Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Varmluft inn, kontaminanter ut

Vakuumprosess til dekontaminering av jordsmonn

Når jordsmonnet kontamineres av flyktige stoffer, brukes ulike ekstraksjonsmetoder under dekontaminering. Vakuumpumper fra BUSCH lar dampene strømme til behandling.

Flyktig og giftig

Én gruppe stoffer spiller en spesielt viktig rolle i jordforurensing: flyktige organiske forbindelser (VOC-er). De omfatter for eksempel de fleste petroleumsprodukter. Det er ikke uvanlig at disse finnes i jordsmonnet som avfallsrester fra fortiden.

VOC-er er skadelige, og enkelte er til og med giftige. Hvis de kommer inn i grunnvannet, egner det seg ikke lenger som drikkevann. Som flyktige forbindelser spres de i atmosfæren nær bakken og kan forurense lufta vi puster inn i umiddelbar nærhet. Forurenset jordsmonn kan verken brukes til jordbruk eller som byggetomt, og må dekontamineres.

Jordsmonnsluft og termisk vakuum

Dekontaminering kan utføres på stedet ved hjelp av jorddampekstraksjon. Til dette formålet dannes vertikale sjakter i den kontaminerte jorda, hvor det settes inn perforerte rør. De fylles med grus, og sjaktene forsegles både mot overflaten og mot grunnvannet under. Ved å skape et vakuum ekstraheres VOC-damper fra de omkringliggende jordlagene før det ledes videre til et luftrensingssystem. Effekten av prosessen kan forbedres ytterligere ved at varmluft tvinges inn i jorda gjennom ytterligere rør og sjakter med høyt overtrykk. Varmen intensiverer fordampingen av VOC-ene, og det forekommer en mer intens strøm av gasser under overflaten fra overtrykk til vakuum.

Den termiske vakuumprosessen kan brukes til spesielt kontaminert jordsmonn og utføres ikke på stedet. Her fjernes jordsmonnet og transporteres til et behandlingsanlegg. Materialet utsettes for temperaturer på opptil 270 grader celsius og et vakuum på opptil 10 mbar. De flyktige stoffene fordampes helt, og kondenseres og samles deretter opp. Vakuumet støtter ikke bare fordamping, men sikrer også trygt utslipp av forurensende stoffer. Ulike vakuumpumpemodeller fra BUSCH kan brukes i begge prosessene.
Hvilke stoffer er flyktige organiske forbindelser?

Det finnes ingen generell definisjon for gruppen stoffer med flyktige organiske forbindelser (VOC-er). De forstås generelt å være fullstendig organiske forbindelser med et kokepunkt på mellom 50 og 260 grader celsius, med unntak av insektmidler. For det meste unntas karbonater og metallkarbider, i tillegg til karbondioksid, karbonmonoksid, karbonsyre og metan. Kokepunktet for sistnevnte er uansett langt lavere enn 50 grader. Når det gjelder miljøpåvirkning, er løsemidler, halogenerte hydrokarboner (kjølemidler) og petroleumsbaserte drivstoffer og smøremidler spesielt viktig.

Luft som er kontaminert med VOC-er, kan forårsake symptomer som hodepine, overfølsomhetsreaksjoner, utmattelse, prestasjonsnedsettelse, søvnforstyrrelser eller åndedrettsirritasjoner. Det er størst risiko for personer som er spesielt følsomme overfor flyktige kjemikalier på grunn av visse sykdommer.

Den engelske forkortelsen VOC – volatile organic compounds – brukes for det meste i faglitteraturen.