Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Climeworks direkte luftoppsamlingsanlegg i Sveits. Kilde: Climeworks.

Climeworks mottar «Innovation in Vacuum Busch Award 2021»

Innovativ teknologi for fjerning av CO₂

Selskapet Climeworks er tildelt Innovation Award fra Busch Vacuum Solutions for sin avanserte bruk av vakuumteknologi. Climeworks er det første selskapet som bruker teknologi for direkte karbonfangst for å fjerne karbondioksid fra atmosfæren. På denne måten gir selskapet aktivt et viktig bidrag for å redusere global oppvarming. I de unike anleggene brukes MINK klovakuumteknologi fra Busch til å filtrere CO₂.

Busch deler ut prisen «Innovation in Vacuum Award» hvert år. Denne prisen anerkjenner enkeltpersoner eller selskaper som tar i bruk spesielt innovative ideer for vakuumteknologi til fordel for menneskeheten og miljøet. «Innovation in Vacuum Busch Award» ble delt ut for første gang i 2013 i forbindelse med Busch Vacuum Solutions' 50-årsjubileum.

Temperaturstigningen forårsaket av klimaendringer kan bare begrenses ved å gjenopprette en sunn balanse i CO₂-innholdet i atmosfæren. Dette kan kun oppnå hvis både nåværende utslipp reduseres drastisk, og tidligere utslipp, fjernes fra luften. Ved bruk av Climeworks' teknologi for direkte karbonfangst filtreres CO₂ direkte fra luften.

CO₂-oppsamlere fanger selektivt opp karbondioksid i en to-trinnsprosess. Først trekker en vifte luft inn i oppsamleren. Karbondioksid fanges så opp av et svært selektivt filtermateriale inne i oppsamlerne. Etter at filtermaterialet er fylt med karbondioksid, lukkes oppsamleren, og temperaturen stiger til mellom 80 og 100 °C. Dermed frigjøres og fanges rent karbondioksid. Filtrert CO₂ trekkes ut ved bruk av MINK klovakuumpumper fra Busch.

Deretter blandes det med vann og sprøytes inn under bakken i basaltstein av Climeworks' partner Carbfix. Over en periode på fem år mineraliserer CO₂ seg selv og fjernes dermed permanent og trygt fra atmosfæren og omdannes til stein under bakken igjen. Climeworks' teknologi drives utelukkende av fornybar energi eller spillvarme, og de modulbaserte oppsamlerne kan settes sammen i systemer av ulike størrelser. Climeworks og Busch har hatt et tett partnerskap helt fra begynnelsen av. Nå har Climeworks blitt tildelt «Innovation in Vacuum Busch Award 2021» for sin innovative bruk av vakuumteknologi til CO₂-fangst. Administrerende direktør og grunnlegger av Climeworks, Jan Wurzbacher, tok i mot prisen sammen med andre representanter fra selskapet i en høytidelig seremoni ved hovedkontoret til Busch Vacuum Solutions i Maulburg.