Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Busch-gruppen og Pfeiffer Vacuum Technology AG legger til rette for strategisk samarbeid

Ledelsen i Busch-gruppen har blitt enig med ledelsen i Pfeiffer Vacuum Technology AG (Pfeiffer Vacuum) om å inngå en strategisk samarbeidsavtale (relasjonsavtale) og starte detaljerte forhandlinger.
  • Begge selskapene starter forhandlinger om en samarbeidsavtale med fokus på innkjøp, salg og service, forskning og utvikling samt IT
  • Avtalen vil sikre felles markedsutvikling til gjensidig nytte
  • Kunder vil dra nytte av et større produktsortiment
  • Busch-gruppen bekrefter langsiktig satsing, og øker eierandelen i Pfeiffer Vacuum til over 50 prosent
Et samarbeid er planlagt innenfor områdene innkjøp, salg, forskning og utvikling og IT. I forbindelse med det planlagte samarbeidet, kunngjør Pangea GmbH, et heleid datterselskap av Busch SE, at det har økt sin eierandel i Pfeiffer Vacuum til over 50 prosent. Som et resultat av den planlagte samarbeidsavtalen, vil Busch-gruppen og Pfeiffer Vacuum arbeide enda tettere sammen i fremtiden og benytte synergieffektene til felles fordel. Dette kan legge til rette for initiativer som samordnede prosjekter, og dermed øke begge parters nyskapende kraft og styrke deres respektive konkurranseposisjoner på det konsoliderende markedet for vakuumteknologi.

Busch-gruppen og Pfeiffer Vacuum har produktporteføljer som utfyller hverandre og kan i fremtiden jobbe sammen for å gi sine kunder et enda bredere utvalg av produkter. Busch-gruppen er en ledende spesialist innen industrielt vakuum, som for eksempel brukes i emballasjebransjen. Pfeiffer Vacuum, på sin side, fokuserer på høyvakuum som kreves til analyseenheter, i forskning og utvikling, belegg eller halvlederindustrien.
Vi er fornøyd med dagens lansering av et planlagt samarbeid, som vi nå skal utarbeide i detalj med ledelsen i Pfeiffer Vacuum. Avtalen bør gjøre det mulig å benytte synergieffekter på utvalgte områder og dermed styrke markedsposisjonen til både Pfeiffer Vacuum og Busch-gruppen. Kundene våre vil dra nytte av et enda mer omfattende produkttilbud for ulike bruksområder og vårt felles markedsutviklingsarbeid. Med dette trinnet, og i tillegg ved å øke eierandelen til mer enn 50 prosent, bekrefter vi også vår langsiktige forpliktelse til Pfeiffer Vacuum.
Sami Busch, administrerende partner i Busch-gruppen
Gjennom det strategiske samarbeidet med Busch-gruppen på områder som forskning og utvikling, innkjøp, IT og salg, kan vi oppnå økt vekst og en bedre konkurranseposisjon i årene som kommer. Samarbeidet vil også støtte opp under vår nåværende vekststrategi, som er basert på et treårig investeringsprogram verdt 150 millioner euro.
dr. Eric Taberlet, administrerende direktør i Pfeiffer Vacuum
I de kommende ukene vil begge selskapene bli enige om rammeverket for den planlagte samarbeidsavtalen og vurdere vekst- og synergipotensialet innen de utvalgte områdene.