Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Utgravninger holder seg tørre

Vakuumavvanning holder grunnvannet unna

Når konvensjonelle metoder kommer til kort, hjelper vakuumpumper med å senke grunnvannsspeilet på anleggsområder. Busch tilbyr spesielt kraftige vakuumpumper til dette formålet.

Grunnvann er avgjørende for at vi skal kunne overleve. Men selv som et høyt grunnvannsspeil vanligvis er positivt, kan det være svært forstyrrende for et byggeprosjekt. Derfor utstyres utgravninger på fuktig grunn ofte med spuntvegger eller vannet blir pumpet ut med jevne mellomrom.

Grus eller leire?

En enda mer effektiv løsning er å senke grunnvannsspeilet i området rundt byggeplassen før arbeidet startes. I gjennomtrengelig terreng, som jord med mye sand eller grus, kan tyngdekraften være til hjelp i denne prosessen. Brønner bores ved siden av utgravningen slik at vannet strømmer dit automatisk, og deretter enkelt kan pumpes ut.

I tettere terreng, for eksempel i jord med høyt leirinnhold, fungerer imidlertid ikke denne metoden. I dette tilfellet kan strømningen økes ved hjelp av vakuum. Til vakuumavvanning settes sugerør med en diameter på 15 til 30 centimeter vertikalt ned i bakken. Veggene deres er gjennomtrengelige for vann og utstyrt med filtermateriale for å hindre at partikler trenger gjennom. Avhengig av terrengets tetthet settes sugerørene inn med intervaller på én til to meter.

Grunnvannssuging

Rørene forbindes med en sugeslange over bakken og kobles til en lagringsbeholder. Vakuumpumpen kobles så til denne lagringsbeholderen. På større byggeplasser med lange ringledninger kan til og med flere beholdere og vakuumpumper bli brukt. Vakuumpumpen genererer vakuum både inne i beholderen og i hele systemet. Dette sikrer at grunnvannet suges ut av de omkringliggende jordlagene og inn i rørene, og transporteres videre derfra inn i lagringsbeholderen. Når lagringsbeholderen er full av vann, aktiveres en vannpumpe automatisk. Denne tømmer beholderen og transporterer vannet gjennom vannrørene og tømmer det ut langt nok unna til at det ikke siver tilbake som grunnvann. Busch tilbyr et utvalg vakuumpumper som egner seg godt for å senke grunnvannsspeilet.

Hvor mye grunnvann er det egentlig?

Hydrologer har beregnet at de øverste to kilometerne av jordskorpa inneholder rundt 22,6 millioner kubikkilometer grunnvann. Mer enn tre fjerdedeler av dette vannet er fossilt grunnvann som befinner seg dypt nede i jorda, og som ble avskåret fra vannsyklusen for tusenvis av år siden. Bare en veldig liten del er mindre enn 50 år gammelt og tilknyttet syklusen med stadig fornyelse gjennom nedbør og overflatevann.

Etter hvert som det sakte siver ned i jordas nedre lag, modifiseres vannet gjennom et antall prosesser. For eksempel ved å absorbere karbondioksid fra jordorganismenes respirasjon og avgivelse av kalsiumkarbonat, øker vannets spesifikke hardhetsnivå. Hvis strømningsprosessen pågår lenge nok, blir mikroorganismer som bakterier og virus nesten fullstendig eliminert. Disse prosessene beskrives også som selvrensing av grunnvannet. Skadelige stoffer kan imidlertid også komme inn i grunnvannet under denne prosessen og gjøre det mindre egnet som drikkevann.