Oppdater nettleseren din.

Det ser ut som du bruker en gammel versjon av nettleseren Microsoft Edge. For å få den beste opplevelsen med Busch sin nettside, vennligst oppdater nettleseren din.

Fig. 1: Vakuumforsyningssystem for fire termoformende pakkemaskiner og en pakkemaskin med dobbeltkammer. Kilde: Busch Vacuum Solutions.

12 fordeler med sentralisert vakuumforsyning

Å bruke vakuum eller beskyttende gasser for å pakke fersk mat er nåtidens mest brukte metode for hygienisk pakking av mat og for å holde den fersk så lenge som mulig. Ved å fjerne så mye oksygen som mulig reduserer vakuumet aktivitet fra mikroorganismer i og på maten slik at den varer lenger, selv uten konserveringsmidler. Valg av riktig vakuumgenerator har stor betydning for pakkeresultatet, driftssikkerheten og den økonomiske effektiviteten i pakkeprosessen. Hvis et produksjonsanlegg bruker flere pakkemaskiner som krever vakuum, kan det være verdt å vurdere å sentralisere vakuumforsyningen. En sentral vakuumforsyning kan spare en stor del av driftskostnadene og skape ytterligere fordeler, som vi har oppsummert under.

Fordel 1: Energibesparelser

Sentrale vakuumsystemer trenger generelt færre vakuumpumper enn desentraliserte vakuumforsyninger koblet direkte til individuelle pakkemaskiner. Dette resulterer i en tilsvarende reduksjon i energiforbruk.

Fordel 2: Høy oppetid

Sentrale vakuumsystemer har alltid en vakuummodul som er i standby. Den starter automatisk hvis en av vakuumpumpene svikter. Likevel består de fortsatt av færre vakuumpumper enn en desentralisert forsyning.

Fordel 3: Etterspørselsdrevet drift

Vanligvis krever ikke alle pakkemaskiner maksimal mulig vakuumytelse på samme tid. Pakkemaskiner med egen vakuumpumpe kjører alltid med full effekt, og det er grunnen til at de bruker mye energi. Sentrale vakuumsystemer styres på etterspørselsdrevet basis. Dette betyr at man kan slå av og på individuelle vakuummoduler slik at vakuumsystemets ytelse kan tilpasses den samlede etterspørselen. Bruken av frekvensomformere gir enda bedre justering av ytelsen. Systemet generer slik kun det vakuumet som er nødvendig på det gitte tidspunktet.

I praksis resulterer dette i enda større energisparepotensiale.

Fordel 4: Enkelt vedlikehold

Vedlikeholdsarbeidet på de enkelte vakuummodulene i en sentral vakuumforsyning kan utføres mens systemet kjører uten begrensninger. Enkel tilgjengelighet til de individuelle vakuumpumpene er garantert. Vedlikeholdspersonalet trenger ikke engang å komme inn i produksjons- eller pakkeområdene.

Fordel 5: Lydløs

Sentrale vakuumsystemer installeres normalt i rom for spesialutstyr, slik at de er atskilt fra produksjons- og pakkeområder. Dette betyr at vakuumpumpene ikke utsetter personalet for støyutslipp på arbeidsstasjonene deres.

Fordel 6: Renere arbeidsmiljø

Fordi vedlikeholdsarbeid på vakuumpumpene utføres utenfor produksjons- og pakkeområdene, kan man enkelt unngå at eventuelle hygienesensitive soner ikke blir forurenset. Vakuumpumpene trenger ikke å rengjøres, i motsetning til vakuumpumper som er installert i produksjonsområder hvor de for eksempel kan bli forurenset av matrester.

Fordel 7: Lav romtemperatur

I likhet med de fleste andre maskiner genererer også vakuumpumper varme. For det første er luften som trekkes ut, varm når den forlater pumpen, og for det andre utstråler vakuumpumpen også varme på egen hånd. Når den er installert i produksjons- eller pakkeområder, avgir en vakuumpumpe denne varmen til den omkringliggende luften. Fordi produksjon og pakking normalt må foregå i avkjølte områder, må bruken av klimaanlegg i disse rommene økes. Ved å sentralisere vakuumforsyningen i et separat rom elimineres dette problemet og tillater samtidig ekstra energibesparelser takket være mindre bruk av klimaanlegg.

Fordel 8: Lang levetid

Mens en desentralisert vakuumpumpe nesten alltid kjører på full effekt hver gang pakkemaskinen er slått på, er driftstiden for den samme vakuumpumpen i et etterspørselsdrevet sentralt vakuumsystem lavere, noe som også øker levetiden. Kjøring av vakuumpumper ved konstant trykk skaper mindre belastning. Dette forlenger også vedlikeholdsintervallene.

Fordel 9: Varmegjenvinning

Ved å bruke en vann/olje-varmeveksler kan 50 til 70 prosent av motorens energiforbruk gjenvinnes og brukes på nytt.

Fordel 10: Effektiv fordeling av arbeidsbelastningen

For det første sikrer kontrollsystemet i en sentral vakuumforsyning at kun de vakuummodulene som trengs for å dekke nåværende etterspørsel, driftes om gangen. For det andre brukes de enkelte modulene på en måte som sikrer at de har samme antall driftstimer. Dette skaper en jevn arbeidsbelastning på de ulike modulene. Derfor kan også vedlikeholdsintervaller planlegges og utføres på en forebyggende og effektiv måte.

Fordel 11: Enkel utvidelse

Takket være vakuumsystemets modulære design, kan du enkelt legge til ekstra moduler når du utvider pakkekapasiteten, for eksempel ved å installere en ny pakkelinje.

Fordel 12: Lave driftskostnader

Ved å redusere antall vakuumpumper, bruke etterspørselsdrevet styring og redusere bruk av klimaanlegg er det mulig å spare betydelige energikostnader. Ytterligere energisparepotensiale er et resultat av enklere og derfor også raskere vedlikeholdsarbeid. Dette kan utføres i løpet av normal arbeidstid, noe som fjerner ekstra kostnader for helgearbeid. Varmegjenvinning bidrar til å spare ekstra kostnader.
Konklusjon
I praksis kan en sentral vakuumforsyning gi energibesparelser på opptil 70 prosent, i tillegg til mange andre fordeler å glede seg over.
Beslutningen om å investere i et sentralt vakuumsystem bør imidlertid tas med støtte fra en erfaren vakuumspesialist.
Til dette formålet tilbyr Busch Vacuum Solutions såkalte VacuumAudits, en pakkeløsning der en vakuumekspert undersøker hele pakkeprosessen i detalj og på grunnlag av dette fastslå hvor forbedringer i virksomhetsgrad og økonomisk effektivitet kan skapes.