Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

settefisk_sorebo

Source: Osland Settefisk AS.

Hygienisk fjerning av død fisk i RAS

Osland Settefisk AS

Osland Settefisk SA produserer 8500 tonn fisk i året i sine oppdrettsanlegg i Bjordal ved Sognefjorden og i ulike offshoreanlegg. Siden juni 2016 har det nye toppmoderne resirkuleringssystemet (RAS) vært i drift i den spesialtilpassede avlsstasjonen. Der kultiveres laks fra de klekkes til de blir smolt. For å fjerne død fisk og forurensning fra tankene, installerte Osland Settefisk en pneumatisk ekstraksjonsenhet fra Busch Vakuumteknikk. Denne sikrer hygienisk fjerning av døde fisker slik at de kan behandles.
Osland Settefisk ble grunnlagt i 1987 og spesialiserer seg på oppdrett av laks og regnbueørret. På anlegget i Bjordal blir 3500 tonn ørret fostret opp i en ekstern installasjon hvert år, til de er slakteferdige. Mens ørreteggene kommer fra selskapets egne avlsfisk, blir lakseeggene kjøpt og oppbevart i selskapets klekkeri til yngelen klekker. Yngelen som veier opptil ca. ti gram, blir så plassert i mindre fôringstanker før de plasseres i større veksttanker, der de oppnår en vekt på 40 til 50 gram. Hvert år oppdrettes 3,5 millioner smolt ved dette anlegget, som så blir transportert med lastebil et kort stykke til brønnbåten som fører dem til merdene offshore. Der vokser laksen til slaktevekten på fire til seks kilo. Osland Settefisk selger så levende fisk til slakterier og foredlingsanlegg.
I likhet med mange av kundene deres, er Osland Settefisk del av norske Salmon Group. Dette sikrer en høyere kvalitetsstandard på de produserte fiskeproduktene, ettersom strenge retningslinjer for kvalitet hele tiden følges, helt fra fisket til det ferdige produktet, under oppdrett, fôring og foredling.
Driftsleder Kjetil Rørtveit var på utkikk etter en teknisk løsning for raskt å kunne fjerne død fisk fra avls- og veksttankene på en hygienisk måte, som Busch Vakuumteknikk fra Drøbak så leverte. De utviklet et ekstraksjonssystem som ble installert i et tilstøtende rom. Død eller skadet fisk synker til den dypeste delen av tanken der de hele tiden blir fjernet med vann og transportert til en oppsamlingstank, mens vannet så blir returnert til tanken. Slik kan man hele tiden kontrollere om det er døde fisker i oppsamlingstanken. De blir så fjernet manuelt med en håv og plassert i en innmatingsstasjon rett ved siden av oppsamlingstanken (fig. 1).
Innmatingsstasjonene ved hver tank er koblet med rørledninger til ekstraksjonssystemet i et separat rom (fig. 2). Dette består hovedsakelig av en syklonseparator, en tank og en R5 lamellvakuumpumpe. Denne vakuumpumpen fra Busch opprettholder hele tiden et vakuum i rørsystemet. Hvis fisk havner i en innmatingsstasjon og ventilen åpnes, blir de raskt fjernet ved hjelp av rørledningene, uten å etterlate rester, og fiskene blir så transportert til syklonseparatoren. Når denne har nådd et visst fyllingsnivå, vil en ventil koble syklonseparatoren fra ekstraksjonssystemet og ventilere den til atmosfæretrykk. En ventil under syklonseparatoren åpnes, og de døde fiskene havner i beholderne under. Der blir fisken revet og blandet med en oppmålt blanding av maursyre og lignosulfonsyre.
Slik kan pH-verdien kontrolleres og oksidasjonen bremses. Det resulterende stoffet blir brukt som et biprodukt i matproduksjon og blir automatisk ekstrahert fra mikseren til en transportbeholder. Det var selskapet Krüger Kaldnes som designet og utviklet hele resirkuleringssystemet. Vakuumeksperter fra Busch jobbet tett med ingeniørene i Krüger Kaldnes for å designe ekstraksjonssystemet for avfall.
Busch tilbyr individuelt designede ekstraksjonssystemer (fig. 3) for fiskeoppdrettsanlegg i alle størrelser. Disse er koblet til RAS-kontrolleren slik at de er fullstendig integrert i betjeningskontrolleren. Totalt fire innmatingsstasjoner for døde fisker er installert ved Osland Settefisk. Innmatingsstasjonenes maksimale avstand til ekstraksjonsstasjonen er 50 meter. Alle PVC-ekstraksjonsrørene har en diameter på 110 millimeter. For et anlegg på denne størrelsen bruker Busch Vakuumteknikk en R5 lamellvakuumpumpe med en pumpehastighet på 100 kubikkmeter per time. Disse vakuumpumpene er tilgjengelig i mange størrelser, slik at de nøyaktig kan innstilles i henhold til kravene og størrelsen på ekstraksjonssystemene. Takket være systemkontrolleren er det mulig å installere en relativt liten vakuumpumpe, noe som har en positiv effekt på energiforbruket.