Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Effektiv resirkulering av rester

Vakuumfordamping reduserer vanninnholdet i biogassavfall

Store mengder fermenteringsrester samler seg i biogassanlegg. Ved hjelp av vakuumpumper, hvorav mange er produsert av BUSCH, blir det lettere å håndtere disse restene, og de kan omdannes til nyttige biprodukter.

Biogass består hovedsakelig av metan (CH4). Dette molekylet består av ett karbonatom og fire hydrogenatomer. Det betyr at når det brennes, avgis fire ganger flere vannmolekyler enn CO2. Selv om det er en klimagass, forblir den en del av en ufarlig syklus: Planten som det organiske kildematerialet opprinnelig stammer fra, hadde tidligere absorbert karbondioksid fra lufta.

Rester med høyt vanninnhold

Bare en del av materialet blir imidlertid til gass. Et stoff som kalles fermenteringsrest blir igjen i systemet. Det har et høyt vanninnhold og er ofte flytende, spesielt hvis systemet går på slam. I teorien egner dette avfallsproduktet seg som gjødsel. Flytende fermenteringsrest er imidlertid underlagt lignende forhold som selve slammet. For eksempel må det i Tyskland oppbevares i flere måneder, og deretter kan det bare brukes i begrenset utstrekning.

Oppbevaring av stadig økende mengder fermenteringsrester koster mye penger og krever mye plass. Derfor gir det mening å redusere volumet ved å trekke ut vannet fra materialet. Siden biogassanlegg ofte kombineres med varmekraftverk av blokktypen, kan spillvarmen derfra brukes til å fordampe vannet. For å øke energieffektiviteten bør denne prosessen helst finne sted i vakuumkamre.

Rent vann og konsentrat

Det fordampede vannet kondenseres etter at varmen er blitt resirkulert. Det gjenværende konsentratet av fermenteringsrestene inneholder alle næringsstoffene fra kildematerialet. Det kan nå tørkes, komposteres og brukes som organisk gjødsel.

Vakuum gjør mer enn bare å redusere energiforbruket. Alle restgasser som forlater materialet, mates tilbake i biogassanlegget til videre bruk. Fordi anlegget må forsegles hermetisk, holdes også sjenerende lukt på et minimum. Avhengig av størrelsen og designen kan ulike vakuumpumper eller kombinasjoner av dem vurderes til vakuumgenereringen. BUSCH tilbyr et stort utvalg alternativer til dette formålet, for alltid å finne den optimale løsningen.

Hva har lepra å gjøre med biogass?

Vesten gjenoppdaget biogass som energikilde etter oljekrisen på 1970-tallet. Den nåværende biogassbølgen startet ikke før på begynnelsen av det nye årtusenet, og skjøt fart hovedsakelig som et resultat av økende klimaendringer. Men det første biogassanlegget ble installert så tidlig som i 1859 i en leprakoloni i Bombay, nå kjent som Mumbai (India). I den engelske byen Exeter gikk gasslampene som ble brukt til gatelys, på biogass fra avløpsvann allerede i 1895. I andre byer ble også biogass innsamlet fra kloakkrenseanlegg og sendt til det lokale gassnettverket. Andre brukte gassen til å drive kjøretøyflåtene sine. For eksempel gikk renovasjonstjenestene i Zürich på biogass frem til 1973. I land som India, Kina, Sør-Korea, Taiwan, Malaysia og Botswana bruker mange husholdninger, som for det meste befinner seg på landsbygda, små biogassanlegg til sin private energiforsyning. Gassen brukes hovedsakelig til matlaging.