Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Fig. 1: To av de fire TYR-rotasjonsblåserne som brukes til oksygenering av vannet og rengjøring av filtreringstrinnene. Kilde: Busch Vacuum Solutions.

Perfekt vannbehandling takket være justerbare rotasjonsblåsere

23 000 innbyggere i den danske kommunen Rudersdal forsynes med drikkevann av det kommunale vannverket Birkerød. Det årlige forbruket for dette området er 1,2 til 1,5 millioner kubikkmeter vann. Råvannet pumpes opp fra ni dype brønner med en gjennomsnittlig produksjon på 160 kubikkmeter i timen.
TYR rotasjonsblåsere fra Busch Vacuum Solutions brukes til å behandle råvannet for å gjøre det til drikkevann.
Vannbehandling fra råvann til drikkevann er en to-trinns prosess. I det første trinnet luftes råvannet. Dette fjerner uønsket gass som metan eller hydrogensulfid fra vannet. Vannet berikes også med oksygen i samme prosesstrinn. Dette gjøres slik at drikkevannet etter filtrering inneholder de fem milligrammene oppløst oksygen per liter som er angitt.
For å oppnå den mest energieffektive løsningen valgte de ansvarlige å gå for to TYR-rotasjonsblåsere fra Busch Vacuum Solutions. Disse blåserne tilpasser ytelsen til innkommende råvannsmengde ved hjelp av turtallsregulering, slik at det kan garanteres at oksygeninnholdet i vannet alltid er det samme.
Tidligere ble råvannet beriket med oksygen via såkalte oksygentrapper. Ulempen med denne prosedyren er at det ikke er noen justeringsmuligheter, dvs. at oksygeninnholdet ikke kunne opprettholdes nøyaktig. Det var i tillegg også behov for hyppig rengjøring og vedlikehold.
Da vannbehandlingsanlegget måtte overhales i 2018, bestemte vannverket Birkerød at det skulle installeres gulvlufting i to linjer. I samarbeid med Busch Vacuum Solutions, ble det installert to frekvensstyrte TYR rotasjonsblåsere (fig. 1). Vannet luftes i to identiske luftetanker. Kun ett av disse systemene er i drift om gangen. Det andre har en ren stand-by-funksjon for å sikre vannforsyningen dersom det skulle oppstå et problem. Normalt brukes begge luftingssystemene daglig, men kun hver for seg. En TYR rotasjonsblåser er koblet til hver av disse luftetankene. En lyddemper er montert på innløpssiden for å holde støynivået i og utenfor bygningen så lavt som mulig. For anleggssjef Jens Ejnar Kristensen var den jevne og rolige driften til rotasjonsblåserne ekstremt viktig fordi vannbehandlingsanlegget ligger midt i et boligområde. Etter installasjonen av de to TYR-rotasjonsblåserne i luftingssystemene, har Kristensen klart å opprettholde oksygeninnholdet helt presist, noe som har sikret en jevnt over høy vannkvalitet.
Etter luftingen innebærer det andre trinnet å filtrere vannet gjennom sandfiltre. Filtreringen foregår i to trinn, i pre-filtre og etterfiltre. Sandfiltrene fjerner jern og mangan fra vannet og omdanner ammonium til nitrat. Filtrene må rengjøres for sandavleiringer med jevne mellomrom. Trykkluft, som genereres av to TYR rotasjonsblåsere, strømmer så gjennom dem. Disse rotasjonsblåserne er utstyrt med frekvensstyrte motorer, noe som betyr at ytelsen er tilpasset filtrenes tilstoppningsgrad. Samtidig forhindres strømningshastigheten eller trykket fra å være for høyt slik at de forskjellige kornede sandlagene ikke blir virvlet sammen.
To TYR rotasjonsblåsere har også vært i bruk her siden 2017 for å regenerere de seks pre-filtrene og de seks etterfiltrene. På den tiden byttet de ut to utdaterte rotasjonsblåsere som krevde mye vedlikehold og derfor måtte skiftes ut. TYR rotasjonsblåsere er utstyrt med et lyddempningskabinett som standard.
De opprinnelig rotasjonsblåserne var uregulerte. Dette betydde at det ikke var mulig å justere volumstrømmen og overtrykket etter det faktiske behovet. Jens Ejnar Kristensen fastslo at optimaliseringen av luftingsprosessen resulterer i betydelige energibesparelser. Vannverket Birkerød klarte i tillegg å justere rensingen av filtrene basert på de enkelte filterstørrelsene og avhengig av om det var pre-filter eller etterfilter.
Etter at råvannet er filtrert, blir det matet inn i en rentvannstank på 1000 kubikkmeter. Derifra pumpes det inn i distribusjonsnettverket direkte til forbrukeren eller inn i et vanntårn hvor vannet oppbevares.
Med den fullstendige konverteringen til hastighetskontrollerte TYR-rotasjonsblåsere, har vannverket Birkerød lyktes i å modernisere vannverket sitt og oppnå konsekvent høy vannkvalitet på lang sikt, samtidig som det sparer energi.