkerstoffet. Derved akkumuleres de radioaktive partiklene i metastasene. Strålingen blir konsentrert på ett sted og er godt synlig i PE-tomogrammet.

Denne typen diagnostikk anvender relativt harmløse stoffer med lite stråling, som fluorisotop 18F. Halveringstiden er bare 110 minutter. Den mister praktisk talt all sin radioaktivitet etter bare én dag. Det betyr at den må lages i en partikkelakselerator, syklotronen, rett før den skal brukes.

Presisjonsbombardement med protoner

Inne i syklotronen finnes det et vakuumkammer. Der blir negativt ladde hydrogenioner akselerert langs en spiralbane ved hjelp av sterke elektriske felt. Når de når enden, flyr de gjennom en tynn grafittfolie, hvor de mister elektronene og blir til positivt ladde protoner. Reversert ladning styrer den også på en rett bane.

Protonstrålen som skapes, treffer materialet, utløser en nukleær reaksjon i det og lager de nødvendige isotopene. Vakuum er nødvendig for å unngå at verken negative ioner eller positive protoner avledes av forstyrrende partikler. Konsernet BUSCH Group tilbyr gode løsninger for vakuumgenerering. Uten vakuum ville ionene og protonene bøye av fra sin fastlagte kurs og miste energien. I tillegg må fluor, som er ekstremt reaktivt, ikke komme i kontakt med andre stoffer, som atmosfærisk oksygen.
Er PET-stråling farlig?

Positronemisjonstomografi utsetter kroppen for samme strålingsnivå som en CT-skanning av brystet, omtrent syv millisievert. Faregraden ved denne dosen er lav: I en situasjon hvor ett hundre mennesker utsettes for en strålingsdose på 1000 millisievert kan man forvente fem kreftdødsfall som resultat av radioaktivitet. Det vil si at en person må gjennomgå rundt 150 PET-skanninger for å havne i den risikokategorien. Man må også huske at de fleste PET-undersøkelser utføres på (potensielle) kreftpasienter, dvs. mennesker som ofte har vesentlig forkortet forventet levealder. Risikoen forbundet med prosedyren utlignes av vinningen ved diagnostisk avklaring og mulighet til mer målrettet behandling.