Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Kilde: Busch Vacuum Solutions.

Høy effektivitet med vår ledende teknologi

Lamellvakuumpumpe vinner effektivitetstest ved direkte sammenligning

Vår R5 lamellvakuumpumpe og en konvensjonell oljeforseglet skruevakuumpumpe har blitt testet av TÜV SÜD med henblikk på pumpekapasitet, strømforbruk og tømmingstid. Resultatet dokumenterer, i form av et sertifikat, at R5 rangeres først på alle de tre områdene.
Oppnå betydelige kostnadsbesparelser med våre R5 lamellvakuumpumper:
Lavt energiforbruk
Opptil 57 % lavere enn den testede oljeforseglede skruevakuumpumpen
Ekstra raske pakkesykluser
Opptil 10 % flere pakkesykluser enn den testede oljeforseglede skruevakuumpumpen
Høy pålitelighet

Les om hele testoppsettet her:

Vakuumpumper er viktige komponenter i pakkingen av ferske matvarer. Hvilken vakuumpumpe oppnår den høyeste effektivitetsgraden? En direkte sammenligning kan gi svar på dette spørsmålet, så lenge testoppsettet er utformet fornuftig. En nylig publisert sammenligningsstudie antyder at en oljeforseglet skruevakuumpumpe er overlegent best. Dette var imidlertid et testresultat som kom på bakgrunn av et testoppsett som virker veldig urealistisk. Nå har den uavhengige testorganisasjonen TÜV Süd også utført en sammenligning av de involverte vakuumpumpene. Denne testen innebar en mer realistisk simulering av en standard industriell prosess. Under disse forholdene,
er resultatet klart i favør av den oljesmurte lamellvakuumpumpen.
Denne artikkelen sammenligner to sammenligningstester. For enkelhets skyld refereres de til som Test 1 og Test 2 under. For bedre lesbarhet er den oljeforseglede skruevakuumpumpen forkortet som SVP, og den oljesmurte lamellvakuumpumpen som RVVP.
Test 1: Behovsdrevet kontroll vs. drift med full belastning Denne testen ble initiert av produsenten av den oljeforseglede skruvakuumpumpen (SVP). Selskapet spesialiserer seg hovedsakelig på kompressorer, og den aktuelle maskinen er et derivat av kompressorteknologi. Den ble sammenlignet med en R5 RA 0630 C oljesmurt lamellvakuumpumpe (RVVP) fra Busch. Men av flere grunner tillater ikke testoppsettet en realistisk sammenligning. Testsyklusen simulerte ulike vakuumstøttede prosesser. Avbrudd i produksjonen, inkludert nedetider på natten hvor RVVP, i motsetning til SVP, fortsatte å gå, var åpenbart også inkludert. I testen ble SVP drevet som en del av et system med frekvensomformere og integrert styringssystem som stoppet vakuumpumpen ved avbrudd. Til sammenligning var RVVP tilsynelatende koblet til som en isolert maskin som kjørte kontinuerlig med full effekt. Test 1 sammenlignet epler med appelsiner. Vakuumpumpen som var i kontinuerlig drift, brukte naturligvis mer strøm enn den regulerte motparten, som automatisk ble stoppet ved avbrudd. RVVP kunne også ha blitt utstyrt med en frekvensomformer og et styringssystem. Busch tilbyr en slik versjon av denne vakuumpumpen. Dette ville ha skapt like startforhold, men ble tydeligvis ikke gjort. Dessverre mangler testbeskrivelsen nøyaktig informasjon om slike grunnleggende rammebetingelser. På grunn av utformingen har RVVP generelt det høyeste strømforbruket i oppstartsfasen, mellom atmosfærisk trykk og ca. 300 mbar (fig. 1). Strømforbruket reduseres imidlertid drastisk ettersom innløpstrykket reduseres. En SVP, derimot, bruker omtrent samme mengde strøm mellom atmosfærisk trykk og sluttrykk. Dette betyr at en RVVP krever betydelig mindre strøm i driftsområdet mellom sluttrykk og 100 mbar enn en SVP.
Test 2: Like forhold Den andre sammenligningstesten (fig. 2) ble nylig utført av den uavhengige testorganisasjonen TÜV Süd, som er en av de ledende institusjonene i sitt slag. Det ble brukt de samme vakuumpumpene som i Test 1, men denne gangen ble det simulert en reell drift uten avbrudd eller nattlig driftsstans. Test 2 simulerte arbeidssyklusen til en vakuumpakkemaskin. Dette er vanlig bruk av vakuumpumper i industrien. Slik som ofte er tilfelle for slike applikasjoner, ble begge vakuumpumpene støttet av en identisk vakuumbooster. I tillegg ble testoppsettet og prosedyren kontrollert av en kjent produsent av vakuumpakkemaskiner, og bekreftet som en realistisk simulering. Som et applikasjonseksempel ble en pakkemaskin med et stort kammervolum valgt, en slik som brukes til pakking av kjøtt eller osteprodukter. En slik maskin, med automatisk produktforsyning, håndterer vanligvis flere sykluser per minutt. I testen ble maskinen simulert ved hjelp av et kammer på 300 liter og et 11,5 meter langt rørsystem mellom kammeret, vakuumboosteren og vakuumpumpen. Kammeret ble evakuert syklisk til et vakuumnivå på 5 mbar. Tiden for evakuering var avhengig av ytelsen til vakuumpumpene. Tiden mellom evakueringssyklusene ble satt til 14 sekunder – en typisk tidsperiode for pakkemaskiner på denne størrelsen. Den nødvendige pumpe-nedetiden for vakuumpumpene og energiforbruk ble registrert.
Entydige resultater Resultatene fra de ulike testkjøringene var entydige: lamellvakuumpumpen (RVVP) evakuerer raskere (fig. 3) og bruker mindre energi enn skruevakuumpumpen (SVP). Avhengig av RVVPs angitte hastighet, resulterer dette i enda kortere pumpe-nedetid eller økte energibesparelser. For eksempel er RVVP 11 prosent raskere i 40 Hertz-modus, og sparer 42 prosent i strømforbruk ved sammenligning.
I tillegg til pumpe-nedetiden og energiforbruket ble pumpens hastighet og energiforbruk også målt under testen som en funksjon av innløpstrykket (fig. 4). Det spesifikke energiforbruket (SEC) ved forskjellige vakuumnivåer ble beregnet ut i fra disse målte verdiene. Dette gir nøyaktig informasjon om hvor mange watt som er nødvendig for å trekke ut en kubikkmeter luft per time for å nå et visst vakuumnivå. Også her er RVVP overlegen SVP i alle vakuumnivåer. Energibesparelsene er på mellom 13 og 73 prosent. På vakuumnivået 10 mbar (vanlig i praksis) bruker RVVP 38 prosent mindre energi enn SVP (fig. 4).
Et prinsippspørsmål Resultatene er overraskende entydige. RVVP er en klassiker innen vakuumpumpeteknologi. R5 RA 0630 C, som i testen omtales som RVVP, drar fordeler av flere tiår med teknisk optimalisering for vakuumgenerering. Til sammenligning er SVP i utgangspunktet en konvertert kompressor. Selv om både vakuumgenerering og komprimering handler om gassutvinning, krever de ulike formålene forskjellige tekniske løsninger. For kompressorer er kompresjonsforholdet vanligvis 1:10; og for vakuumpumper er det 1:100 til 1:1000 – altså mye høyere. Teknisk sett betyr dette at de to skruene og huset i en skruekompressor kan produseres med høyere toleranser. Dette betyr at produksjonen er mer kostnadseffektiv og at det målrettede komprimeringsforholdet på 1:100 oppnås til tross for det økende antallet interne lekkasjer. Dette skjer imidlertid bare fordi det kompenseres med mye høyere rotasjon på ca. 7000 o/min ved full belastning. RVVP er en ren vakuumpumpe med presisjonsdeler og minimale toleranser som reduserer interne lekkasjegrader til et minimum, og dermed muliggjør et mye høyere kompresjonsforhold. Dette medfører en konstant ytelse fra begynnelsen til slutten av evakueringen, med lavt energiforbruk. Den kjører derfor bare med en maksimal hastighet på 1000 o/min. Den lavere hastigheten reduserer den mekaniske belastningen og dermed også vedlikeholdskravet. Dette gjør det også mulig å oppnå betydelig lengre levetid og lavere livssykluskostnader for maskinelt utstyr. SVP, derimot, krever separat trykkregulering ved hjelp av en innløpskontrollert ventil for å hindre overbelastning av vakuumpumpen i området mellom 1000 og 300 millibar. Mellom atmosfærisk trykk og grovt vakuum fungerer den med betydelig redusert ytelse. Dette, og utformingen som er adoptert fra kompressorkonstruksjon, er vesentlig for å forlenge pumpe-nedetiden. Det er nettopp disse forskjellene som til syvende og sist påvirker resultatene i sammenligningstesten.
Konklusjon Test 2 ble gjennomført under realistiske forhold. Epler ble sammenlignet med epler – med andre ord ble de faktiske ytelsesdataene for vakuumgenerering samlet og sammenlignet.
Den oljesmurte lamellvakuumpumpen R5 RA 0630 C (RVVP) fra Busch, presterte betydelig bedre enn skruevakuumpumpen (SVP) som opprinnelig er konstruert som en kompressor – både når det gjelder pumpe-nedetid og energiforbruk.
Testresultatene bekrefter overlegenheten til den bestselgende vakuumpumpen i denne ytelsesklassen, nemlig R5 RA 0630 C.