Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Kilde: Vera Kuttelvaserova – stock.adobe.com.

Grønne tiltak i Busch verdensomspennende produksjon

Busch Vacuum Solutions har satt i gang en rekke bærekraftstiltak som selskapet har gjort bindende for alle sine åtte produksjonsanlegg.

Bærekraft må leves. Det må være etablert en bærekraftskultur. Til dette trenger vi en gjennomarbeidet prosess.
Klaus Uhrig, leder for global produksjon hos Busch
Busch er avhengig av å gjøre forbruket kvantifiserbart og dermed kontinuerlig identifisere potensielle besparelser.
Målinger er viktige fordi de gjør det mulig for oss å gjennomgå vår tilnærming og iverksette de riktige tiltakene. Fordi alt vi kan måle, kan vi håndtere.
Klaus Uhrig, leder for global produksjon
Selskapet legger særlig vekt på at hvert implementeringstrinn utføres korrekt. Alle åtte Busch produksjonsanlegg over hele verden er pålagt å gjennomføre en revisjon av energiforbruket utført av en akkreditert ekstern revisor. Disse kan identifisere ytterligere potensial for besparelse og optimalisering, noe som resulterer i flere måter å øke energieffektiviteten på. Videre kan revisjonen verifisere og transparent presentere forbedringene som har resultert fra tidligere endringer.
Et annet bærekraftstiltak er implementeringen av kontinuerlige revisjoner av lekkasje. Dette er for å oppdage lekkasje av trykkluft og unngå unødvendig energiforbruk. Regelmessige inspeksjoner av produksjonsanlegget sikrer at revisjonene utføres riktig, og forhindrer også at systemene kjører ubrukt.
Det stilles inn en temperatur i alle bygningene, som deretter måles og sjekkes for å sikre at bygningene verken er for kjølige om sommeren eller for varme om vinteren. I tillegg skal det faktisk energiforbruket overvåkes.
Energieffektivitet skal også bli et utvalgskriterie i innkjøpsprosessen, slik at det i fremtiden kun foretas energieffektive innkjøp.
I tillegg testes gjenbruk av paller i alle Busch sine produksjonsanlegg. Bare paller som er skadet blir resirkulert, mens alle paller som er intakte blir brukt på nytt. I tillegg gjenbrukes emballasje i papp som fyllmateriale. Nye avfallsstasjoner sikrer åpenhet i separasjon av avfall og gjør det mulig å sortere avfall etter type. Dette betyr at det kan resirkuleres raskere uten behov for komplekse prosesser for å skille ulike materialer.
Individuelle produksjonsanlegg iverksetter også ulike positive tiltak for å gjøre sine produksjonsanlegg og produkttesting mer energieffektive. Solcellesystemer installeres på flere av selskapets anlegg, effektive filter reduserer energitapet i strømnettet, prosessvarme brukes til oppvarming og bruk av LED-lamper sikrer at det samlede energiforbruket reduseres.
Tiltak for å påvirke ansattes atferd er selvfølgelig også en del av selskapets bærekraftsarbeid. Det er gjennomført kampanjer for å motivere ansatte og gratis elektriske ladepunkter er tilgjengelig for ansatte og kunder ved ulike Busch-lokasjoner, slik at de kan lade el-bilene sine. Dette gjør det mulig for de ansatte å bidra i selskapets bærekraftsarbeid.